Arsis
Beste belangstellende voor het M5 project,



Zoals beloofd, maar iets later door drukte, de volgende update voor kunstenaars die zich hebben opgegeven voor dit project.

Als organisatie zijn we zeer blij met de grote belangstelling. 65 kunstenaars en collectieven hebben zich ingeschreven. Sommige collectieven vertegenwoordigen vele kunstenaars, dus kunnen we stellen dat zeker een 70-tal kunstenaars aangegeven hebben kunstwerken te willen inleveren voor dit project.

Dit motiveert ons heel erg om deze eerste, in hopelijk een reeks van exposities, een succes te maken. Maar ook voor ons is het pionieren omdat wij nooit eerder op een dergelijke schaal een expositie hebben georganiseerd.



Jurering.


De juryleden zijn bekend en hebben toegezegd deze taak te gaan uitvoeren.
Deze zijn:

Hugo ter Avest, Directeur Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen
Marc de Beyer, Directeur Museum Gouda
Ad Geerdink, Directeur Westfries Museum in Hoorn
Gerard de Kleijn, projectleider M5 project, gastcurator, oud-directeur Museum Gouda.
Tiana Wilhelm, directeur Stedelijk Museum Zutphen

Cees Meijer, directeur Museum het Markiezenhof in Bergen op Zoom zal als organiserende partij niet in de jury plaatsnemen. Ook Arsis zal niet aan de jurering deelnemen.

Hoe gaat er gejureerd worden.
Zoals er nu over gedacht wordt zal als volgt de jurering plaatsvinden:

Er zijn naar het zich laat aanzien 2 locaties voor deze expositie.
Ten eerste een aantal ruimten in het Markiezenhof. De openingstijden daarvan zijn gelijk aan de hoofd expositie. Daar kunnen naar het zich laat aanzien een 20-30 tal kunstwerken permanent geëxposeerd worden.
De overige kunstwerken worden geëxposeerd in onze Galerie aan de St. Annastraat in Bergen op Zoom. Echter die is als gevolg van suppoost organisatie alleen op vrijdagen en zaterdagen geopend. Daar zullen wij alle andere kunstwerken die door de jury geaccepteerd zijn exposeren. Wij verdelen deze overige kunstwerken in 3 of 4 groepen die achtereenvolgens worden geëxposeerd steeds gedurende een aantal weken.

De jury bepaalt welke kunstwerken volgens hen het beste tot hun recht komen in het Markiezenhof. De jury bepaalt ook of elk van de kunstwerken voldoet aan o.a. het thema en de geest van de expositie om geëxposeerd te worden.

Elk jurylid zal een persoonlijke top 5 van kunstwerken bepalen uit de inzendingen. Zij geven daarbij een bonuspunt
  • voor "aarde" en "eigen-aardig" kunstwerk,
  • voor identiteit; treffend voor de identiteit van Nederland/Brabant en
  • voor artistieke kwaliteit.
Deze punten zijn opgeteld bepalend voor de toelating tot de expositie in het Markiezenhof. Hooguit 25 kunstwerken kunnen zo dus maximaal 15 punten krijgen.
De overige kunstwerken worden wel beoordeeld op voldoen aan de uitgangspunten. Niet voldoen hieraan betekent dat het kunstwerk dan niet zal worden geëxposeerd in de galerie.

Alles is nog in ontwikkeling, dus het kan zijn dat wij de komende tijd nog schaven aan de jurering.

Hou er wel rekening mee dat wij begin januari uw kunstwerk(en) verwachten ter jurering. Wanneer en hoe zullen wij ter zijner tijd laten weten via deze nieuwsbrief.

Voorselectie

Zoals al eerder aangegeven kon het zijn dat u overweegt een kunstwerk in te sturen die een bijzondere plaatsing of andere voorzieningen vraagt.
Wij hebben inmiddels de nodige reacties hierop gehad. De termijn van inzending is gesloten.
Wij gaan de komende week de reacties doorsturen naar de jury voor een pre selectie.
Die kunstwerken die volgens de jury potentie hebben zullen wij proberen te gaan plaatsen.
Mocht de jury uw project niet voldoende potentie vinden hebben, dan zullen wij uw voorstel helaas moeten afwijzen.
Acceptatie betekent dus dat wij actief gaan zoeken naar een oplossing om uw inzending te kunnen plaatsen. Resultaat daarvan laten wij zo snel mogelijk weten.
Acceptatie is overigens geen garantie dat de jury in januari uw kunstwerk zal accepteren. Ook niet dat wij er in slagen plek voor uw kunstwerk te vinden.
Het definitieve kunstwerk wordt ook getoetst net als alle andere inzendingen. Acceptatie nu geeft geen garanties voor definitieve acceptatie in januari.

Projectgroepen


Er is nogal wat werk te verrichten om dit project succesvol te laten zijn. Er zijn op dit moment twee projectgroepen. Een is al een tijdje actief en die houdt zich bezig met de organisatie. In oprichting is de werkgroep die zich gaat bezighouden met de fysieke inrichting van de exposities. Nodig is nog een werkgroep publiciteit die o,a. de website met alle geëxposeerde kunstwerken en de gegevens over de kunstenaars gaat invullen. Mocht u belangstelling hebben om in één van de werkgroepen te participeren, dan kunt u zich aanmelden bij ons. Mail naar m5expositie@arsis-boz.nl.
De organisatie werkgroep vergadert minimaal 1x per maand overdag. Later dit jaar zal de frequentie hoger worden. De inrichtingswerkgroep zal het vooral in december en januari erg druk krijgen. De website werkgroep kan vanuit huis werken. Wordpress ervaring is hiervoor noodzakelijk.
Meedoen in een werkgroep staat natuurlijk helemaal los van het al dan niet exposeren.



Tenslotte


Zoals al eerder gemeld wordt er ook in de pers aandacht aan ons project besteed. Bijvoorbeeld te lezen via knop hieronder in BN de Stem.

Er worden van de voorbereidingen TV opnamen gemaakt door de regionale omroep ZuidWest TV. Zij zijn o.a. te gast geweest bij de projectgroep vergadering.
Tot zover deze nieuwsbrief. Als er weer eea te melden is, krijgt u de volgende.

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
U kunt collega's nog steeds in laten schrijven als zij mee willen doen. Stuur deze mail naar ze door en via de knop hieronder kunnen zij zich inschrijven. Heeft u nog vragen, kijk dan eerst op deze informatie pagina of die vraag daar beantwoord is, dat is wel zo snel.
Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.

Bij Arsis zijn 45 kunstenaars aangesloten.

Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet