Arsis
Beste belangstellende voor het M5 project,

We kunnen u de resultaten van de voorselectie laten zien. In de afgelopen week is er, ondanks de kersttijd, hard gewerkt door de Arsis M5 organisatie en door de juryleden. Arsis wil iedereen die hier aan heeft bijgedragen hartelijk danken voor hun inspanningen.

Uiteindelijk zijn er bijna 200 kunstwerken ingeleverd voor beoordeling door de eerstelijnsjury,
Jeroen Grosfeld, Pim Kersten en Gerard de Kleijn.

De jury heeft bij de beoordeling gebruik gemaakt van de volgende criteria:

Een werk komt niet in aanmerking voor expositie indien:
* Het werk niet of slechts zeer geforceerd past bij het thema Lage Landen;
* Het werk is niet „aard”ig genoeg;
* Het werk zegt niets over identiteit;
* Het werk is artistiek oninteressant, clichématig of een alternatief van dezelfde kunstenaar is beter.

Uiteindelijk zijn er 73 werken geselecteerd die aan de criteria voldoen. (Voor de uitgangspunten rond deze expositie verwijzen wij naar de criteria zoals die vanaf het begin zijn benoemd op de Arsis-Boz website)

Op basis hiervan afgewezen worden geeft dus geen oordeel over de kwaliteit van het kunstwerk; Het betekent: voldoet niet aan een van de vier criteria.

Daarbij werd ook opgemerkt dat er kunstwerken bij waren die mogelijk beter zouden passen in een van de drie andere thema’s; het volgende thema dat over ca 1,5 jaar geëxposeerd gaat worden is "Koele Wateren" en enkele aangeleverde kunstwerken zouden uitstekend daar bij passen.

Hoe weet ik welke kunstwerken zijn geselecteerd.

We hadden graag iedereen persoonlijk benaderd, maar door de hoeveelheid aangeleverde werken is dat voor ons niet te doen.
Door naar de site te gaan kunt u nu zien of en zo ja welk(e) kunstwerk(en) van u zijn geselecteerd.
Het bekende “over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd” is hier eveneens van toepassing.

Uw kunstwerk is niet geselecteerd.

U krijgt nu nog af en toe nieuwsbrieven van ons. Uiteraard blijft u uitgenodigd voor de opening en wij zullen u ook uitnodigen voor de openingen in de Galerie. Verder zullen wij u op de hoogte houden van de mogelijkheden voor deelname aan de 2e expositie die medio 2020 zal worden gehouden met als thema Water. We gaan er vanuit dat u dan weer kunstwerken aan zal leveren.

Hoe nu verder als uw kunstwerk(en) is/zijn geselecteerd.

De volgende ronde is het selecteren van ca 20-25 kunstwerken uit de nu geselecteerde kunstwerken om te bepalen welke geëxposeerd gaan worden in het Markiezenhof.

Daarom willen wij de geselecteerde kunstwerken fysiek hebben om de hoofdjury te laten werken aan het bepalen hiervan. Dit zal half januari gebeuren.
Daarnaast zullen wij ook de verschillende exposities die in onze Galerie worden georganiseerd gaan samenstellen.

We hebben voor het aanleveren 3 momenten gereserveerd.
1) Vrijdag 4 januari van 10 tot 17 uur.
2) Zaterdag 5 januari van 10 tot 17 uur
3) Woensdag 9 januari van 13:00 tot 17:00 en van 19:00 tot 21:00 uur.

De locatie waar het moet worden aangeleverd is de Kometenlaan 38 in Bergen op Zoom.
Het is de Arsis ruimte in het voormalige wijkcentrum Oost.

Wij zullen daar de kunstwerken innemen, catalogiseren en administreren. Hou er rekening mee dat dit ook even tijd kost. U krijgt de komende dagen hier nog nadere informatie over.

Wij verzoeken u de kunstwerken in te leveren verpakt en al, zodat het veilig opgeslagen kan worden. bv dmv dekens of noppenfolie.

Voor de goede orde, de organisatie heeft weliswaar een inbraak beveiliging in het pand maar wij hebben geen verzekeringen. Dus aanleveren is geheel voor eigen risico. Uiteraard zullen wij alle stukken met maximale zorg omringen, maar wij kunnen verder geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Voor de deelnemende kunstenaars zullen aparte nieuwsbrieven worden gestuurd om hen op de hoogte te houden van de voortgang. Mocht een van uw kunstwerken geselecteerd zijn maar krijgt u begin deze week nog geen nieuwsbrief, dan vragen wij u om zich te melden. Dan is er iets mis gegaan met uw inschrijving voor deze exposanten nieuwsbrief.

Dan hoe gaat de jurering verder.

Selectie voor het Markiezenhof wordt gemaakt op basis van "kunnen we hier een mooie samenhangende expositie van maken passend o.a. in de context van de Rijksmuseum stukken"
De Jury Markiezenhof bepaald wat daarheen gaat. We hebben ruimte voor ca 20-25 stuks. Afhankelijk van ruimte en dimensies bepalen we wat meegaat. We verwachten rond 20 januari te weten wat de jury heeft geselecteerd.

De stukken die dan overblijven worden verdeeld over waarschijnlijk 2 exposities die in de periode van 16 februari tot 16 juni worden georganiseerd. Ook hier wordt op basis van de beschikbaarheid gezocht naar samenstellingen die bij elkaar passen.

Er zijn ook een aantal video kunstwerken aangeboden. Wij zijn nog op zoek naar een sponsor die ons helpt aan een mooi LCD scherm om eea weer te kunnen geven. (We houden ons aanbevolen)

Als uw stukken terugkomen van een expositie dan wordt u verzocht deze zo snel mogelijk daarna op te halen. Wij maken daar uiteraard afspraken over.

Bij onduidelijkheid...

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.

Uitnodiging

U allen bent, of u nu wel of niet geselecteerd bent, uitgenodigd voor de opening. Zie hieronder.
Save the date
Tot zover deze nieuwsbrief. Als er weer eea te melden is, krijgt u de volgende.

Vorige nieuwsbrieven (Alle, ook niet voor dit project) vindt u hier.

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.

Bij Arsis zijn 45 kunstenaars aangesloten.

Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet