Arsis

Galerie Arsis
Expositie 30 juli t/m 29 Augustus.

"Een Boeiende Combinatie"
Opening 6 Augustus 17:00

Arsis Koele Wateren expositie in Markiezenhof

Beste kunstenaar / kunstliefhebber,

Tijdens de zomervakantie is er weer een nieuwe boeiende expositie in Galerie Arsis. Ook loopt onze expositie in het Markiezenhof nog steeds door.
Inmiddels zijn wij ook bezig met de voorbereiding voor de volgende samenwerking met het Markiezenhof voor de M5 expositie met werken van het Rijksmuseum in april volgend jaar. Kunstenaars kunnen zich opgeven als mogelijke deelnemer aan deze expositie.

Hoe dan ook, wij hopen door onze activiteiten bij te dragen aan een inspiratie volle zomer.

Arsis Bestuur.

Een boeiende combinatie. Expositie schilderijen van Victor van de Lande en Marcel van Tienen van 30 juli t/m 29 augustus 2021 in Galerie Arsis

Poster Victor en Marcel 31 juli
Onder de titel "Een boeiende combinatie" exposeren Victor van de Lande en Marcel van Tienen samen in Galerie Arsis aan het Zuivelplein 5 te Bergen op Zoom. Te zien van 30 juli t/m 29 augustus 2021. Te bezoeken op alle vrijdag- en zaterdagmiddagen en koopzondagmiddag (29 augustus) van 12.00 tot 17.00 uur. De officiële opening is op vrijdag 6 augustus om 17:00 …

Meer lezen

Klein deel M5 expositie blijft nog even.

IMG_0422
De expositie die te zien was met 14 kunstwerken in de Tuinzaal van het Markiezenhof, blijft nog even daar. Zodra het Markiezenhof weer open mag, zijn deze kunstwerken nog enige weken te zien. De expositie loopt nog door tot eind augustus.
Schermafbeelding 2021-07-12 om 00.02.17
In het voorjaar van 2022 landt naar verwachting de volgende editie van het M5 project, Hoge Luchten, in Bergen op Zoom.
Van 2 april t/m 24 juni 2022 is deze te zien in het Markiezenhof.

Wij hebben weer plannen voor ten minste een parallel expositie. Er vanuit gaand dat wij dan nog steeds de beschikking hebben over onze Arsis Galerie aan het Zuivelplein 5.
We moeten nog nadere uitwerking er aan geven.
Of er ook andere exposities komen zal allemaal in het najaar worden bepaald.

Kunstenaars kunnen zich weer opgeven bij ons. Dat is uiteraard net als de voorgaande keren vrijblijvend. U spreekt uw intentie uit om mee te doen. De exacte regels volgen dit najaar en via de nieuwsbrief voor deelnemers.

Bent u kunstenaar meldt u dan aan als potentiële deelnemer.
Zijn er kunstenaars in uw omgeving die ook mee willen doen, wij staan open voor alle kunstenaars die zich aanmelden.

AANMELDEN OP: m5expositie@arsis-boz.nl of via het formulier op de website. (De website is nog niet bijgewerkt. Dat zal de komende weken gebeuren. Het formulier is gewoon te gebruiken.)

Voor de goede orde, aanmelden is vrijblijvend.

Ons thema voor 2020 was

Kunst geeft schoonheid aan het leven ook in barre tijden

en dat houden wij nog maar even aan

Het bestuur van Arsis.
Maarten van 't Hof
Voorzitter.

Over Arsis....

Wat is Arsis kunst en sociëteit

Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en bij derden. Zij houdt lezingen, presentaties, discussieavonden, excursies, etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die de activiteiten ontplooien.
Arsis heeft in samenwerking met TanteLouise een beeldentuin bij het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom onder de naam Expo-Thuis.

Er zijn ruim 40 kunstenaars bij Arsis aangesloten.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.
Ook treft u ons op Arsis Facebook.
facebook website 
Uitschrijven | Abonnement beheren
Secretariaat:
Heerlsestraat 4
4756 ST Kruisland
Email: Secretariaat@arsis-boz.nl