Arsis

In deze nieuwsbrief

Thema-avond over

“Academies, docenten, commissies, normen en referentie-kaders”.
resolve-1 2

Kometenlaan 38 Bergen op Zoom

Donderdag 3 mei 2018
Aanvang 20.00 uur – zaal open 19.30 uur


Beste collega’s en andere geïnteresseerden,

Op 3 mei a.s. (1 week eerder dan gebruikelijk i.v.m. Hemelvaart) is de volgende Thema-avond. De meesten van ons hebben te maken gehad met scholing aan Academies en andere instellingen voor kunst(vak)onderwijs. Menigeen heeft daar goede en slechte herinneringen aan, in sommige gevallen heel veel inspiratie op gedaan, in sommige gevallen ook blauwe plekken op de ziel opgelopen.
Bij de projecten waar ARSIS-leden bij betrokken zijn (beter gezegd ARSIS-aangeslotenen maar dat klinkt zo deftig) klinkt soms de vraag of het commentaar:
“Ja maar ik heb op de academie geleerd dat …. “. en dan komt er iets wat klinkt als een onomstotelijke waarheid of een wetmatigheid die vrijwel boven elke discussie staat.
Daarom lijkt het interessant om die discussie nu eens wel te voeren.
De vragen die op deze thema-avond aan de orde komen zijn:
* In hoeverre wordt je werk nog bepaald door docenten van vroeger?
* In hoeverre wordt je werkwijze nog bepaald door docenten van vroeger?
* Welke invloed heeft je scholing gehad op je werk, werkwijze, ontwikkeling, manier van denken?
* Is je referentie-kader bepaald door de academie of door docenten?
* In hoeverre bepaalt een opdrachtgever, een subsidie, een commissie je referentiekader?
* Wat is jouw referentiekader t.a.v. van je eigen werk?
* Is dat referentiekader ook van toepassing als je werk van anderen ziet / hoort / ondergaat?
* ….. en wat verder aan de orde gaat komen in dit enigszins beladen thema …
Als je je aangesproken voelt door het thema en zelf wat voorzetten of voorbeelden zou willen geven laat me dat dan a.j.b. zo snel mogelijk weten dan kan je inbreng een plek in de inleiding krijgen.

Dus: bijdragen en stellingname zijn van harte welkom !
Dus #2: je bijdrage aan het gesprek is natuurlijk ook van harte welkom!
Dus #3: Jij bent uiteraard van harte welkom!

NB: belangstellenden buiten Arsis zijn ook van harte welkom!

Hans Timmermans
Mail naar Hans

Facebook van Arsis
Galerie van Arsis
Wat is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.
Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.

Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet