Arsis

"Winter Wonder Art Land" Verrassende kunst van Annemiek Hoek van 1 t/m 31 december 2021 in Galerie Arsis.

Vooraankondiging Heerlijke Kunst september 2022

Blanco is weer actief:

Schaduw dialoog.

Activiteiten commissie bereid voor.... Thema: Vrouwen in de kunstwereld.

M5 werkgroep aan de slag.

Beste kunstenaar / kunstliefhebber,

In de deze keer wat langere nieuwsbrief de aankondiging van een nieuwe expositie in onze galerie.

Ondanks de Covid maatregelen zitten de Arsis kunstenaars niet stil. De voorbereidingen voor de volgende Heerlijke Kunst manifestatie zijn weer in volle gang. In deze nieuwsbrief aandacht daarvoor.

Arsis kent ook de werkgroep Blanco. Ook die zijn weer aan de slag om over een goed jaar een expositie te kunnen organiseren.

Wij zijn ook constant bezig met de voorbereiding voor de volgende samenwerking met het Markiezenhof voor de M5 expositie met werken van het Rijksmuseum in april volgend jaar.
Inmiddels is de werkgroep hard aan de gang met de voorbereidingen. Kunstenaars die zich daarvoor hebben opgegeven kunnen binnenkort de eerste informatie ontvangen.
Overigens, kunstenaars kunnen zich nog steeds opgeven als mogelijke deelnemer aan deze expositie. Inmiddels staat de teller op 60 potentiële deelnemende kunstenaars.

Wij gaan ervan uit dat eind februari de kunstwerken voor de expositie aangeleverd moeten worden en jurering in maart plaats zal vinden. In de nieuwsbrief komen de verdere details aan de orde.

Hoe dan ook, wij hopen door onze activiteiten bij te dragen aan een kunstzinnige winter.

Het Arsis Bestuur.

“Winter Wonder Art Land” Verrassende kunst van Annemiek Hoek van 1 t/m 31 december 2021 in Galerie Arsis.

annemiek
'Ik zoek niet, ik vind' (Pablo Picasso)
Door alledaagse gevonden voorwerpen te vergroten, te verkleinen, te isoleren, te combineren enz. ontstaat er vervreemding en krijgen de dingen de aandacht en de verwondering daarover. Verwondering kan ons overkomen wanneer het gewone ongewoon blijkt te zijn. Elk begin van het leven ontstaat uit toeval en de verwondering daarover. En Annemiek Hoek gaat daar mee …

Meer lezen

Vooraankondiging Heerlijke Kunst

Manege Vosmaer, Oud-Vossemeer, expositie september 2022

dijken
In de kunstmaand september zal een aantal kunstenaars van de kunstgroep Arsis uit Bergen op Zoom voor de 11e keer een buiten-expositie organiseren. Dit keer op het grondgebied van de Manege Vosmaer te Oud-Vossemeer.
Het gebied bestaat uit de manege met stallen en woonhuis te midden van prachtige weides en dijken met uitzicht op het mooie Zeeuwse landschap. De komende periode zullen de kunstenaars hier hun inspiratie opdoen om in september te kunnen exposeren.

Meer lezen..

BLANCO deelnemers kiezen voor thema: Schaduw dialoog.


Elf kunstenaars uit West-Brabant zijn gestart met een Blanco-‘estafette’. Blanco is een werkgroep van Arsis.
Deze estafette houdt in dat drie personen starten met het maken van een werk. Dit werk gaat na 6 weken naar een volgende kunstenaar. Deze kunstenaar reageert op het aangeboden werk met eigen werk. Deze procedure herhaalt zich 7 keer. Dit houdt in dat iedere kunstenaar drie werken maakt.
Rond 15 oktober 2022 zijn alle werken af en wordt er toegewerkt naar een eindpresentatie. Deze is gepland in januari 2023. Locatie: Zuivelplein 5 te Bergen op Zoom
Wilt u een tussentijdse presentatie bijwonen mail naar liareijnders@home.nl. U krijgt dan locatie en datum gemaild.

Activiteitencommissie stuit op drie artikelen die tot nadenken stemmen.
Thema: Vrouwen in de kunstwereld.

934
Paula Rego - The Artist in Her Studio (1993). ©free
Op het zelfportret The Artist in Her Studio zit een vrouw wijdbeens, hand op d’r knie, lurkend aan een lange pijp – precies zoals een mannelijke kunstenaar zich zou verbeelden.
 • Vrouwelijke kunstenaars hoorden geen kinderen te hebben. Nu rukt de moeder artiest op. Trouw 08-05-2021;
 • Moeten we kunst van vrouwelijke kunstenaars wel bundelen? Volkskrant 16-11-2021;
 • Juist omdat vrouwen niet serieus werden genomen, kon Paula Rego rebels zijn. Trouw 25 -11-2021.

  Nu we weer na 17 uur naar huis gaan, gordijnen sluiten en kaarsen aansteken is een gesprek met een ander een mooie springplank naar een post-corona-activiteit.
  Als het weer kan zullen deze drie artikelen de basis vormen van een mooi gesprek, wellicht met een broodje.
  Hoe sta jezelf als (vrouwelijke) kunstenaar in je werk, ben jij een moeder-artiest, hoe rebels ben je?
  Tot aan tafel wellicht voorjaar 2022.
  Reageren, meedenken, neem contact met de Activiteiten commissie op: activiteiten@arsis-boz.nl

  De Commissie:
  Christine Veraart, Addy van Kempen, Hans Timmermans en Irene Weug
Schermafbeelding 2021-07-12 om 00.02.17
Inmiddels is de werkgroep van Arsis die deze expositie in april 2022 voorbereid een paar keer bij elkaar geweest. De eerste stappen zijn genomen en de 60 kunstenaars die zich tot nu toe hebben aangemeld krijgen heel snel een mail met o.a. de voorwaarden voor deelname aan deze expositie. E.e.a. zal dan ook op de website worden gezet.
De commissie bestaat uit Trudie Vrolijk, Karin van de Looij en Maarten van 't Hof.
Ideeën, vragen, email ons op m5expositie@arsis-boz.nl
Nog steeds kan je je aanmelden voor deze expositie. Iedere kunstenaar kan deelnemen. Maakt niet uit of je al dan niet bij Arsis bent aangesloten en waar je woont in binnen- en buitenland. Wil je deelnemen vul dan het formulier in. Inschrijven is vrijblijvend.
(Ken je kunstenaars die mogelijk mee willen doen, stuur dan deze nieuwsbrief door).
Ons thema ook voor 2021 blijft

Kunst geeft schoonheid aan het leven ook in barre tijden

en daar werken wij aan.

Het bestuur van Arsis.
Maarten van 't Hof
Voorzitter.

Over Arsis....

Wat is Arsis kunst en sociëteit

Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en bij derden. Zij houdt lezingen, presentaties, discussieavonden, excursies, etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die de activiteiten ontplooien.
Arsis heeft in samenwerking met TanteLouise een beeldentuin bij het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom onder de naam Expo-Thuis.

Er zijn ruim 40 kunstenaars bij Arsis aangesloten.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.
Ook treft u ons op Arsis Facebook.
facebook website 
Uitschrijven | Abonnement beheren
Secretariaat:
Heerlsestraat 4
4756 ST Kruisland
Email: Secretariaat@arsis-boz.nl