Arsis
Beste belangstellende voor het M5 project,

Gefeliciteerd. De jury heeft een of meer van uw kunstwerken geselecteerd.

Welke, dat kunt u zien op de site.In deze mail aanvullende informatie over het inleveren

Hoe weet ik welke van mijn kunstwerken zijn geselecteerd.

Door naar de site te gaan kunt u zien welk(e) kunstwerk(en) van u zijn geselecteerd.

Hoe aanleveren.

De volgende ronde is het selecteren van ca 20-25 kunstwerken uit de nu geselecteerde kunstwerken om te bepalen welke geëxposeerd gaan worden in het Markiezenhof.

Daarom willen wij de geselecteerde kunstwerken fysiek hebben om de hoofdjury te laten werken aan het bepalen hiervan. Dit zal half januari gebeuren.
Daarnaast zullen wij ook de verschillende exposities die in onze Galerie worden georganiseerd gaan samenstellen.

We hebben voor het aanleveren 3 momenten gereserveerd.
1) Vrijdag 4 januari van 10 tot 17 uur.
2) Zaterdag 5 januari van 10 tot 17 uur
3) Woensdag 9 januari van 13:00 tot 17:00 en van 19:00 tot 21:00 uur.

De locatie waar het moet worden aangeleverd is de Kometenlaan 38 in Bergen op Zoom.
Het is de Arsis ruimte in het voormalige wijkcentrum Oost.

Wij zullen daar de kunstwerken innemen, catalogiseren en administreren. Hou er rekening mee dat dit ook even tijd kost.

Wij verzoeken u de kunstwerken in te leveren verpakt en al, zodat het veilig opgeslagen kan worden. bv dmv dekens of noppenfolie.

Voor de goede orde, de organisatie heeft weliswaar een inbraak beveiliging in het pand maar wij hebben geen verzekeringen. Dus aanleveren is geheel voor eigen risico. Uiteraard zullen wij alle stukken met maximale zorg omringen, maar wij kunnen verder geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Na aanleveren wordt u gevraagd uw handtekening te zetten waarmee Arsis aangeeft uw kunstwerk te hebben ontvangen en u onze condities accepteert.
Dit handtekening zetten gebeurt digitaal (op een iPad) ter plaatse en gelijk na tekening zal een exemplaar van dit document per mail aan u worden toegestuurd in PDF formaat.

Een voorbeeld van dit document en de condities kunt u hier ophalen. Inleveren betekent dus dat u kennis hebt genomen van deze condities en dat u zich hieraan conformeert.

Bij onduidelijkheid...

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Tot zover deze nieuwsbrief. Als er weer eea te melden is, krijgt u de volgende.

Vorige nieuwsbrieven (Alle, ook niet voor dit project) vindt u hier.

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.

Rest ons nog om u een in alle opzichten gezond en succesvol 2019 te wensen. Tot ziens op een van de inlever dagen.

Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.

Bij Arsis zijn 45 kunstenaars aangesloten.

Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet