Arsis

Nieuws over onze expositie in het kader van Hoge Luchten in april 2022,
Kom alle inzendingen bekijken op onze open dag op zaterdag 12 februari;
Publieksprijs.

Schermafbeelding 2021-07-12 om 00.02.17
Beste kunstenaar / kunstliefhebber,

Covid maatregelen hebben vanaf half december weer al onze plannen stevig door de war gestuurd. Vandaar dat er deze maand geen expositie is. Binnenkort krijgt u informatie over de eerstvolgende expositie die in maart gehouden gaat worden. Daarover komt een aparte nieuwsbrief eind februari.

Hoge Luchten.


Vanaf 03 april 2022 t/m 24 juli 2022 is in het Markiezenhof de expositie Hoge Luchten, schatten uit het Rijks te zien. (Als Covid geen roet in het eten gooit). Dit is de derde expositie in deze reeks. Alle keren organiseert Arsis een hierop aansluitende expositie, deels in het Markiezenhof, deels in onze eigen ruimte, ook deze keer.

Ruim 100 kunstenaars hebben aangegeven hier werk voor te willen inleveren. Uiteindelijk hebben 83 kunstenaars ook echt werk aangeleverd. 130 kunstwerken zijn inmiddels naar onze galerie aan het Zuivelplein 5 gebracht.
Een 4-tal deskundigen zal a.s. woensdag 9 februari hier een selectie uit maken om te komen tot een mooie expositie verdeeld over een aantal ruimten.

Een deel gaat geëxposeerd worden gedurende de hele periode in het Markiezenhof. Verdeeld over de Tuinkamer (gratis toegankelijk) en een deel elders in het Markiezenhof in een aparte ruimte naast de Rijksmuseum stukken gedurende een nog nader te bepalen periode. (Hiervoor is een toegangsbewijs nodig).

Ook in onze galerie zullen de nodige kunstwerken worden geëxposeerd. Helaas kunnen wij niet alle aangeleverde werken exposeren. Een selectie is nodig.

Op dit moment zijn alle aangeleverde kunstwerken bij elkaar in onze galerie te vinden.

Wij hebben besloten om iedereen in de gelegenheid te stellen om deze te komen bekijken: wij houden a.s. zaterdag 12 februari van 12:00 tot 17:00 open huis.
Het is dus niet een keurige expositie, maar alle kunstwerken zijn neergezet of opgehangen om jurering mogelijk te maken.
Deze 130 kunstwerken kunnen dan dus bekeken worden.

Alle 130 kunstwerken kunnen bekeken worden.

Alle kunstwerken kunt u nu al digitaal bekijken op https://bergenopzoom.art.
IMG_5377
IMG_5378

Publieksprijs.

Iedereen die aanstaande zaterdag de open dag bezoekt kan één kunstwerk nomineren voor de publieksprijs.
Het meest gekozen kunstwerk wordt sowieso geëxposeerd. Uiteraard zal dat kunstwerk en de kunstenaar extra in het zonnetje worden gezet.

Komt u kijken en brengt u een stem uit, dan mag u meedoen aan de verloting van twee kaartjes voor toegang tot de expositie in het Markiezenhof met een kopje koffie, aangeboden door het Markiezenhof.

We zien u graag a.s. zaterdag aan het Zuivelplein 5 te Bergen op Zoom.

Ons thema ook voor 2022 blijft

Kunst geeft schoonheid aan het leven ook in barre tijden

en daar werken wij aan.

Het bestuur van Arsis.
Maarten van 't Hof
Voorzitter.

Over Arsis....

Wat is Arsis kunst en sociëteit

Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en bij derden. Zij houdt lezingen, presentaties, discussieavonden, excursies, etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die de activiteiten ontplooien.
Arsis heeft in samenwerking met TanteLouise een beeldentuin bij het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom onder de naam Expo-Thuis.

Er zijn ruim 40 kunstenaars bij Arsis aangesloten.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.
Ook treft u ons op Arsis Facebook.
facebook website 
Uitschrijven | Abonnement beheren
Secretariaat:
Heerlsestraat 4
4756 ST Kruisland
Email: Secretariaat@arsis-boz.nl
Email Marketing Powered by MailPoet