Arsis
Beste belangstellende voor het M5 project,

U heeft zich afgelopen weken, samen met 55 andere kunstenaars, opgegeven als belangstellende voor ons M5 project.
Op 7 mei is hierover een voorlichting middag geweest.
Op 10 mei hebben wij u een mail gestuurd over hoe aan te melden. Inmiddels hebben 19 kunstenaars dit gedaan.

U heeft nog van ons tegoed de lijst met kunstwerken die door het Rijksmuseum worden uitgeleend. Gezien vragen die ons hierover bereikt hebben sturen wij dit aan alle belangstellenden door.

Bij deze dus de lijst die u hier kunt ophalen. Dat kan ook overigens via de inschrijfpagina.


Voor het geval u het gemist heeft, hier nog even de instructies hoe in te schrijven en waar u de informatie kunt vinden die wij met de aanwezigen op 7 mei hebben gedeeld.

Voor zowel de aanwezigen als degene die niet konden komen hebben wij hebben een aparte, niet openbare, pagina hierover op onze website gemaakt met alle informatie die wij die middag met de aanwezigen hebben gedeeld.

Op deze pagina vindt u een link voor het ophalen van de gegeven presentatie die de meeste vragen zal kunnen beantwoorden.
Los daarvan zijn er nog een aantal aanvullende vragen gesteld. De beantwoording vindt u ook op deze pagina.

U dient zich weer opnieuw in te schrijven om aan te geven dat u definitief van plan bent om een of meer kunstwerken in te sturen voor deze expositie. Voor verdere informatie en om u in te schrijven verwijzen wij naar deze pagina op de website.

Deze is alleen door te klikken op onderstaande knop te bereiken.

Let op:
Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat wij u benaderen op basis van uw inschrijving als belangstellende. Tenzij u zich ook hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief of al om andere redenen in een van onze nieuwsbrief lijsten voorkomt, worden uw gegevens eind van deze maand verwijderd.
Als u zich later bedenkt, dan is er nog steeds een mogelijkheid om zich via de website opnieuw aan te melden. Mocht u een collega kunstenaar kennen voor wie dit ook interessant is, kan deze zich ook via onze website nog steeds aanmelden.
Mocht u verder nog vragen hebben: Info@arsis-boz.nl
Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet