Arsis

In deze nieuwsbrief

Bloomsday 16 juni van 09h30 - 22h30

in binnenstad en bij Arsis

Joyce 1

Stichting Arsis Kunst en Sociëteit West- Brabant
presenteert Bloomsday op 16 juni 2018

Jaarlijkse lezing uit Ulysses van James Joyce - 1e lustrum in 2018

Om het leven en werken van de bekende Ierse schrijver James Joyce te vieren wordt elk jaar op 16 juni en op diverse plekken op de wereld gelezen uit een van zijn beroemde literaire werken met name Ulysses. Leopold Bloom is de hoofdpersoon in het boek dat handelt over 1 dag uit zijn leven op 16 juni Ook handelt Ulysses over zijn omzwervingen in Dublin. Veel locaties zijn heden ten dage nog steeds te bekijken.

Onder de paraplu van Stichting Arsis Kunst en Sociëteit West-Brabant te Bergen op Zoom zal een vaste groep lezers, die bestaat uit drie vrouwen en drie mannen, evenals in vier voorgaande jaren op Bloomsday 16 juni ’s avonds voorlezen in het Engels en Nederlands uit Ulysses van James Joyce. Dit evenement zal plaatsvinden in de Arsiszaal Kometenlaan 38 te Bergen op Zoom.

Omdat het dit jaar de vijfde keer is dat de lezing zal worden gehouden, wil de werkgroep James Joyce en Ulysses wat meer onder de aandacht brengen, met name ook bij de jeugd. We hebben een programma waarin achtereenvolgens om 09h00 een Iers ontbijt in café Helene boven boekhandel Quist, een lezing in de ochtend om 11h00 in de Biblioheek Het Markiezaat BoZ door Dr. C.T. Cusack, docent bij de Radboud Universiteit Nijmegen, in de middag een voorleeswedstrijd uit Ulysses in het Nederlands en Engels door leerlingen uit het middelbaar onderwijs, en de gebruikelijke jaarlijkse voorlezing ’s avonds vanaf 20h00 bij Stichting Arsis.

De lezing in de ochtend en de voorleeswedstrijd in de middag worden samen met de Bibliotheek Het Markiezaat Bergen op Zoom georganiseerd en op de locatie Kortemeestraat 17 te Bergen op Zoom gehouden.

Ieder die James Joyce en Ulysses een warm hart toedraagt, of wanneer uw nieuwsgierigheid is gewekt, heten wij van harte welkom op 16 juni het programma of onderdelen ervan bij te wonen.

Het volledige programma van Bloomsday staat op de thuispagina van Arsis.
Ewoud Willem van Doorn
Frederik Grever

site Arsis
Facebook Arsis
Galerie Arsis op Facebook.

Wat is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.
Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.


Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet