Arsis
Beste belangstellende voor het M5 project,

Gisteren was de laatste dag dat er kunstwerken konden worden aangeboden. De jury gaat deze week hiermee aan de slag.
Totaal hebben 64 kunstenaars werk aangeleverd. De jury kan nu de 189 ingeleverde kunstwerken beoordelen.

De bedoeling is dat we eind van deze week, 31 december, de uitslag weten. We hebben maar ruimte voor 80-100 kunstwerken afhankelijk van de dimensies. Dus sowieso zullen ca 90 kunstwerken niet geëxposeerd kunnen worden.

Het is voor ons ook niet te doen om per kunstwerk aan te geven waarom de drie juryleden deze niet bij elkaar voldoende punten hebben gegeven om te worden geëxposeerd. De bekende regel "over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd" is hier ook van toepassing.

Aanleveren

Wij laten op zijn laatst 2 januari weten welke kunstwerken dus door de selectie heen zijn gekomen. Deze willen wij dan fysiek hebben om de hoofdjury te laten werken aan het bepalen van welke stukken daarvan in het Markiezenhof geëxposeerd gaan worden.
Bovendien gaan we meerdere exposities samenstellen. Enerzijds natuurlijk de samenstelling van de Markiezenhof expositie maar ook de verschillende exposities die in onze Galerie worden georganiseerd.

We hebben voor het aanleveren 3 momenten gereserveerd.
1) Vrijdag 4 januari van 10 tot 17 uur.
2) Zaterdag 5 januari van 10 tot 17 uur
3) Woensdag 9 januari van 13:00 tot 17:00 en van 19:00 tot 21:00 uur.

De locatie waar het moet worden aangeleverd is de Kometenaan 38 in Bergen op Zoom.

Het is de Arsis ruimte in het voormalige wijkcentrum Oost.

Wij zullen daar de kunstwerken innemen, catalogiseren en administreren. Hou er rekening mee dat dit ook even tijd kost.

Wij verzoeken u de kunstwerken in te leveren verpakt en al zodat het veilig opgeslagen kan worden. bv dmv dekens of noppenfolie.

Voor de goede orde, de organisatie heeft weliswaar een inbraak beveiliging in het pand maar wij hebben geen verzekeringen. Dus aanleveren is geheel voor eigen risico. Uiteraard zullen wij alle stukken met maximale zorg omringen, maar wij kunnen verder geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Dan hoe gaat de jurering verder.
Selectie voor het Markiezenhof wordt gemaakt op basis van "kunnen we hier een mooie samenhangende expositie van maken passend o.a. in de context van de Rijksmuseum stukken"
De Jury Markiezenhof bepaald wat daarheen gaat. We hebben ruimte voor ca 20-25 stuks. Afhankelijk van ruimte en dimensies bepalen we wat meegaat. We verwachten rond 20 januari te weten wat de jury heeft geselecteerd.

De stukken die dan overblijven worden verdeeld over waarschijnlijk 3 exposities die in de periode van 16 februari tot 16 juni worden georganiseerd. Ook hier wordt op basis van de beschikbaarheid gezocht naar samenstellingen die bij elkaar passen.

Er zijn ook een aantal video kunstwerken aangeboden. Wij zijn nog op zoek naar een sponsor die ons helpt aan een mooi LCD scherm om eea weer te kunnen geven. (We houden ons aanbevolen)

Als uw stukken terugkomen van een expositie dan wordt u verzocht deze zo snel mogelijk daarna op te halen. Wij maken daar uiteraard afspraken over.

Dus houd in uw agenda rekening met de genoemde inlever data.

Uitnodiging

U allen bent, of u nu wel of niet geselecteerd bent, uitgenodigd voor de opening. Zie hieronder.
Save the date
Tot zover deze nieuwsbrief. Als er weer eea te melden is, krijgt u de volgende.

Vorige nieuwsbrieven (Alle, ook niet voor dit project) vindt u hier.

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.

Bij Arsis zijn 45 kunstenaars aangesloten.

Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet