Arsis

'SO GLAD TO TELL YOU' – Korte films van Manu Dudink en Wim Luijkx – 6,12,13,19,20,26 en 27 maart - Galerie Arsis

Nieuws over onze exposities in het kader van Hoge Luchten in april 2022

Beste kunstenaar / kunstliefhebber,

In de vorige nieuwsbrief kondigde wij een open dag aan waarin de bezoeker alle voor de Hoge Luchten expositie ingezonden werken konden bekijken.
Wat een succes. Ruim 200 mensen zijn die zaterdagmiddag geweest. Verderop in deze nieuwsbrief meer.

Na Covid en na de expositie selectie periode kunnen we gelukkig weer de draad oppakken.

In maart hebben wij een bijzondere expositie.
Niet van beelden of schilderijen maar van korte films.

Wij kunnen deze bijzondere expositie warm aanbevelen. Let wel even op dat de films alleen op zaterdagen en zondagen worden vertoond.

Tenslotte praten we iedereen bij over de stand van zaken met betrekking tot de Hoge Luchten expositie.

De volgende nieuwsbrief zal ook helemaal in het teken staan van deze expositie.

'SO GLAD TO TELL YOU' - Korte films van Manu Dudink en Wim Luijkx - Weekeinden in maart 2022

'SO GLAD TO TELL YOU' - Korte films van Manu Dudink en Wim Luijkx - Weekeinden in maart 2022
'En als zij niet naar hem toekwam zou hij haar niet achteraan zitten. Dat hoorde hij niet te doen. Hij moest weggaan, tot zij kwam.'
Lady Chatterley's Lover van D.H. Lawrence

U bent van harte welkom in de maand maart 2022.

zondag 6 maart (12.00-17.00 uur)

zaterdag 12 en zondag 13 maart (12.00-17.00 uur)

zaterdag 19 en zondag 20 maart (12.00-17.00 uur)

zaterdag 26 en zondag 27 maart (12.00-17.00 uur)

Alles bij Galerie Arsis, Zuivelplein 5, 4611 NX Bergen op Zoom.
Schermafbeelding 2021-07-12 om 00.02.17
IMG_5377

Hoge Luchten.


Vanaf 03 april 2022 t/m 24 juli 2022 is in het Markiezenhof de expositie Hoge Luchten, schatten uit het Rijks te zien. Dit is de derde expositie in deze reeks. Alle keren organiseert Arsis een hierop aansluitende expositie, deels in het Markiezenhof, deels in onze eigen ruimte, ook deze keer.

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de voorbereiding van deze expositie.
Arsis heeft aan 4 personen die ervaring en kennis hebben van kunst en cultuur gevraagd ons te helpen om uit de 130 ingezonden kunstwerken een selectie te maken om te komen tot een expositie die verdeeld wordt over 3 voor ons beschikbare locaties.
Dit selectie comité bestond uit:
Mevr. drs. Margriet Burgers
Mevr. drs. Liesbeth Geerts-Bogers
Mevr. drs. Johanna Jacobs,
Dhr. dr. Gerard de Kleijn
Deze hebben op 9 februari j.l. een waardering gegeven aan de aangeleverde kunstwerken waarmee Arsis vervolgens 3 exposities heeft ingedeeld.
.
Een deel gaat geëxposeerd worden gedurende de hele periode in het Markiezenhof en een deel wordt gedurende de maand april getoond in onze galerie Zuivelplein.
In het Markiezenhof komen werken in de Tuinkamer (gratis toegankelijk) en in de Grote Galeriezaal naast de Rijksmuseum stukken (hiervoor is een toegangsbewijs nodig).

De Tuinkamer is altijd te bezoeken als het Markiezenhof open is. Dat is in principe alle dagen behalve maandagen. Zie https://markiezenhof.nl voor de openingstijden.

In de Grote Galeriezaal kunnen wij helaas maar beperkt open zijn. Arsis zorgt namelijk ook voor het suppoosten. Die expositie zal op vrijdagen, zaterdagen en zondagen te bezoeken zijn tussen 11:00 en 17:00 uur. Zoals gezegd u moet wel een toegangsbewijs hebben voor de Hoge Luchten expositie.

De openingstijden in onze galerie zijn vrijdag, zaterdag en koopzondag van 12:00 tot 17:00 uur.

De digitale catalogus van deze expositie kunt u hier bekijken: https://bergenopzoom.art.


IMG_5378

Publieksprijs.

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben wij de bezoekers van de open dag de gelegenheid gegeven om een favoriet aan te geven. Dat is door 200 bezoekers ook gedaan. Heel veel kunstwerken kregen enkele stemmen. Andere kregen er meerdere. De meeste stemmen zijn gegaan naar het kunstwerk "Denkend aan Holland" van Anoek Gunter.
Denkend-aan-Holland
Deze is te zien in de Tuinkamer van het Markiezenhof.

De winnaar is bekendgemaakt in de uitzending van Cocktail op ZuidWest TV.
Dit item begint ongeveer op 6:30.

Er werden ook 2 toegangsbewijzen voor de Hoge Luchten expositie verloot. Die zijn gegaan naar een inwoner van Tholen.

In de volgende nieuwsbrief komen we uitgebreid terug op deze expositie.
Ons thema ook voor 2022 blijft

Kunst geeft schoonheid aan het leven ook in barre tijden

en daar werken wij aan.

Het bestuur van Arsis.
Maarten van 't Hof
Voorzitter.

Over Arsis....

Wat is Arsis kunst en sociëteit

Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en bij derden. Zij houdt lezingen, presentaties, discussieavonden, excursies, etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die de activiteiten ontplooien.
Arsis heeft in samenwerking met TanteLouise een beeldentuin bij het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom onder de naam Expo-Thuis.

Er zijn ruim 40 kunstenaars bij Arsis aangesloten.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.
Ook treft u ons op Arsis Facebook.
facebook website 
Uitschrijven | Abonnement beheren
Secretariaat:
Heerlsestraat 4
4756 ST Kruisland
Email: Secretariaat@arsis-boz.nl
Email Marketing Powered by MailPoet