Arsis

In deze nieuwsbrief

THEMA-AVOND donderdag 12 april 20:00

Arsis Kometenlaan 38 Bergen op Zoom
zaal open 19.30 uur


Wie heeft een muze nodig?

Wie wil nog muze zijn?

Zijn muzen nog van deze tijd?

Inleiding

Drie jaar geleden werd Irene Weug uitgedaagd om een eenakter te schrijven.
Ze stuitte op een column in het Museumtijdschrift van Oek de Jong over Lydia Delectorskaya.
Lydia bleek de muze van Henri Matisse te zijn geweest. Een opmerkelijke jonge vrouw.
Irene Weug besloot over haar te schrijven. De eenakter won de eerste prijs bij Huis aan de Schelde.
Een jaar geleden gaf classicus Ward Warmoeskerken een lezing over de muzen in de Griekse en Romeinse oudheid.

Een half jaar geleden barstte de #MeToo discussie los. Het themanummer #MeToo van het Cultureel Supplement van de NRC van donderdag 15 maart bevatte een artikel van Sabeth Snijders 'Wie wil er nog muze zijn?' Zomaar schijnbaar vier losse zaken. Tijdens deze Thema-avond gaan we op zoek naar de samenhang.


Programma

  • Ward Warmoeskerken komt vertellen over de negen dochters van Zeus en Mnemosyne
    (onder voorbehoud omdat Ward mogelijk net vader is geworden).
  • Irene Weug zal het artikel van Sabeth Snijders uitreiken en bespreken.
  • Irene zal haar eenakter 'Als de zon de rivieren roze kleurt' voorlezen.

Discussie

Tot slot zouden wellicht vragen kunnen zijn:
  • zou jij de muze willen zijn van een kunstenaar?
  • heb je een muze nodig in je kunstenaarspraktijk?
  • heb je een muze / heb je een muze gehad?
Verzoek: heb je beeldmateriaal wat op een of andere manier linkt aan dit thema, neem het mee op USB-stick. Wil je alvast iets lezen over Lydia Delectorskaya, er zijn mooie artikelen te vinden op het internet.

Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.
Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.

Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet