Arsis
Beste belangstellende voor het M5 project,Beste kunstenaars,

Gisteren is de jury die bestaat uit de meeste directeuren van de andere M5 musea in Bergen op Zoom geweest om uit de ruim 70 kunstwerken die door de voorselectie zijn gekomen een expositie samen te stellen voor het Markiezenhof.

Gedurende de hele dag is er bekeken, gewaardeerd, vergaderd en uiteindelijk een keuze gemaakt.

De jury heeft gezocht naar een samenstelling die past bij de Rijksmuseum stukken, past bij de mogelijkheden van de ruimte. Ook is gekeken naar de onderlinge samenstelbaarheid.
Bovendien moeten de kunstwerken verplaatsbaar zijn omdat af en toe de ruimte voor andere activiteiten wordt gebruikt en dan moet eea tijdelijk ontruimd kunnen worden.

Binnen al deze restricties en uitgangspunten is de jury tot een selectie gekomen van 19 stukken en een video.

Zoals jullie weten worden die kunstwerken in een van de ruimten op de begane grond van het Markiezenhof, in het gratis toegankelijke deel, permanent gedurende de hele Lage Landen expositie geëxposeerd. 16 februari a.s. is de opening en voor het publiek is het bijna elke dag vanaf 17 februari te bekijken.

Komend weekend zullen wij verder ingaan op de selectie, de verdere gang van zaken etc, maar wij willen jullie zo snel mogelijk laten weten welke kunstwerken in het Markiezenhof komen. Vandaar geen persoonlijke mail maar deze mail met een document met de selectie.Hieronder vindt u een button waarmee u een pdf kunt ophalen met korte informatie over kunstwerken en kunstenaar die zijn geselecteerd.
Zoals bekend worden de andere kunstwerken in onze galerie geëxposeerd. Ook daarover binnenkort meer met o.a. de datum waarop die kunstwerken zijn te bekijken.

Nu even snel voor jullie de uitslag, meer dit weekend.

Bij onduidelijkheid...

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Tot zover deze nieuwsbrief. Dit weekend meer informatie.

Vorige nieuwsbrieven (Alle, ook niet voor dit project) vindt u hier.

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.

Bij Arsis zijn 45 kunstenaars aangesloten.

Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet