Arsis

Februari 2023 activiteiten:
- Een bonte verzameling

Nieuws over M6 Hete Vuren 2023.

Beste kunstenaar / kunstliefhebber,

Wij zijn al weer een maand in het nieuwe jaar.

De eerste expositie van dit jaar, Schaduw-Dialoog was een succes. Bijzonder is dat er ook een gezamenlijk (tijdelijk) kunstwerk in januari is ontstaan. Mooi is ook dat de vernissage op de laatste expositiedag een succes was. Op onderstaande foto tijdens de afsluitende beschouwing staat Irene Weug voor een deel van dit kunstwerk.

IMG_0798
Het zal de meesten niet ontgaan zijn dat het Vastenavond (voor niet Bergenaren Carnaval) tijd is.

Ook Arsis laat zich van de leutige kant zien. Arsis organiseert in onze galerie een expositie onder de naam "Een bonte verzameling". 29 kunstenaars hebben hun kunstzinnige visie over Vastenavond ter beschikking gesteld. De opening is op zaterdag 4 februari om 16:00 uur.

April en mei staan voor Arsis in het teken van de grote Hete Vuren expositie. Daarin sluiten wij aan bij de expositie in het Markiezenhof. Wij zullen daar exposeren, maar ook in de Sint-Geertrudiskerk, onze eigen galerie en wat verder weg in de Kunstkamer in Scherpenisse.
Ruim 100 kunstenaars hebben aangegeven deel te zullen nemen en werken te zullen insturen.
De komende weken zullen zij deze ook digitaal aanleveren. Kijk op de catalogus site Bergenopzoom.art. Kom regelmatig terug want lang niet alle kunstenaars hebben al werken aangeleverd. Noteer vast dat het publiek alle ingezonden kunstwerken kan komen bekijken op zaterdag 1 april (geen grap) en dan kunnen de bezoekers ook het kunstwerk kiezen waarvan ze vinden dat dit de publieksprijs moet krijgen.

Velen weten niet dat Arsis in samenwerking met Tante Louise bij het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom de beeldentuin verzorgt. Recent zijn er weer een aantal werken vervangen. Ga gerust er eens langs. Het is overdag gratis te bezoeken. In een volgende nieuwsbrief zullen wij daar uitgebreid aandacht aan geven. Zie voor meer informatie de speciale website onder de naam Expo-thuis.

Hoe dan ook, wij ontmoeten jullie graag binnenkort in de Galerie of later dit jaar bij een van de middagen of avonden die Arsis gaat organiseren.
De eerste is op 9 maart. Dan presenteren zich Peet Bakx, Ingrid van der Meer, Lineke Kraak en Wim van Gastel. ’s Avonds om 20 uur in de Arsis galerie.
Op onze website kan je alle andere datums vinden. Dus reserveer deze in je agenda. In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover.

Het bestuur van Arsis.
Maarten van 't Hof
Voorzitter.

'Een Bonte Verzameling' Een expositie voor en door liefhebbers van Vastenavond en Carnaval, Mardi Gras en Vette Dinsdag. 3 t/m 26 februari 2023. Galerie Arsis.

'Een Bonte Verzameling' Een expositie voor en door liefhebbers van Vastenavond en Carnaval, Mardi Gras en Vette Dinsdag. 3 t/m 26 februari 2023. Galerie Arsis.
Zowel kunstenaars van Arsis als daarbuiten laten door middel van hun kunstwerken hun visie zien op Vastenavond. Niet alleen kunstenaars uit Bergen op Zoom doen mee, maar ook uit andere plaatsen in Brabant, Zeeland en zelfs België. Er is een grote diversiteit aan kunstwerken, zowel 2-dimensionaal als 3-dimensionaal, gemaakt door de volgende kunstenaars. Peet Bakx Hendrik Boot Jos v.d. Broek …

Meer lezen

Hete Vuren

Hete Vuren
Arsis is zoals eerder ook al gemeld bezig met de organisatie van de volgende M6 expositie in (onder andere) het Markiezenhof: Hete Vuren. Op 22 april 2023 start deze expositie in Bergen op Zoom. Afhankelijk van de locatie worden door ons werken geëxposeerd op verschillende momenten tot en met 3 september werken geëxposeerd.

Zie de informatie op onze website.

Kunstenaars die overwegen hieraan deel te nemen kunnen zich nog steeds op de Arsis website inschrijven. De website is te benaderen via onderstaande rode knop. Daar staat een uitgebreide toelichting, de voorwaarden, de locaties, een planning en nadere thema gegevens. U kunt zich daar dan ook voegen bij de 109 kunstenaars (stand 02/02) die al aangegeven hebben te overwegen mee te doen. (De expositie staat open voor iedereen. Kent u een kunstenaar die hier belangstelling voor heeft, stuur dan deze uitnodiging door.)

Onze catalogus site is inmiddels ook actief. Daar zullen tussen nu en eind maart kunstenaars digitaal al hun kunstwerken aanleveren. (Zij hebben hier apart een mail over gehad. Gemist?, even ons mailen)
Je kan de aangeleverde kunstwerken bekijken via de blauwe knop hieronder.

Andere exposities, buiten Arsis.

uitnodiging 34 Boogaard Lagendijk
Ons thema ook voor 2023 blijft

Kunst geeft schoonheid aan het leven ook in barre tijden

en daar werken wij aan.

Over Arsis....

Wat is Arsis kunst en sociëteit

Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en bij derden. Zij houdt lezingen, presentaties, discussieavonden, excursies, etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die de activiteiten ontplooien.
Arsis heeft in samenwerking met TanteLouise een beeldentuin bij het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom onder de naam Expo-Thuis.

Er zijn ruim 50 kunstenaars bij Arsis aangesloten.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.
Ook treft u ons op Arsis Facebook.
facebook website 
Uitschrijven | Abonnement beheren
Secretariaat:
Heerlsestraat 4
4756 ST Kruisland
Email: Secretariaat@arsis-boz.nl
Email Marketing Powered by MailPoet