Arsis
Schermafbeelding 2020-01-31 om 15.33.19
Beste belangstellende voor het M5 project,

Dit najaar, zoals al enkele keren in onze nieuwsbrief vermeld, landt de volgende editie van het M5 project, Koele Wateren, in Bergen op Zoom.
Van 8 november t/m 7 maart is deze te zien in het Markiezenhof.

Deze mail is bedoeld om u verder te informeren hierover. In de loop van de komende weken krijgt u meer informatie. Informatie in deze mail is dus altijd onder voorbehoud.

Alle informatie kunt u vinden in een PDF document dat u met een knop/link later in deze mail kunt ophalen.

Parallel expositie

Bij de eerste editie hebben wij een parallel expositie georganiseerd over hetzelfde thema als de hoofd expositie. Velen hebben daaraan meegedaan en er zijn bijna 200 kunstwerken aangeboden. Ook nu staat deelname weer open. Net als de vorige keer zal een jury besluiten welke stukken in het Markiezenhof zullen worden geëxposeerd, waarbij ook gekeken wordt naar de onderlinge samenhang van de te exposeren stukken. Meer informatie vindt u in de op te halen PDF.

Met het Markiezenhof is afgesproken dat wij weer dezelfde ruimte mogen gebruiken voor deze parallel expositie. Binnenkort kunt u op onze website meer informatie hierover lezen.
De geselecteerde kunstwerken zullen gedurende de hele periode, van 8 november 2020 t/m 7 maart 2021 te zien zijn. Dit in tegenstelling tot de andere exposities waarover wij u hier verder gaan informeren.

Andere exposities.

Wij hebben besloten, ook in samenspraak met de gemeente ivm het beschikbaar krijgen van ruimte en bemensing, dat wij de andere activiteiten in het kader van deze expositie NIET gedurende de hele looptijd zullen organiseren. Deze andere exposities zullen wij slechts gedurende ca. een maand organiseren.
Voor deze andere activiteiten hebben wij als startdatum gekozen 8 november 2020, dus gelijk startend met de opening in het Markiezenhof. Echter wij sluiten deze activiteiten waarschijnlijk af op zondag 6 december 2020. Dat zal dan de laatste dag zijn van deze exposities.

Reflectie op geëxposeerde werken expositie


In het op te halen PDF document vind u ook onze selectie van kunstwerken waarop u kunt reflecteren. Dit zijn kunstwerken die worden geëxposeerd gedurende M5. Onze keuze bestaat zowel uit werken uit het Rijksmuseum als van het Markiezenhof. In de expositie ruimte zullen wij een reproductie hangen van het kunstwerk en de ingestuurde reflectie kunstwerken.
Zo brengen wij dan inspiratie en hedendaagse uitwerking bij elkaar.
Wij dagen u uit om uw eigen versie van een van de (of meerdere) geselecteerde kunstwerken te maken en die eind september (nadere informatie volgt) aan te bieden. Uiteraard kijkt ook hier de jury naar.

Meedoen

U kunt zich nog steeds opgeven bij ons. Dat is uiteraard net als 2 jaar geleden vrijblijvend. U spreekt uw intentie uit om een kunstwerk aan te gaan leveren voor een van de 2 projecten. Allebei mag ook, maar u moet wel duidelijk aangeven bij inleveren waar u dan voor inlevert. De voorwaarden moeten wij nog publiceren maar die wijken niet veel af van die bij de eerste editie. Alleen zullen wij nu wel het aantal kunstwerken dat een kunstenaar kan aanleveren verminderen tot 2 stuks, waarbij het wel mogelijk is om in overleg een serie aan te leveren. Installaties vraagt om overleg vooraf om expositie mogelijkheden te bespreken.

De tijdsplanning op dit moment gaat er vanuit dat wij ca 6 weken voor de opening de kunstwerken aangeleverd willen hebben voor jurering. Zo rond 1 oktober. Hoe etc, komt in latere nieuwsbrieven aan de orde.

Dus meldt u aan als belangstellende. Meld svp wel of u zich aanmeld voor de expositie of de reflectie expositie of allebei. Heeft u zich al opgegeven, dan behoeft u dan niet opnieuw te doen.

Zijn er kunstenaars in uw omgeving die ook mee willen doen, wij staan open voor alle kunstenaars die zich aanmelden.

AANMELDEN OP: m5expositie@arsis-boz.nl of via het formulier op de website.

Voor de goede orde, aanmelden is vrijblijvend.

Een en ander is nog in ontwikkeling. Dus alles wat hier is gemeld is onder voorbehoud.

Via deze nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte, in de loop van de komende weken zal alles concreter worden.

Uit de Pers.

BN de Stem - aandacht voor biennale.
Op donderdag 7 maart is er ook in BN de stem aandacht aan besteed. Het artikel zelf is niet on-line beschikbaar, maar wel de pagina van de krant van die dag. Die kunt u hier zien.

Bij onduidelijkheid...

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Tot zover deze nieuwsbrief. Als er weer eea te melden is, krijgt u de volgende.

Vorige nieuwsbrieven (Alle, ook niet voor dit project) vindt u hier.

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.

Bij Arsis zijn 45 kunstenaars aangesloten.

Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website