Arsis
Schermafbeelding 2020-01-31 om 15.33.19
Beste belangstellende voor het M5 project,

Recent hebben wij u gevraagd om aan te geven of u van plan bent om een inzending te doen voor onze exposities.

Inmiddels hebben een 30 tal kunstenaars aangegeven dat zij inderdaad gaan inzenden.
Echter voor de exposities hebben meer dan 50 kunstenaars aangegeven dat zij overwegen mee te doen.
Voor onze voorbereiding en voor het zoeken naar ruimte is het belangrijk dat wij een betrouwbaar beeld hebben van het aantal inzendingen.
Daarom deze herhaalde oproep.

Wij hebben van de volgende kunstenaars uit onderstaande lijst bericht ontvangen. Die behoeven dus niet meer te reageren. Staat u er niet bij maar wenst u wel in te zenden dan verzoeken wij u om zo snel mogelijk aan te geven of u voornemens bent mee te doen en met hoeveel kunstwerken. Zie voor onze vragen later in deze nieuwsbrief.
Mocht u al gereageerd hebben maar staat uw naam niet in onderstaande lijst, dan is er iets met uw aanmelding mis gegaan. Sorry, maar svp u nogmaals aanmelden.
Foto is fijn maar nog niet noodzakelijk op dit moment.

Alle informatie over het project, zover u dat nog niet eerder heeft bekeken, kunt u nog steeds vinden in een PDF document dat u met de knop/link later in deze mail kunt ophalen.

Lijst met op dit moment bij ons bekende kunstenaars die hebben aangegeven dat ze in gaan zenden.

Corry Boot
Richard de Weerd
Manu Dudink
Chantal Durham-Bogers
Peter Fransen
André Geertse
Adrie Hogenhorst
Jan Kettelerij
Evelyn Künstler
Clemens Lankreijer
Marjan Mijnsbergen
Joop Mijsbergen
Heleen Mos
Glenn Priester
Antoinetta Reesink
Leon Riekwell
Pierrette Schoon
Suzanne van Andel
Jolanda van Dam
Jos van der Broek
Koen van der Steen
Leen van Duivendijk
Ank van Meer
Don van Rooy
Marcel van Tienen
Marlies van Zeben
Winnifred Vandeweghe
Christine Veraart
Mia Zaat
Manon Zeeman

Inventarisatie

Algemene thema expositie

Wij hebben het plan voor 2 verschillende exposities, verdeeld over waarschijnlijk 3 locaties.

De eerste expositie is, net als bij de vorige, van kunstwerken die ingestuurd zijn als eigen visie op het thema Koele Wateren.

Gaat u hier op inzenden, dan graag dit zo snel mogelijk aan ons mailen.
Daarbij informatie over uw te verwachten inzending. Denk aan 2-dimensionaal, globale afmeting en of u één of 2 kunstwerken wenst in te zenden. Meer kan in overleg, bv als het een serie is.
Mocht u een installatie overwegen of 3d kunstwerk(en) willen inzenden, dan graag hier informatie over zodat wij een inschatting kunnen maken van de benodigde ruimte.
U kunt uw informatie mailen aan: m5expositie@arsis-boz.nl

Reflectie expositie

Los van of u inzend voor de algemene thema expositie kunt u inzenden voor de reflectie expositie.
Waarop u kunt reflecteren kunt u lezen in onze PDF die u al heeft kunnen ophalen of nu nog ophaalt via de button later in deze mail.
Hier willen wij dezelfde informatie van u ontvangen als bij de algemene thema expositie.

U kunt dus aan een van de twee of aan allebei deelnemen.
De inventarisatie is voor het zoeken naar ruimte. Ook deze aanmelding is vrijblijvend al willen we natuurlijk wel een betrouwbare schatting kunnen maken.

Meedoen

U kunt zich ook nog steeds opgeven bij ons als u dat niet heeft gedaan. Dat is uiteraard net als 2 jaar geleden vrijblijvend. U spreekt uw intentie uit om een kunstwerk aan te gaan leveren voor één van de 2 projecten of allebei.

De tijdsplanning op dit moment gaat er vanuit dat wij ca 5-6 weken voor de opening de kunstwerken aangeleverd willen hebben voor jurering. Zo rond de eerste week van oktober. Hoe etc, komt in latere nieuwsbrieven aan de orde.

Wilt u meedoen, meldt u dan aan tezamen met de eerder in deze mail gevraagde informatie.

Zijn er kunstenaars in uw omgeving die ook mee willen doen, wij staan open voor alle kunstenaars die zich aanmelden. Ook dan graag met de eerder gevraagde informatie.

AANMELDEN OP: m5expositie@arsis-boz.nl of via het formulier op de website.

Voor de goede orde, aanmelden is vrijblijvend.

Een en ander blijft in ontwikkeling. Dus alles wat hier is gemeld is onder voorbehoud.

Via deze nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte, in de loop van de komende weken zal alles steeds concreter worden.

Bij onduidelijkheid...

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl
Tot zover deze nieuwsbrief. Als er weer eea te melden is, krijgt u de volgende.

Vorige nieuwsbrieven (Alle, ook niet voor dit project) vindt u hier.

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.

Bij Arsis zijn 45 kunstenaars aangesloten.

Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website