Arsis
Beste kunstenaar / kunstliefhebber,

Rond 17 maart j.l. kwam in een gesprek tussen onze Arsis voorzitter Maarten van ’t Hof en Han Verbeem van Kijk op Bergen op Zoom aan de orde wat Arsis voor activiteiten kan ontplooien nu bij elkaar komen niet meer verantwoord en mogelijk is.

Tegelijkertijd kwamen bij Arsis aangesloten kunstenaars Christine Veraart en Irene Weug met het idee om een actie uit te schrijven waarbij kunstenaars mondkapjes/maskers kunstzinnig zouden benaderen ( 2 of 3D) en foto’s opsturen. Daar gaan we hier ook ruimte aan bieden. (Een zelfgemaakt mondkapje is natuurlijk geen goed beschermingsmiddel !!)

Dat was de geboorte van het idee.
De afgelopen dagen is er gewerkt aan een speciale site om in deze Corona tijd kunstenaars de gelegenheid te bieden om via kunst wat schoonheid en verstrooiing te brengen.

De site kan je vinden op het volgende adres: https://bergenkunst.art

Op deze site kunnen kunstenaars kunstwerken laten zien. Iedere kunstenaar die dat wil kan hier een foto (of later deze week ook film) naar opsturen en dan is dat te zien.

Er is ook een gelijknamige Facebook pagina (Bergenkunst) waar de ingestuurde kunstwerken ook te zien zullen zijn. Inzenden betekent automatisch ook plaatsing op Facebook.

Zo ontstaat er een kunstalbum dat in deze tijd hopelijk enige verstrooiing geeft aan iedereen die verplicht binnen moet zitten.

Als extra service is er een onderdeel waarop je verwijzingen naar virtuele musea op de wereld kan vinden.

En tenslotte is er een speciaal project.


Maskers af - maskers op

Maak een masker in deze Corona-tijd.
Ontwerp-maak- 2 of 3 D, fotografeer- stuur in.
Zolang de sociale isolatie duurt kan je insturen.

De ingestuurde maskers worden gewoon tussen de andere inzendingen geplaatst maar zullen ook uitgesorteerd worden op een binnenkort beschikbare speciale overzichtspagina.

Aan de kunstenaars vragen wij om mooie ontwerpen in te sturen. Alle belangstellenden zouden we willen oproepen om regelmatig te gaan kijken.

Kunst geeft tenslotte schoonheid aan het leven ook in barre tijden.

Het bestuur van Arsis.

PS De site is nog steeds in ontwikkeling en we zullen meer functies zo nodig toevoegen.
Voor de kunstenaars die een ontwerp willen insturen is er een menu item waar je je kan aanmelden en via welke je je ontwerp kan insturen. Nieuwe aanmeldingen moeten wel goedgekeurd worden om misbruik en spam te voorkomen.

Iedere kunstenaars is uitgenodigd.

Samen maken we de wereld een beetje mooier.

Over Arsis....

Wat is Arsis kunst en sociëteit

Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en bij derden. Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden, excursies, etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die de activiteiten ontplooien.
Arsis heeft in samenwerking met TanteLouise een beeldentuin bij het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom onder de naam Expo-Thuis.

Er zijn ruim 40 kunstenaars bij Arsis aangesloten.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.
Ook treft u ons op Arsis Facebook.
facebook website 
Uitschrijven | Abonnement beheren
Secretariaat:
Heerlsestraat 4
4756 ST Kruisland
Email: Secretariaat@arsis-boz.nl