Arsis

In deze nieuwsbrief:

  • Van het bestuur;

  • In memoriam;

  • Heerlijke kunst;

  • Boek uitgave van onze kunstenaar Hendrik Boot;

  • 5 kunstenaars exposeren bij onze kunstenaar Paula Withagen;

  • Voortgang onze deelname aan expositie Koele Wateren in o.a. het Markiezenhof;

  • Arsis in de media.

Van het Bestuur.


Beste kunstenaar / kunstliefhebber,

Wat een bijzonder voorjaar. Een voorjaar waarin onze activiteiten van het ene op het andere moment moesten stoppen. Net als overigens zo'n beetje alles in cultureel (en ook zakelijk) deel van Nederland.

Met deze nieuwsbrief willen wij met u een aantal ontwikkelingen delen en ook aandacht vragen voor wat sommige van onze aangesloten kunstenaars aangekondigd hebben.

Daarnaast zijn ons helaas ook een tweetal voor ons belangrijke mensen ontvallen. Ook daar willen wij in deze nieuwsbrief aandacht voor vragen.

Om een beetje licht in deze tijd te brengen, bestaat al sinds maart een speciale site om in deze Corona tijd kunstenaars de gelegenheid te bieden om via kunst wat schoonheid en verstrooiing te brengen.
De site kan je vinden op het volgende adres: https://bergenkunst.art
Op deze site kunnen kunstenaars kunstwerken laten zien. Iedere kunstenaar die dat wil kan hier een foto (of later deze week ook film) naar opsturen en dan is dat te zien.
Velen hebben dat gedaan, maar de laatste tijd is het daar wat rustiger. Dus overweeg nog eens om ook hier aan deel te nemen.
Er is ook een gelijknamige Facebookpagina (Bergenkunst) waar de ingestuurde kunstwerken ook te zien zijn. Inzenden betekent automatisch ook plaatsing op Facebook.
Zo ontstaat er een kunstalbum dat in deze tijd hopelijk enige verstrooiing geeft.

Dat was helaas zo'n beetje het enige dat wij nog konden organiseren in het voorjaar.

Voor het najaar zijn onze mogelijkheden nog steeds beperkt door de onzekerheden. Maar we kijken wat er mogelijk is. In ieder geval gaat Heerlijke Kunst weer van start. Later hierover meer.

En onze deelname aan de M5 expositie Koele Wateren is definitief. In deze nieuwsbrief ook hier aandacht voor.

Ons thema:

Kunst geeft schoonheid aan het leven ook in barre tijden.

Fijne vakantietijd, blijf gezond en geef je creativiteit de volle ruimte. En met een beetje gelukt, tot ziens na de zomer.

Het bestuur van Arsis.
Maarten van 't Hof
Voorzitter.

In Memoriam

Dit voorjaar zijn twee voor ons belangrijke mensen ons ontvallen.
Op 6 april 2020 is de bij ons aangesloten kunstenaar Frits Wiggers overleden. Op 3 juli 2020 overleed onze oud-voorzitter Bert van der Stoel. Over beiden hebben wij een in memoriam gepubliceerd waarnaar wij gaarne in deze nieuwsbrief verwijzen. Door de Corona situatie heeft het bestuur helaas niet aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart.

In Memoriam Frits Wiggers

In Memoriam Frits Wiggers
Op 6 april j.l. is ons lid Frits Wiggers overleden. Frits was sinds 2010 bij ons aangesloten.Een gepassioneerd mens en kunstenaar.…

Meer lezen

Bert van der Stoel, oud voorzitter van Arsis, overleden.

Bert van der Stoel
Bergen op Zoom heeft een prominente inwoner verloren. Bert van der Stoel, is na een kort ziekbed op 3 juli 2020 overleden. Hij is 70 jaar geworden.…

Meer lezen

Heerlijke kunst
Fort de Hel te Willemstad

Fort-De-Hel-trap-ingang-fort
Voor de vijftiende keer wordt er weer door verschillende kunstenaars een tentoonstelling in een buitenlocatie georganiseerd. De kunstenaars maken speciaal op deze locatie geënte kunstwerken.

De volgende expositie is in Fort de Hel te Willemstad.

Vier weekenden in september 2020 zal de expositie te bezichtigen zijn op zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur

Opening op zaterdag 5 september om 15.00 uur
Sluiting zondag 27 september om 17.00 uur.

Meer informatie op de website: https://heerlijkekunst.nl

Voorkaft
Dat kunstenaars veelzijdig zijn blijkt wel ook de publicatie van het boek Scheepsrampen en Jappenkampen. Hendrik Boot kennen de meeste van u wel als o.a. schilder, maar hij schrijft ook.
Het door hem geschreven boek over de ervaringen van zijn vader in de 2e wereldoorlog is recent uitgekomen.
Het is een bijna niet te geloven weergave van zijn vaders belevingen. Twee scheepsrampen, vijftien Jappenkampen overleven is niet niks.
Het boek is te koop. Voor meer informatie en om te bestellen verwijzen wij u naar de website: https://boek-boot.nl

Open dagen Beeldentuin Paula Withagen 2020 in de eerste 2 weekenden van augustus.

Schermafdruk 2020-07-26 16.26.06
Op vrijdag 7 augustus t/m zondag 9 augustus en vrijdag 14 augustus t/m zondag 16 augustus staat de beeldentuin van Paula in het teken van een 5-tal kunstenaars die daar tussen 11:00 en 17:00 hun kunst exposeren.
De kunstenaars zijn:
Annette Jeukens, met Textiel en mixed media:
Ineke Duyndam-Kester met Schilderijen:
Erika Pels met Lasobjecten:
Ingrid van der Meer met Sieraden en
(uiteraard) Paula Withagen met Beelden en schilderijen.

Voor meer informatie en adres kunt u de uitnodiging ophalen via deze link: Uitnodiging beeldentuin weekenden

Een artikel hierover vind u hier: Bergen op Zoomse Bode

Voortgang M5, Koele Wateren. November 2020.

Schermafbeelding 2020-01-31 om 15.33.19
Zoals al eerder aangekondigd gaat dit najaar de samenwerking tussen Arsis en Markiezenhof wederom door.
Naast de expositie in het Markiezenhof en op een nog te bepalen nadere locatie, is er nu ook de mogelijkheid om te reflecteren op een van de geëxposeerde kunstwerken en daar uw versie van te maken.
Nadat de inschrijving voor deelnemen open is gesteld hebben inmiddels 48 kunstenaars uit binnen en buitenland aangegeven te overwegen mee te doen. Inschrijven is nog steeds mogelijk.
Voor informatie over deelname en de kunstwerken om op te reflecteren zie: Deelname informatie
En voor inschrijven zie onze site: Arsis Site - Koele Wateren

Arsis in de media.

Dit voorjaar was er om allerlei redenen veel te doen rond cultuur. Zowel landelijk als in Noord-Brabant.
Ook Arsis heeft zich bij monde van de voorzitter laten horen.
Hier de linken naar twee publicaties dit voorjaar.
Interview door de lokale omroep ZW-TV. Hier de link naar deze bijdrage. Interview ZW-TV
Een opiniestuk is gepubliceerd in de digitale krant "Kijk op Bergen op Zoom".
Klik hier om het artikel te lezen.

Over Arsis....

Wat is Arsis kunst en sociëteit

Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en bij derden. Zij houdt lezingen, presentaties, discussieavonden, excursies, etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die de activiteiten ontplooien.
Arsis heeft in samenwerking met TanteLouise een beeldentuin bij het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom onder de naam Expo-Thuis.

Er zijn ruim 40 kunstenaars bij Arsis aangesloten.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.
Ook treft u ons op Arsis Facebook.
facebook website 
Uitschrijven | Abonnement beheren
Secretariaat:
Heerlsestraat 4
4756 ST Kruisland
Email: Secretariaat@arsis-boz.nl