Arsis

In deze nieuwsbrief:

  • Van het bestuur;

  • Heerlijke kunst;

  • 2e druk boek uitgave van onze kunstenaar Hendrik Boot;

  • Voortgang onze deelname aan expositie Koele Wateren in o.a. het Markiezenhof.

Van het Bestuur.


Beste kunstenaar / kunstliefhebber,

Met deze nieuwsbrief wijzen wij u nog even op onze activiteiten in de komende paar weken.

We hopen dit jaar nog een aantal andere activiteiten te kunnen aankondigen. Natuurlijk binnen de beperkingen die voortkomen uit de virus situatie. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

En onze deelname aan de M5 expositie Koele Wateren is zoals we al in de vorige nieuwsbrief hebben gemeld definitief. We zijn druk bezig met de voorbereiking want over 10 weken is al de openingen. Mocht je je nog willen opgeven of weet je iemand, je kan nog inschrijven.

Ons thema voor dit jaar:

Kunst geeft schoonheid aan het leven ook in barre tijden.

Het bestuur van Arsis.
Maarten van 't Hof
Voorzitter.

Heerlijke kunst
Fort de Hel te Willemstad

Fort-De-Hel-trap-ingang-fort
Voor de vijftiende keer wordt er weer door verschillende kunstenaars een tentoonstelling in een buitenlocatie georganiseerd. De kunstenaars maken speciaal op deze locatie geënte kunstwerken.

De volgende expositie is in Fort de Hel te Willemstad, meer informatie in onderstaande Flyer.
flyer_voor hk2020
Programma:

Kom als je alle kunstenaars wil spreken op zaterdag 5 september in de loop van de middag.
Er is een verplichte looproute buiten. Binnen zijn 4 bezoekers maximaal tegelijk aan het kijken.
Op het terras kun je heerlijk zitten en genieten van koffie en lekkers.
De andere weekenddagen zijn er altijd 2 kunstenaars aanwezig.
Op 6 september zingen en spelen Martine Westenbroek en Jan van de Velde van half twee tot vier uur.
Op 20 september zijn de dichters van Dichterscollectief De Ganzenveer aan het woord. Een Helse middag vanaf 15 .00 uur.

Graag tot ziens.
Voorkaft
In de vorige nieuwsbrief hebben wij aandacht gevraagd voor de publicatie van het boek Scheepsrampen en Jappenkampen. Geschreven door onze Arsis kunstenaar Hendrik Boot. Hem kennen de meeste van u wel als o.a. schilder, maar hij schrijft dus ook.
Het door hem geschreven boek over de ervaringen van zijn vader in de 2e wereldoorlog is recent uitgekomen en inmiddels toe aan de 2e druk.

Voor meer informatie en om te bestellen verwijzen wij u naar de website: https://boek-boot.nl

Voortgang M5, Koele Wateren. November 2020.

Schermafbeelding 2020-01-31 om 15.33.19
Zoals al eerder aangekondigd gaat dit najaar de samenwerking tussen Arsis en Markiezenhof wederom door.
Naast de expositie in het Markiezenhof en op een nog te bepalen nadere locatie, is er nu ook de mogelijkheid om te reflecteren op een van de geëxposeerde kunstwerken en daar uw versie van te maken.
Nadat de inschrijving voor deelnemen open is gesteld hebben inmiddels 52 kunstenaars uit binnen en buitenland aangegeven te overwegen mee te doen. Inschrijven is nog steeds mogelijk.
Voor informatie over deelname en de kunstwerken om op te reflecteren zie: Deelname informatie
En voor inschrijven zie onze site: Arsis Site - Koele Wateren

Over Arsis....

Wat is Arsis kunst en sociëteit

Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en bij derden. Zij houdt lezingen, presentaties, discussieavonden, excursies, etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die de activiteiten ontplooien.
Arsis heeft in samenwerking met TanteLouise een beeldentuin bij het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom onder de naam Expo-Thuis.

Er zijn ruim 40 kunstenaars bij Arsis aangesloten.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.
Ook treft u ons op Arsis Facebook.
facebook website 
Uitschrijven | Abonnement beheren
Secretariaat:
Heerlsestraat 4
4756 ST Kruisland
Email: Secretariaat@arsis-boz.nl