Arsis
Schermafbeelding 2021-07-12 om 00.02.17
Beste belangstellende voor het M5 project,

In het voorjaar van 2022 landt naar verwachting de volgende editie van het M5 project, Hoge Luchten, in Bergen op Zoom.
Van 2 april t/m 24 juni 2022 is deze te zien in het Markiezenhof.

Deze mail is bedoeld om u verder te informeren hierover. Later dit jaar komen we met meer informatie. Informatie in deze mail is dus altijd onder voorbehoud.

Parallel expositie

Bij de eerste en tweed editie hebben wij een parallel expositie georganiseerd over hetzelfde thema als de hoofd expositie. Velen hebben daaraan meegedaan en er zijn bijna beide keren heel veel kunstwerken aangeboden. Ook nu staat deelname weer open. Net als de vorige keren zal een jury besluiten welke stukken in het Markiezenhof zullen worden geëxposeerd, waarbij ook gekeken wordt naar de onderlinge samenhang van de te exposeren stukken.

Met het Markiezenhof zijn voor deze expositie nog geen afspraken gemaakt maar we gaan er van uit dat wij weer dezelfde ruimte mogen gebruiken voor deze parallel expositie.
De geselecteerde kunstwerken zullen dan gedurende de hele periode, van 2 april 2022 t/m 24 juni 2022 te zien zijn. Dit in tegenstelling tot de andere exposities waarover wij u hier verder gaan informeren.

Andere exposities.

Wij hebben weer plannen voor ten minste een parallel expositie. Er vanuit gaand dat wij dan nog steeds de beschikking hebben over onze Arsis Galerie aan het Zuivelplein 5.
We moeten nog nadere uitwerking er aan geven.
Of er ook andere exposities komen zal allemaal in het najaar worden bepaald.Meedoen

U kunt zich weer opgeven bij ons. Dat is uiteraard net als de voorgaande keren vrijblijvend. U spreekt uw intentie uit om een of meer kunstwerken aan te gaan leveren.
De voorwaarden moeten wij nog publiceren maar die wijken niet veel af van die bij de eerste en tweede editie. Alleen zullen wij nu wel het aantal kunstwerken dat een kunstenaar kan aanleveren verminderen tot 2 stuks, waarbij het wel mogelijk is om in overleg een serie aan te leveren. Installaties vraagt om overleg vooraf om expositie mogelijkheden te bespreken.

De tijdsplanning op dit moment gaat er vanuit dat wij ca 6 weken voor de opening de kunstwerken aangeleverd willen hebben voor jurering. Zo rond half februari 2022. Hoe etc, komt in latere nieuwsbrieven aan de orde.

Dus meldt u aan als potentiële deelnemer.
Zijn er kunstenaars in uw omgeving die ook mee willen doen, wij staan open voor alle kunstenaars die zich aanmelden.

AANMELDEN OP: m5expositie@arsis-boz.nl of via het formulier op de website. (De website is nog niet bijgewerkt. Dat zal de komende weken gebeuren. Het formulier is gewoon te gebruiken.)

Voor de goede orde, aanmelden is vrijblijvend.

Een en ander is nog in ontwikkeling. Dus alles wat hier is gemeld is onder voorbehoud.

Via deze nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte, in het najaar zal alles concreter worden.

Bij onduidelijkheid...

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Tot zover deze nieuwsbrief. Als er weer eea te melden is, krijgt u de volgende.

Vorige nieuwsbrieven (Alle, ook niet voor dit project) vindt u hier.

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.

Bij Arsis zijn 45 kunstenaars aangesloten.

Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website