Vijf stadsmusea in Nederland (Westfries Museum in Hoorn, Hannemahuis in Harlingen, Stedelijk museum Zutphen, Museum Gouda en het Markiezenhof) werken samen aan een reizende tentoonstelling ‘Lage Landen’ met werken uit het Rijksmuseum.

De tentoonstelling Lage Landen met als thema aarde, is in Bergen op Zoom te zien van 17 februari t/m 9 juni 2019.


Het Arsis project

Wij hebben op 7 mei een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de Arsis plannen bij dit project. Deze bijeenkomst werd gehouden in de hofzaal van het Markiezenhof. 

Op deze middag is door de voorzitter van Arsis, Maarten van ’t Hof en door de directeur van het Cultuurbedrijf, waarvan het Markiezenhof een onderdeel is, Cees Meijer een presentatie gegeven.

Deze presentatie kunt u hier in pdf downloaden.

In deze presentatie vindt u de belangrijkste informatie over dit project.

Voor de expositie die in de 5 musea wordt gehouden is ook een projectplan beschikbaar. Die kon u ook al ophalen bij het aangeven dat u belangstelling heeft.

U kunt hier nog steeds de nadere informatie downloaden in de vorm van het projectplan van de tentoonstelling zelf. (In PDF)

Dit bevat overigens niet het onderdeel waarvoor we u hier uitnodigen. U krijgt echter wel een goed beeld bij het concept van de primaire tentoonstelling waar uw kunstwerk bij moet aansluiten. De datum in het document van Bergen op Zoom is niet juist.

De Expositie in Bergen op Zoom is zoals aangegeven van 16 februari t/m 9 juni 2019. Op dit moment is de expositie te zien in Zutphen.

Voor de expositie staat ons voorlopig 2 locaties voor ogen. Indien nodig zijn meer locaties mogelijk. De ene is in het Markiezenhof, de tuinkamer of kamers. Deze kunt u zo u dat wenst ook bekijken om een indruk te krijgen tijdens de normale openingstijden van het Markiezenhof. De toegang is daarvoor gratis.

De andere is onze Galerie Arsis aan de St. Annastraat 10. Deze is open op vrijdagen, zaterdagen en koopzondag van 12:00 tot 17:00 uur. 

Naast informatie in de presentatie kwamen nog de volgende vragen en opmerkingen langs:

 1. Hoeveel kunstwerken mag je inleveren?
  Daar zit geen maximum aan. 
 2. Op welke basis beslist de jury welke kunstwerken in aanmerking komen om te worden geëxposeerd?
  De jury krijgt slechts als opdracht mee dat de kunstwerken moeten passen in de filosofie van de tentoonstelling. Dus thema Lage Landen / Aarde. Verder dat de achterliggende gedachte is dat het moet gaan over de indentiteit. Zie het projectplan.  Verder zal worden geselecteerd op kwaliteit. En tenslotte zal de jury ook bedenken op welke locatie het kunstwerk het best tot zijn recht komt.
  De jury is volledig autonoom in zijn/haar beslissingen. Arsis, Markiezenhof en Cultuurbedrijf hebben verder geen bemoeienis met of invloed op hun besluitvorming.
 3. Wat te doen bij bijzonder dimensies of eigenschappen van een kunstwerk?
  Indien u een kunstwerk wenst te maken van minder gebruikelijke dimensies en/of die bepaalde eisen stelt aan de omgeving en/of die in de open lucht moet worden geëxposeerd dient u vroegtijdig (op zijn laatst eind augustus) aan ons uw wensen en voorwaarden te communiceren. Graag ook met een omschrijving ten behoeve van de jury. De jury zal dan ook bepalen of zij van mening zijn dat uw kunstwerk waarschijnlijk in aanmerking komt voor exposeren (zonder garanties, het eindproduct blijft bepalend). Dit om te voorkomen dat u veel werk steekt in uw kunstwerk terwijl plaatsing niet mogelijk is of het volgens de jury niet past in het concept. Bij twijfel altijd contact met ons opnemen.
 4. Is elk type kunst toegestaan?
  In principe wel, maar als er voorzieningen nodig zijn, bv projectie bij videokunst of kunst met geluid of… dan is vooraf contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken gewenst om teleurstellingen te voorkomen. Zie ook punt 3.
 5. Als ik een kunstwerk aanlever wordt deze dan ook geëxposeerd?
  Het werken met een jury houdt dus ook in dat uw kunstwerk door de jury niet geschikt kan worden geacht voor expositie. Zie ook punt 3.
 6. Kunnen kunstenaars gezamenlijk één of meer kunstwerken aanleveren.
  Dat is zeker mogelijk. Maar de jury is ook hierbij bepalend voor het al dan niet exposeren. Wel wordt het op prijs gesteld om vooraf uw plan te bespreken met ons. Indien u als collectief ook gebruik maakt van een eigen ruimte, zal de jury bepalen of u onderdeel kunt uitmaken van deze expositie.

 Wilt u eerst nog meer informatie, dan kunt u ons via email benaderen, m5expositie@arsis-boz.nl. Ook voor andere vragen over dit project kunt u dit email adres gebruiken.

Voor Arsis is dit een nieuw en ambitieus project. Bij de andere deelnemende musea wordt niet een dergelijke parallel tentoonstelling georganiseerd. Omdat wij niet kunnen terugvallen op ervaringen elders is dit voor ons pionieren. Een aantal zaken zal de komende maanden verder worden ontwikkeld en  ingevuld.

U wordt via de email regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Hier kunt u een lijst ophalen van de door het Rijksmuseum ter beschikking gestelde kunstwerken. Mogelijk dat die extra inspiratie geven. Wij zullen regelmatig een lijst maken van alle aan dit project deelnemende kunstenaars. Andere zaken waarover wij u zullen gaan informeren zijn bevoordeeld het al dan niet maken van een website, catalogus, publiciteitsplan etc.

Wij hopen op veel deelnemende kunstenaars, zodat wij een mooie parallel tentoonstelling kunnen organiseren.

U kunt u via onderstaand formulier opgeven als deelnemer aan deze expositie. 

Zie ook de opmerking over wat wij met uw gegevens doen. (verplicht in het kader van de privacy wetgeving)

U zult een mail krijgen om uw inschrijving te bevestigen, verplicht in het kader van de privacy wetgeving. Na bevestiging bent u pas ingeschreven als potentiële deelnemer aan de expositie en verwachten wij tzt (planning begin januari 2019) dat u uw bijdrage inlevert voor beoordeling door de jury en bij selectie de expositie. 

Indien u zich niet inschrijft dan worden uw gegevens (tenzij u zich ook hebt opgegeven voor de nieuwsbrief) binnenkort uit ons email systeem verwijderd. Wilt u alsnog ingeschreven worden op de Arsis nieuwsbrief, dan kunt u zich daarvoor opgeven via het aparte formulier op de website.

Door inschrijven geeft u toestemming dat wij u opnemen in een speciale mailgroep en dat wij u hiermee kunnen benaderen. Ook geeft u toestemming dat wij uw gegevens delen met andere deelnemers en dat wij tzt bepaalde gegevens, o.a. uw naam en website in media uitingen gebruiken rond deze expositie. Uw mailadres wordt alleen gebruikt vanuit Arsis voor dit project. Ook wordt u opgenomen in de mailgroep waarmee wij met u communiceren over voortgang, nieuwtjes, "dienstmededelingen" etc. Vergeet niet op de knop hieronder te klikken. Heeft u niet eerder deelgenomen en krijgt u ook onze nieuwsbrieven niet, dan zal er een bevestigingsmail verzonden worden. Volg dan de instructies daarin op.

 

 

De vijf samenwerkende musea in Nederland