Jaarlijkse lezing uit Ulysses van James Joyce op 16 juni – 1e lustrum in 2018

Er is een vaste groep lezers, die bestaat uit drie vrouwen en drie mannen, die jaarlijks leest uit het literaire werk Ulysses van de Ierse auteur James Joyce. Ook dit jaar als in vier voorgaande jaren wordt er weer een lezing ter ere van James Joyce gehouden.

 

   

 

Om het leven en werken van de bekende Ierse schrijver James Joyce te vieren wordt elk jaar op 16 juni en op diverse locaties op de wereld gelezen uit een van zijn beroemde literaire werken met name Ulysses. Ook in Bergen op Zoom wordt door een groep Joyce-lezers daaraan gevolg gegeven.

Onder de paraplu van Stichting Arsis Kunst en Sociëteit West-Brabant te Bergen op Zoom zullen in 2018, evenals in vier voorgaande jaren, weer zes vrijwilligers op Bloomsday op 16 juni ’s avonds voorlezen uit Ulysses van James Joyce. Dit zal plaatsvinden in de Arsiszaal Kometenlaan 38 Bergen op Zoom.
 
Omdat het dit jaar de vijfde keer is dat de lezing zal worden gehouden, willen we Ulysses wat meer onder de aandacht brengen, vooral ook bij de jeugd. Zo zijn we volop bezig een Iers ontbijt met een lezing door leerlingen uit de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs in bergen op Zoom, te organiseren. De lezing en het ontbijt zullen plaatshebben in een lokale boekhandel. Ook een lezing in de ochtend door een Joyce-kenner over Ulysses, voor een breder publiek op een andere locatie, wordt verwacht.
 
In de middag organiseren we in samenwerking met de bibliotheek van Bergen op Zoom een voorleeswedstrijd voor leerlingen uit de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs. Er wordt uiteraard voorgelezen uit Ulysses, in het Engels en uit de Nederlandse vertaling van Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes.

Aan ieder die James Joyce en Ulysses een warm hart toedraagt, of wanneer u nieuwsgierig bent, 
wij heten u van harte welkom op 16 juni in de ochtend in de binnenstad en ’s avonds bij Arsis.

Ewoud Willem van Doorn
Frederik Grever