Arsis

In Memoriam Dees Goosen Lemette Polhaupessy (1958-2021)

Dees-foto-1
Beste kunstenaar / kunstliefhebber,

Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat beeldend kunstenaar en oud Arsis bestuurslid Dees Goosen op 22 mei 2021 op 63 jarige leeftijd is komen te overlijden.

Dees heeft zich vele jaren met hart en ziel ingezet voor Arsis.
Wij herinneren haar als een gepassioneerd kunstenaar en bestuurder die ook kunst in onze stad steeds weer op de kaart wist te zetten. Haar kunst had een duidelijke eigen “handtekening”. Haar werk herkende je direct als je die ergens tegenkwam.
Op dit moment is een van haar kunstwerken nog dit weekend te zien in onze galerie.

Zij heeft ook velen, waaronder haar leerlingen, de passie voor schilderen bijgebracht. Ook spande zij zich in om mensen die door kanker waren getroffen bij hun herstel door middel van het maken van schilderijen te helpen. Het doet pijn dat zij nu juist door deze ziekte is geveld.
Wij herinneren haar graag via de omschrijving van haar die op haar website is te vinden en die wij zo vrij zijn hier deels over te nemen om met u te delen wat voor kunstenaar Dees was.

Dees was een schilder ‘pur sang’. Zo werkte zij voornamelijk met acrylverf, en gemengde technieken balancerend tussen de autonome uitdrukkingskracht van verf, en het uitdrukken van de niet-visuele wereld. Al werkend ontstond bij Dees Goosen de vormen, de vervloeïngen, en de gelaagdheid van het schilderij, het schilderproces stond hierbij voorop.
De thematische ‘rode draad’ was daarbij: geworteld zijn in twee culturen. Zij onderzocht, hoe en op welke wijze zich dit tot haar werk heeft verhouden. Verf was daarbij een medium om soms heftig dan weer subtiel, tussen twee werelden binnen een grensgebied de identiteit te onderzoeken. Dit scheppen en onderzoeken was een daad om de context te kunnen begrijpen van een immigrantengeschiedenis, en een eigen beeld te vormen. Veel schilderijen zijn landschappelijk, of verwijzen naar geboorte, liefde, en lijden.

In december 2018 heeft Arsis een overzicht expositie gehouden van haar werk.
Een mooie reportage vind je hier:
https://woensdrecht.nieuws.nl/dees-goosen-exposeert-galerie-arsis-bergen-op-zoom/

Arsis zal altijd dankbaar zijn voor haar inbreng en passie en bij een ieder die haar kent of heeft ontmoet laat zijn een blijvende indruk achter.

De Bergse kunstenaarswereld heeft een icoon verloren.

Maarten van ’t Hof
Voorzitter Arsis.

PS. Voor meer informatie vindt u op de website ook de rouwkaart.

Over Arsis....

Wat is Arsis kunst en sociëteit

Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en bij derden. Zij houdt lezingen, presentaties, discussieavonden, excursies, etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die de activiteiten ontplooien.
Arsis heeft in samenwerking met TanteLouise een beeldentuin bij het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom onder de naam Expo-Thuis.

Er zijn ruim 40 kunstenaars bij Arsis aangesloten.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.
Ook treft u ons op Arsis Facebook.
facebook website 
Uitschrijven | Abonnement beheren
Secretariaat:
Heerlsestraat 4
4756 ST Kruisland
Email: Secretariaat@arsis-boz.nl