Arsis
Beste belangstellende kunstenaar voor ons M5 project,

U heeft zich al belangstellende kunstenaar ingeschreven voor ons project.
Hier een kort bericht over de....

Voortgang M5 project

M5 kunstwerk

Nieuws over het M5 project.


Inmiddels hebben 38 kunstenaars zich aangemeld. Daarmee zijn we ver over het minimum aantal dat wij ons ten doel hadden gesteld om te kunnen starten met dit project.

Dus de bijeenkomst op 7 mei om 13:00 uur in het Markiezenhof gaat definitief door.

U krijgt tijdig voor de bijeenkomst nog een routebeschrijving en de agenda voor deze middag.

Er kunnen nog steeds kunstenaars zich aanmelden. Wij hebben mogelijkheden om veel kunstwerken te exposeren, dus we hebben geen limiet aan het aantal deelnemers.

Dus mocht u nog kunstenaars kennen die mogelijk een mooie bijdrage aan onze expositie kunnen leveren, wijs ze dan op ons project en de Arsis website waar ze nadere informatie en het inschrijfformulier kunnen vinden.

Logo M5
Logo Markiezenhof
Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.

Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet