Arsis
Zondag zijn de maatregelen in verband met het Coronavirus, zoals om sociale contacten tot een minimum te beperken, verder aangescherpt.

Om die reden heeft het bestuur besloten om zolang het regerings advies met betrekking tot samenkomen geldig is, wij geen activiteiten ontplooien waarvoor wij bij elkaar moeten komen. Ook het bestuur zal deze maand niet vergaderen.

Als de regering de adviezen zodanig wijzigt dat bijeenkomen weer verantwoord is, zullen wij de geplande, en nieuwe, activiteiten weer gaan organiseren.

Overigens gaan we gewoon door met de voorbereidingen voor de M5 expositie in het najaar. Velen hebben zich hier al weer voor aangemeld. (teller staat op 25). Mocht je niet op de maillijst staan hiervan, stuur even een bericht dat je belangstelling hebt en wij informeren je nader.

Het bestuur van Arsis.
Tot zover deze nieuwsbrief. Als er weer eea te melden is, krijgt u de volgende.

Vorige nieuwsbrieven (Alle, ook niet voor dit project) vindt u hier.

Mocht u verder nog vragen hebben over de expositie: m5expositie@arsis-boz.nl.

Andere vragen: Secretariaat@arsis-boz.nl

Over Arsis....

Wat is Arsis kunst en sociëteit

Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en bij derden. Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden, excursies, etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die de activiteiten ontplooien.
Arsis heeft in samenwerking met TanteLouise een beeldentuin bij het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom onder de naam Expo-Thuis.

Er zijn ruim 40 kunstenaars bij Arsis aangesloten.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.
Ook treft u ons op Arsis Facebook.
facebook website 
Uitschrijven | Abonnement beheren
Secretariaat:
Heerlsestraat 4
4756 ST Kruisland
Email: Secretariaat@arsis-boz.nl