Arsis

Juli expositie in Galerie Arsis, Mireille Corsten en Hans Timmermans 6-29 juli 2018

Voorbij de Horizon

Running free being myself and me

Voorbij de Horizon

Schilderijen van Mireille Corsten en Hans Timmermans

En zij nodigen je uit voor de feestelijke opening van deze duo-expositie

Je bent van harte welkom op 7 Juli om 16.00 uur


Galerie Arsis: St. Annastraat 10 Bergen op Zoom

Wij nemen je graag mee op reis..


Voorbij de horizon ligt een belevingswereld.
Een wereld van stil zijn, vol van leegte.
Een wereld waarin we ons kunnen bewegen als we oordeel en verwachting achter ons laten en ons denken stil zetten.
Voor Mireille Corsten en Hans Timmermans is schilderen een meditatief proces waarin ze die stilte kunnen opzoeken. Van daaruit komen beelden gaandeweg tevoorschijn. Een innerlijke reis van ont-dekken waarbij alle overbodige ballast over boord wordt gezet. Tijdens deze tocht, ontstaat ruimte om tot een essentie te komen die zich vertaalt in een schilderij.
Sinds een aantal jaren delen zij samen het leven, een atelier en de fascinatie voor de samenhang tussen kunstzinnig werken en bewustwordingsprocessen.
Deze fascinatie wordt zichtbaar in hun schilderijen en in het werk met mensen, in de vorm van het geven van onderwijs, schildercursussen en coaching.

Oosterhout2

Mireille

schildert al langer maar sinds 2013 heeft is haar kunstzinnig werken in een stroomversnelling gekomen. Zij is opgeleid als kunstzinnig dynamisch coach en Vedic Art Teacher.
Ze neemt je desgewenst mee op reis over the River of Vedic Art; Een kunstzinnige reis die je voert langs 17 stappen in creatie die uitmondt in de grote oceaan van eenheid, waarbij het uiteindelijke schilderij meer is dan de som der delen.
Je verkent onderweg je kunstzinnige mogelijkheden, maakt contact met je aangeboren creativiteit en ontwikkelt je bewustzijn.

Hans

is naast schilder ook componist en muziektechnoloog. Hij schildert sinds 1974 en was sinds 1985 als hoofddocent verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Zijn compositieonderwijs omvatte o.a. onderwijs in creatieve processen, referentiekaders, repertoires en waarneming. Na zijn pensionering in 2017 werkt hij als o.a. componist, muziek- en piano-docent en als coach voor beginnende kunstenaars.
Als beeldend kunstenaar/schilder is hij vooral gefascineerd door de manier waarop een schilderij ontstaat uit mentale beelden die hooguit gevoed worden door visuele waarneming. Zijn muzikale en zijn beeldend werk gaat steeds meer over intuïtief bewustzijn.

Galerie Arsis
Sint Annastraat 10, Bergen op Zoom
Opening7 juli 16:00 uur
Expositie is in de maand juli elke vrijdag en zaterdag te bezoeken van 12:00 tot 17:00 uur en op de koopzondag eveneens van 12:00 tot 17:00 uur.



Facebook van Arsis
Galerie van Arsis


definitieve Poster Galerie juli 2018 meer kleur
Wat is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.
Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.

Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet