Arsis
Zoals u zonder enige twijfel weet is er voor onze provincie het advies uitgegaan om in verband met het Coronavirus sociale contacten tot een minimum te beperken.

Om die reden heeft het bestuur besloten om in ieder geval de avond over fotograaf Stefan Vanfleteren van donderdag 12 maart NIET door te laten gaan.

De avond over Stefan Vanfleteren zullen wij zo spoedig mogelijk weer organiseren.

Voor opvolgende activiteiten zullen wij steeds per geval beoordelen of het door laten gaan verantwoord is.

Zodra we meer weten zullen wij u dit laten weten.

Het bestuur van Arsis.

Over Arsis....

Wat is Arsis kunst en sociëteit

Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en bij derden. Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden, excursies, etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die de activiteiten ontplooien.
Arsis heeft in samenwerking met TanteLouise een beeldentuin bij het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom onder de naam Expo-Thuis.

Er zijn ruim 40 kunstenaars bij Arsis aangesloten.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.
Ook treft u ons op Arsis Facebook.
facebook website 
Uitschrijven | Abonnement beheren
Secretariaat:
Heerlsestraat 4
4756 ST Kruisland
Email: Secretariaat@arsis-boz.nl