Vijf stadsmusea in Nederland (Westfries Museum in Hoorn, Hannemahuis in Harlingen, Stedelijk museum Zutphen, Museum Gouda en het Markiezenhof) werken samen aan een reizende tentoonstelling ‘Lage Landen’ met werken uit het Rijksmuseum.

De tentoonstelling Lage Landen met als thema aarde, is in Bergen op Zoom te zien van 17 februari t/m 9 juni 2019.

 

Lage landen is de eerste van een serie van vier reizende exposities waarin de identiteit van Nederland wordt onderzocht vanuit de invalshoek van de vier elementen aarde, water lucht en vuur. De exposities, met pakkende titels als Koele Wateren, Hoge Luchten en Hete Vuren, zijn het resultaat van een unieke samenwerking tussen vijf stadsmusea en het Rijksmuseum, die van 2018 tot 2025 loopt.
Op de expositie Lage Landen zijn veertig landschappen uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw te zien. Ze zijn van bekende schilders als Jacob van Ruisdael, Paul Gabriël en van kunstenaars van recenter datum, zoals Jozef Israëls, de broers Jacob en Willem Maris en Willem Roelofs. 
Een prachtige reis door de geschiedenis van de Nederlandse landschapsschilderkunst aan de hand van veertig parels uit de collectie van het Rijksmuseum, aangevuld met enkele  aanwinsten uit de eigen collectie.
Design duo AtelierNL, winnaar van de Dutch Design Award 2017 in de categorie research, gaat letterlijk met de voeten in de klei om de identiteit en historie van elke regio te duiden aan de hand van bodemschatten, flora en fauna.


Het Arsis Project

Enige tijd geleden is uit eerdere samenwerking van ons, de Stichting Arsis, met het Markiezenhof het idee ontstaan om in Bergen op Zoom, naast de werken uit het Rijks, ook een aanvullende tentoonstelling te organiseren met werken van kunstenaars uit Brabant, Zeeland en Vlaanderen.

Bij het concept zoals wij het nu voor de ogen hebben wordt deze georganiseerd op één of meer andere locaties, waaronder Galerie Arsis, in en om Bergen op Zoom. De kunstwerken die daar getoond gaan worden, na selectie door een deskundige jury, moeten uiteraard aansluiten bij het thema “Lage Landen”.

Bovendien hebben we het plan om bij de tentoonstelling in het Markiezenhof een aantal speciaal door de jury geselecteerde kunstwerken naast die van het Rijks te exposeren.

Wij zijn voornemens om begin mei een bijeenkomst te organiseren met kunstenaars die zich hiervoor inschrijven. U kunt hieronder aangeven dat u hier belangstelling voor heeft en dan bent u daarmee ook uitgenodigd voor de bijeenkomst op 7 mei 2018 (van 13:00 tot ongeveer 15:00 uur) op waar het concept verder zal worden uitgelegd, waar u vragen kunt stellen en waar u zich daarna kunt opgeven als deelnemend kunstenaar. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Markiezenhof, de hofzaal.

U kunt hier ook nadere informatie downloaden in de vorm van het projectplan van de tentoonstelling zelf. (In PDF)

Dit bevat overigens niet het onderdeel waarvoor we u hier uitnodigen. U krijgt echter wel een goed beeld bij het concept van de primaire tentoonstelling waar uw kunstwerk bij moet aansluiten. De datum in het document van Bergen op Zoom is niet juist. De Expositie in Bergen op Zoom is van 16 februari t/m 9 juni 2019. Op dit moment is de expositie te zien in Zutphen.

Tenslotte, wij hebben als Arsis geen lijst met alle kunstenaars en kunstenaars verenigingen die in aanmerking zouden kunnen komen voor deelname. Dus bij deze het verzoek om deze boodschap door te sturen naar iedereen in uw netwerk die mogelijk hiervoor belangstelling heeft of die mensen kennen die hiervoor belangstelling hebben.

Wij hopen op veel kunstenaars, zodat wij een mooie aanvullende tentoonstelling kunnen organiseren.

U kunt u via onderstaand formulier vrijblijvend aanmelden als belangstellende en tegelijk aanmelden voor de bijeenkomst op 7 mei vanaf 13:00 uur. Na invullen en voorbij de bescherming tegen misbruik (ik ben geen robot) graag op de knop abonneren klikken om het formulier in te zenden.

U krijgt een mail om uw inschrijving te bevestigen, verplicht in het kader van de privacy wetgeving. Na bevestiging bent u ingeschreven. Ca een week voor de bijeenkomst krijgt u aanvullende informatie. En mocht u aangegeven hebben niet aanwezig te kunnen zijn, zullen wij u uiteraard na de bijeenkomst verder informeren.

 

 

De vijf samenwerkende musea in Nederland