Arsis
Beste belangstellende voor het M5 project,

U heeft zich afgelopen weken, samen met 42 andere kunstenaars, opgegeven als exposant voor ons M5 project.

Dit is een korte mail om ten eerste te bevestigen dat uw aanvraag goed is ontvangen.

Wat kunt u de komende tijd van ons verwachten en wat verwachten wij van jullie.

Indien u van plan bent een kunstwerk te maken dat bijzondere plaatsing voorzieningen vraagt, dan zouden wij graag eind augustus op zijn laatst een plan met omschrijving van de wensen om tot een goede plaatsing te komen ontvangen.

Waar moet je aan denken. Bijvoorbeeld je wilt een kunstwerk maken van 2 bij 2 bij 2 meter. Dat kunnen wij niet zomaar plaatsen en dan moeten wij kijken of we daar plek voor kunnen vinden. Of u maakt een film. Dan is er een permanente projectie mogelijkheid nodig. Andere zaken zouden kunnen zijn een installatie die een bepaalde ruimte vraagt. enz enz. Kortom 2 dimensionale kunst kunnen wij zonder problemen plaatsen, maar andere vormen vragen voorbereiding en het hebben van een mogelijkheid om het betreffende kunstwerk optimaal tot zijn recht te laten komen. In al die gevallen graag met ons contact opnemen over wat nodig is om uw kunstwerk te kunnen exposeren.

Als u veel inspanningen moet doen om een NIET 2 dimensionaal kunstwerk te maken, dan vragen wij u om bij uw wensen voor de voorzieningen ook een plan in te leveren van wat u precies wilt maken. Dan kunnen wij met de jury overleggen of die daar nu al een mening over hebben. Het zou namelijk niet eerlijk zijn als u veel werk verricht voor een kunstwerk dat waarschijnlijk de toets door de jury niet gaan doorstaan. Zonder overigens dat als de jury geen bezwaar ziet, dit dan een garantie is dat uw kunstwerk geëxposeerd gaat worden.
Met betrekking tot de timing moet u ervan uit gaan dat u één of meerdere kunstwerken ter jurering in de eerste week van januari 2019 moet aanleveren.

Wij zijn van plan om de catalogus van de geëxposeerde kunstwerken op een website te zetten. Ter zijner tijd komen wij wel met vragen om deze te vullen. Te denken valt aan een beschrijving van u als kunstenaar, beschrijving van het kunstwerk of de kunstwerken, prijs, dimensies enz enz. Wij komen daar nog op terug.

Inmiddels is het eerste artikel over het project in de krant gepubliceerd. Te lezen via knop hieronder. Er zijn afspraken in de maak om zo veel mogelijk publiciteit te genereren rond dit project,
Tot zover deze nieuwsbrief. Als er weer eea te melden is, krijgt u de volgende.
U kunt collega's nog steeds in laten schrijven als zij mee willen doen. Stuur deze mail naar ze door en via de knop hieronder kunnen zij zich inschrijven. Heeft u nog vragen, kijk dan eerst op deze informatie pagina of die vraag daar beantwoord is, dat is wel zo snel.
Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl
Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet