Arsis

Aan het einde van 2020

Van het Bestuur.


Beste kunstenaar / kunstliefhebber,

Aan het einde van 2020 willen wij als bestuur nog even terugkijken op een alleszins bizar jaar.
Vol goede moed hadden wij begin van dit jaar al allerlei plannen ontwikkeld. Bijeenkomsten, cursussen en exposities. Maar ja, toen kwam Covid. En plots stopte zo goed als al onze mogelijkheden.

Daarnaast moesten we ook afscheid nemen van 2 voor onze stichting belangrijke personen.
Op 6 april overleed ons lid Frits Wiggers.
clip_image001
en op 3 juli overleed Bert van der Stoel, onze oud voorzitter.
Bert van der Stoel
Zij zullen zeer gemist worden.

Naast al het enorme persoonlijke leed dat velen hebben ervaren door de Covid pandemie en nog ervaren is het ook wel duidelijk dat de culturele sector een van de hardst getroffene is.

Tijden lang waren bijeenkomsten onmogelijk. In de zomermaanden tot in november was beperkt bezoek van bijvoorbeeld musea wel mogelijk, maar inmiddels is dat ook weer voorbij. Alles moest weer dicht.

Toch zijn er door de inspanning van velen van ons toch nog mooie activiteiten ontplooid.
Heerlijke Kunst kon zijn expositie toch voor elkaar krijgen en het waren voor de kunst weer een aantal hele mooie dagen daar bij Fort de Hel in Willemstad. Heel veel kunstliefhebbers wisten deze locatie te vinden.
Fort-De-Hel-trap-ingang-fort
We zagen kans om op het plein bij de ateliers aan de Guido Gezellelaan een seizoens opening te houden.
16274361-4ed3-4b01-93ec-3484dda2a0cb
In het najaar was er ook een mooie expositie van (Manu) Dudink en Luijkx aan de Kastanjelaan. Met de nodige beperkingen konden we genieten van video kunst.

En natuurlijk stond het najaar verder in het teken van de deelname aan de M5 expositie Koele Wateren.
Ruim 60 kunstenaars stuurden bij elkaar 120 kunstwerken in.
Na jurering zijn daarvan 14 kunstwerken te zien in de Tuinzaal van het Markiezenhof.
IMG_0422
Daarnaast wisten we met dank aan de gemeente tijdelijk een leegstaande winkel aan het Zuivelplein 5 ter beschikking te krijgen. Daar konden wij nog eens 60 door de jury geselecteerde kunstwerken exposeren.
Er is hard gewerkt door een team van Arsis kunstenaars en partners om dit voor elkaar te krijgen.
IMG_0390
En met groot succes. Door de Covid maatregelen konden we slechts 4 weekenden open zijn. Maar gedurende deze periode zijn er ruim 300 bezoekers geweest en zonder uitzondering werd er zeer positief op onze expositie gereageerd.

Er zijn ook 2 reportages hierover op ZuidWest TV geweest. Die zijn hier terug te kijken.
(Je moet wel even wachten op het moment dat onze galerie besproken wordt).

Reportage 1.
Reportage 2

Het bestuur is trots op alle inspanningen van iedereen om ondanks alles dit jaar weer een mooi Arsis jaar te maken. We kunnen toch weer terugkijken op een succesvol jaar.

Schermafbeelding 2020-12-25 om 12.50.28
TENSLOTTE

Afgelopen week is er overeenstemming bereikt door de Stichting Kunstwerk met de eigenaar van Zuivelplein 5 over gebruik van deze ruimte (in het kader van leegstandsbeheer) door Arsis. Uiteraard zo lang zich geen officiële huurder zich hiervoor meldt.

Dat wil dus zeggen dat wij weer een galerie hebben waar Arsis exposities kan gaan organiseren.

Door de sluiting in het kader van de Covid-19 pandemie is besloten dat de Koele Wateren expositie daar, zodra het van de overheid mag, ook in januari 2021 te bezoeken zal zijn. De galerie commissie (Trudie Vrolijk, Jodrike de Koning en Annemiek Hoek) gaat zich nu buigen over hoe we deze mooie en grote ruimte kunnen gebruiken. Heb je ideeën meld je bij hen en ook als je mee wil werken in het nu officieel inrichten de komende weken, meld je bij hen aan.

We gaan overigens ook alle Arsis bijeenkomsten hier houden. Hoe we het gaan inrichten wordt nog verder uitgezocht.

Met dit goede nieuws besluiten we deze einde jaars nieuwsbrief.

Het bestuur is dankbaar voor en blij met alle inspanningen van een ieder die ondanks de rare tijd Arsis hebben gesteund.
En nu op naar een 2021 waarin we hopelijk weer de ruimte en vrijheid krijgen om samen mooie kunst uitingen te organiseren.
Ons thema voor dit jaar was:

Kunst geeft schoonheid aan het leven ook in barre tijden.

En dat blijft nog even nodig.

Wij wensen jullie
Fijne, gezonde en inspiratievolte kersttijd en hetzelfde voor 2021.

Het bestuur van Arsis.
Maarten van 't Hof
Voorzitter.

Over Arsis....

Wat is Arsis kunst en sociëteit

Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en bij derden. Zij houdt lezingen, presentaties, discussieavonden, excursies, etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die de activiteiten ontplooien.
Arsis heeft in samenwerking met TanteLouise een beeldentuin bij het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom onder de naam Expo-Thuis.

Er zijn ruim 40 kunstenaars bij Arsis aangesloten.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.
Ook treft u ons op Arsis Facebook.
facebook website 
Uitschrijven | Abonnement beheren
Secretariaat:
Heerlsestraat 4
4756 ST Kruisland
Email: Secretariaat@arsis-boz.nl