Arsis
In deze nieuwsbrief

Nieuwjaars borrel (Herinnering)

Hans Timmermans presenteert:
“Mens en Geluid”.

Open Atelier dag op de Guido Gezellelaan

Vooraankondiging: Arsis op bezoek bij Stichting In Den Scherminckel

Nieuwjaars uitnodiging

“Mens en Geluid”

“Mens en Geluid”
Op donderdag 23 januari vanaf 20:00 presenteert Hans Timmermans: “Mens en Geluid”.
"Hoe het brein van de mens omgaat met geluid en hoe het bewustzijn daardoor beïnvloed wordt”. Een illustratie van wat geluid met een mens kan doen, hoe het ongeveer werkt en wat je er als componist mee kan bereiken.
Meer lezen
flyer guido2
Al tijden gebruikt Arsis ruimte in gebouwen waar ook ateliers van kunstenaars zijn te vinden. Gebouwen die worden verworven en beheerd door de Stichting Kunstwerk in het kader van leegstandsbeheer.
Een deel van deze kunstenaars zijn ook bij Arsis aangesloten.
Ook al zit Arsis nu niet in deze locatie, willen wij toch graag jullie wijzen op de open atelier dag. Van harte aanbevolen.
Guido Gezellelaan 20, Bergen op Zoom, 26 januari 11:00 tot 16:00.

13 februari, werkbezoek bij Stichting in Den Scherminckel aan de Wassenaarstraat.

copy-topafbeelding
Stichting In Den Scherminckel (SIDS) is een organisatie van amateur-archeologen te Bergen op Zoom. Arsis gaat daarbij op bezoek op de 2e donderdag van de maand, 13 februari.
Volgende nieuwsbrief meer informatie.

Ook voor de 4e donderdag van februari zijn we bezig met een passend onderwerp. Iets met kunst en vastenavond......

Over Arsis....

Wat is Arsis kunst en sociëteit

Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die de activiteiten ontplooien.
Arsis heeft in samenwerking met TanteLouise een beeldentuin bij het Nieuwe ABG onder de naam Expo-Thuis.

Er zijn ruim 40 kunstenaars bij Arsis aangesloten.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.
Ook treft u ons op Arsis Facebook.
facebook website 
Uitschrijven | Abonnement beheren
Secretariaat:
Heerlsestraat 4
4756 ST Kruisland
Email: Secretariaat@arsis-boz.nl