Arsis
Beste belangstellende voor het M5 project,
Hier even een korte update van de stand van zaken. De komende weken kan je nog meer updates verwachten met verdere details. Wij focussen ons in deze nieuwsbrief op de jurering. Opgemerkt moet worden dat het nog in beweging is en dat op details zaken nog anders worden ingevuld als blijkt dat dit praktisch is. Gezien de vragen die ons bereiken wilden wij toch jullie vast meenemen in de stand van zaken zoals die nu bij ons bekend zijn.

Jurering.


Wij hebben al aangegeven dat door het grote aantal kunstenaars en omdat we geen limiet hebben gezet op het aantal kunstwerken dat je mag inleveren, wij de manier van jureren nader tegen het licht hebben moeten houden.

Er is nu besloten om als volgt te werkt te gaan om de naar verwachting ruim 100 kunstwerken goed te kunnen beoordelen.

1) Er komt een website waar de kunstenaars hun kunstwerk virtueel op kunnen aanleveren. Goed gelijkende hoge resolutie foto's zijn dan nodig. Samen met een omschrijving/motivatie en een omschrijving van de kunstenaar. De website is in opbouw en zal te vinden zijn op bergenopzoom-expo.art. Er komt bericht wanneer je je kan inschrijven en de stukken kan aanleveren. Inschrijven daar is dus het officiële moment van start aan je deelname.
Aanleveren medio december. Sluitingsdatum zal denken wij 22 december zijn. Jullie weten nu dat wij helaas door de kwantiteit genoodzaakt zijn deze tussenstap in te lassen en dat jullie dus moeten zorgen voor een goede foto van het in te leveren kunstwerk. Overigens alle informatie die aangeleverd wordt zal ook worden gebruikt voor de expositie catalogus.

2) Een pre-jury die wij later nog aan jullie voor zullen stellen en een deel van de eindjury zal op basis van een aantal nog nader vast te stellen criteria een voorselectie plegen. Doel is dit rond de jaarwisseling gereed te hebben. Kunstwerken die door de eerste selectie heenkomen dienen dan aangeleverd te worden. De criteria zullen wij zodra die definitief zijn vastgesteld ook met jullie delen.

3) In de eerste week van januari, bij voorkeur 2 t/m 4 januari, zullen wij afspraken maken met de individuele kunstenaars voor het aanleveren van die kunstwerken die door de eerste selectie heen zijn gekomen. Mocht het niet mogelijk zijn om in die periode dit aan te leveren, dan moeten we kijken of we daar aparte afspraken over kunnen maken. Details komen in een volgende nieuwsbrief. We hebben hiervoor een locatie maar we moeten natuurlijk het aanleveren, in nemen en catalogiseren gedoseerd doen.

4) In de periode erna vindt de verdere voorjurering plaats en de selectie door de hoofdjury van stukken die in het Markiezenhof worden getoond. De stukken die naar niet worden geëxposeerd worden georganiseerd in meerdere groepen die in onze galerie in de loop van de expositie periode wissel exposities zullen invullen. Ook over de stedenband expositie komen nog aparte afspraken.
Tenslotte


Zoals al eerder gemeld wordt er ook in de pers aandacht aan ons project besteed. Bijvoorbeeld te lezen via knoppen hieronder in BN de Stem.

Er zijn inmiddels ook 3 reportages over ons project bij ZuidWest TV uitgezonden.

Hier de verschillende afleveringen waarin ons project wordt genoemd.
Eerst uitzending van 28 september 2018. Vanaf ca 7:20 wordt aandacht besteedt aan Lage landen.
Tweede uitzending van 26 oktober 2018. Vanaf ca 8:05 komt M5 weer aan de orde.
Derde uitzending van 23 november 2018. Diverse momenten komt M5 aan de orde

Tot zover deze nieuwsbrief. Als er weer eea te melden is, krijgt u de volgende.

Vorige nieuwsbrieven (Alle, ook niet voor dit project) vindt u hier.

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.

Bij Arsis zijn 45 kunstenaars aangesloten.

Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet