Arsis
Beste belangstellende voor het M5 project,Hier weer, door drukte na enige stilte, de volgende update voor kunstenaars die zich hebben opgegeven voor dit project.

Als organisatie zijn we zeer blij met de grote belangstelling. ca 80 kunstenaars en collectieven hebben zich ingeschreven. Sommige collectieven vertegenwoordigen vele kunstenaars, die hebben we zo goed mogelijk meegeteld.

Deze onverwacht grote aantallen leveren ons natuurlijk wel wat organisatorische hoofdbrekens op. (Wij zijn natuurlijk heel blij met deze aantallen, dat zal duidelijk zijn) En ook voor ons is het pionieren omdat wij nooit eerder op een dergelijke schaal een expositie hebben georganiseerd.

Jurering.In onze vorige nieuwsbrief hebben wij de jury aan jullie voorgesteld. Zie ook de website als je dat niet paraat hebt.

Wij hebben geen limiet gesteld aan het aantal in te leveren kunstwerken per kunstenaars.
Dat, samen met het aantal deelnemende kunstenaars geeft ons nu een uitdaging om dit allemaal in goede banen te leiden en om iedereen recht te doen.

Wij overwegen nu om de jurering in 2 stappen te gaan doen. De eerste stap, met een nog aan te trekken externe jury, zal bestaan uit een eerste voorselectie. Die selectie gaat dan op basis van relatief objectief vast te stellen criteria.
Denk daarbij aan het voldoen aan de uitgangspunten zoals wij die al met jullie hebben gedeeld. Moet gaan over Aarde, Lage Landen en de indentiteit van de Lage Landen. Zie ook onze website.Na de voorselectie zal de jury, bestaande uit de directies van de andere musea, uit de doorgelaten kunstwerken uit de voorselectie selecteren welke kunstwerken permanent in het Markiezenhof worden geëxposeerd. De overigen komen dan in meerdere delen in onze galerie aan de St. Annastraat.

Alles is nog in ontwikkeling, dus het kan zijn dat wij de komende tijd nog schaven aan de jurering.

Hou er wel rekening mee dat wij begin januari uw kunstwerk(en) verwachten ter jurering. Wanneer en hoe zullen wij ter zijner tijd laten weten via deze nieuwsbrief.

Markiezenhof


Het staat nu zo goed als vast welke ruimten wij in het Markiezenhof kunnen gebruiken. Dat is de Hofzaal en een van de Tuinkamers. De openingstijden daarvan zijn gelijk aan de hoofd expositie. Daar kunnen naar het zich laat aanzien een 20-30 tal kunstwerken permanent geëxposeerd worden.
Dit deel is gratis toegankelijk. De Rijksmuseum expositie is dat niet.

Galerie


De overige kunstwerken worden geëxposeerd in onze Galerie aan de St. Annastraat in Bergen op Zoom. Echter die is als gevolg van suppoost organisatie alleen op vrijdagen en zaterdagen geopend. Daar zullen wij alle andere kunstwerken die door de jury geaccepteerd zijn exposeren. Wij verdelen deze overige kunstwerken in 3 of 4 groepen die achtereenvolgens worden geëxposeerd steeds gedurende een aantal weken. Wilt u meewerken aan het suppoosten dan graag uw aanmelding. Van de kunstenaars van de op dat moment geëxposeerde werken verwachten wij, mits door afstand tot Bergen op Zoom mogelijk, dat zij ook een keer suppoosten.

Voorselectie bijzondere dimensie kunstwerken.

Zoals al eerder aangegeven kon het zijn dat u overweegt een kunstwerk in te sturen die een bijzondere plaatsing of andere voorzieningen vraagt.
Wij hebben inmiddels de nodige reacties hierop gehad. De termijn van inzending is gesloten.

Wij hebben ook een reactie van de jury gehad. Die zullen wij naar verwachting deze week verwerken. Het heeft wat langer geduurd allemaal.


Projectgroepen


Er is nogal wat werk te verrichten om dit project succesvol te laten zijn. Er zijn op dit moment twee projectgroepen. Een is al een tijdje actief en die houdt zich bezig met de organisatie.

Inmiddels is er ook een werkgroep in het leven geroepen die zich gaat bezighouden met de fysieke inrichting van de exposities.

Nodig is nog een werkgroep publiciteit die o,a. de website met alle geëxposeerde kunstwerken en de gegevens over de kunstenaars gaat invullen. Mocht u belangstelling hebben om in één van de werkgroepen te participeren, dan kunt u zich aanmelden bij ons. Mail naar m5expositie@arsis-boz.nl.

De organisatie werkgroep vergadert minimaal 1x per maand overdag. Later dit jaar zal de frequentie hoger worden.
De website werkgroep kan vanuit huis werken. Wordpress ervaring is hiervoor noodzakelijk.
Meedoen in een werkgroep staat natuurlijk helemaal los van het al dan niet exposeren.

Stedenband

Bergen op Zoom zit in een stedenband met Oudenaarde (B). Vanuit deze plaats zullen een 10-tal kunstenaars ook deelnemen aan onze M5 expositie.
Wij gaan daarom proberen in onze galerie in een speciale periode hier aandacht aan te besteden. Onze denk richting is om een periode M5 kunst van kunstenaars uit Bergen op Zoom en directe omgeving en uit Oudenaarde tegelijkertijd te exposeren. Dat onder het thema Oudenaarde en Bergen op Zoom reflecteren op Lage Landen of iets vergelijkbaars. In een volgende nieuwsbrief hopen wij hier meer over te kunnen melden. Uiteraard moeten alle dan ook geëxposeerde kunstwerken voldoen aan de criteria die voor alle deelnemers gelden.

Oproep

Er is bij ons de vraag neergelegd of er kunstenaars zijn die in de buurt van of in Bergen op Zoom wonen bereid zijn mee te werken aan een artikel in BN de Stem. Foto van kunstwerk in wording en zo.

Ook ZuidwestTV maakt elke maand een reportage van de voortgang van het totale project waar wij natuurlijk een onderdeel van zijn. Zij zouden graag een reportage maken van een kunstenaar die bezig is met haar/zijn kunstwerk voor de M5 expositie.

Graag zo snel mogelijk aanmelden bij de organisatie zodat wij het contact met de pers en de kunstenaar(s) kunnen leggen. Aanmelden bij: m5expositie@arsis-boz.nl.

Tenslotte


Zoals al eerder gemeld wordt er ook in de pers aandacht aan ons project besteed. Bijvoorbeeld te lezen via knop hieronder in BN de Stem.

Er zijn inmiddels ook 2 reportages over ons project bij ZuidWest TV uitgezonden.

Hier de verschillende afleveringen waarin ons project wordt genoemd.
Eerst uitzending van 28 september 2018. Vanaf ca 7:20 wordt aandacht besteedt aan Lage landen.
Tweede uitzending van 26 oktober 2018. Vanaf ca 8:05 komt M5 weer aan de orde.

Tot zover deze nieuwsbrief. Als er weer eea te melden is, krijgt u de volgende.

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.

Bij Arsis zijn 45 kunstenaars aangesloten.

Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet