Arsis
Schermafbeelding 2020-01-31 om 15.33.19
Beste belangstellende voor het M5 project,

Dit najaar land de volgende editie van het M5 project, Koele Wateren, in Bergen op Zoom.
Van 8 november t/m 7 maart is deze te zien in het Markiezenhof.

Net als bij de eerste editie wil Arsis weer een aanvullende expositie organiseren.

Deze mail is bedoeld om u vast te informeren daarover. Meer informatie volgt in de komende maand als wij verder zijn met onze voorbereidingen. Informatie in deze mail is dus onder voorbehoud.

Parallel expositie

Bij de eerste editie hebben wij een parallel expositie georganiseerd over hetzelfde thema als de hoofd expositie. Velen hebben daaraan meegedaan en kunstwerken aangeboden. Ook nu staat deelname weer open. Ook nu zal een jury besluiten welke stukken in het Markiezenhof zullen worden geëxposeerd.

Bij de eerste editie hadden wij nog de beschikking over een eigen ruimte vlak bij het Markiezenhof. Helaas hebben deze ruimte weer op moeten geven. Wij zijn actief op zoek naar een alternatief zodat wij naast de ca 20 stukken waarvoor ruimte is in het Markiezenhof, ook andere kunstwerken rond het thema kunnen exposeren. Wij gaan er vanuit dat dit gaat lukken.

Uitbreiding


Wij zijn ambitieus en willen deze 2-jaarlijkse exposities meer body geven. Uiteindelijke vinden wij moeten we doorgroeien naar een biënnale met diverse kunstuitingen op vele plaatsen in onze stad.

Daarom zijn wij op zoek gegaan naar verdere mogelijkheden.

Op dit moment hebben wij 2 extra exposities in de planning.

De eerste is een reflectie expositie op bestaande, geëxposeerde, werken uit het depot van het Markiezenhof, die passen in het thema Koele Wateren. De bedoeling is dat wij een aantal bestaande kunstwerken selecteren en kunstenaars de gelegenheid geven hun eigen versie daarvan te maken. Wij gaan dan zowel het origineel als de versie(s) van kunstenaars bij elkaar exposeren. Zo brengen wij dan inspiratie en hedendaagse uitwerking bij elkaar. Wij hopen eind februari aan iedereen te kunnen laten zien welke originele kunstwerken dit zijn en hoe we een en ander verder uitwerken.

De tweede expositie waaraan gewerkt wordt is van een aantal leerlingen die les krijgen van een lokale kunstenaar. Het ziet er naar uit dat een groot aantal daarvan een eigen expositie over dit thema gaan samenstellen. Een mooi project voor deze leerlingen en een inspiratie voor hen.

Mocht u ook ideeën hebben, dan kunt u zich altijd aanmelden.

Meedoen


Zijn er kunstenaars in uw omgeving die ook mee willen doen, wij staan open voor alle kunstenaars die zich aanmelden. Wel zullen wij wat strakker organiseren en zo zullen wij het aantal kunstwerken dat per kunstenaar kan worden aangeboden beperken tot waarschijnlijk 2, tenzij het een serie of bv een drieluik is. Dan kan dat, maar wel in overleg. Later komen wij hier nog op terug. Een en ander is nog in ontwikkeling. Dus onder voorbehoud.

Via deze nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte.

Bij onduidelijkheid...

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Tot zover deze nieuwsbrief. Als er weer eea te melden is, krijgt u de volgende.

Vorige nieuwsbrieven (Alle, ook niet voor dit project) vindt u hier.

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.

Bij Arsis zijn 45 kunstenaars aangesloten.

Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website