Arsis
Beste belangstellende voor het M5 project,

De dag van de opening is bijna daar. De officiële opening is komende zaterdag 16 februari.
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoetingen in de Galerie. Ten minste tot 18:00 uur.


Promotie materiaal

Wij hebben een poster gemaakt en 2 flyers. Eén flyer wijst naar de expositie in het Markiezenhof, de andere naar die in onze galerie.

We hebben de vraag gekregen om deze ter beschikking te stellen aan pers en exposanten.
U bent vrij deze te gebruiken voor uw promotie. Via mail, uw website, facebook etc.

Hoe meer reclame hoe meer bezoekers en daar worden we allemaal blij van.

Onduidelijkheid over wijzigen van verkoop informatie

In onze vorige mail hebben wij u gevraagd uw gegevens bij te werken en om bij uw kunstwerk(en) verkoop informatie toe te voegen. De handelingen om dat te kunnen doen blijken vragen op te roepen.
Dit zijn de stappen om er te komen:
  1. log in
  2. Ga naar galerie en zoek uw kunstwerk op. Klik hierop.
  3. U krijgt de door u ingezonden foto te zien.
  4. Direct daaronder ziet u in rood als u ingelogd bent en het uw kunstwerk is "Afbeelding bewerken".
  5. Kies dit en alle velden worden beschrijfbaar.
Uiteraard is het niet de bedoeling dat u de locatie informatie wijzigt of de periode. Alle overige informatie kunt u aanpassen. Nu maar ook later in de periode.

Vergeet niet op de Update button te klikken als u alles naar uw zin heeft gewijzigd.

Bij onduidelijkheid...

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Tot zover deze nieuwsbrief. Als er weer eea te melden is, krijgt u de volgende.

Vorige nieuwsbrieven (Alle, ook niet voor dit project) vindt u hier.

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.

Bij Arsis zijn 45 kunstenaars aangesloten.

Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet