Arsis
Beste belangstellende voor het M5 project,Beste kunstenaars en bij Arsis aangeslotenen.

De dag van de opening komt langzaam maar zeker dichterbij. Er zijn nog wel de nodige stappen te zetten.
Zo moet de jury nog bepalen welke van de 73 geselecteerde kunstwerken in het Markiezenhof worden geëxposeerd. Daarna bepalen we nog hoe we de overige kunstwerken gaan verdelen over meerdere exposities in onze galerie.
In principe worden alle geselecteerde kunstwerken geëxposeerd, al zijn er een paar bij die bijzondere voorzieningen vragen en wij zijn nog niet zeker of dit voor deze werken gaat lukken.

De jury komt 6 februari bij elkaar voor de selectie van het Markiezenhof expositie deel.

We hebben bij de jurering en de opvolgende samenstelling van de galerie expositie nog wat hulp nodig. Wij zullen onze Arsis aangeslotenen apart vragen om hierbij te assisteren.

Hierover komt een aparte mail. Maar dan weten jullie vast dat het eraan komt.

Catalogus

De website die gebruikt is voor de voorselectie gaat nog aangevuld worden met informatie zodat hij als catalogus en "koopgids" kan dienen. Dit zal de komende weken gebeuren. Zoals afgesproken mogen jullie de kunstwerken verkopen en is de opbrengst 100% voor de kunstenaar.

Er komt geen gedrukte catalogus van het Arsis deel.

Apart zullen wij jullie nog benaderen om aanvullende informatie, dan wel krijgen jullie de kans om de redactie van jullie teksten aan te passen.

De kunstwerken zullen bij de expositie voorzien worden van labels waarop naast titel en kunstenaar o.a. een QR-code wordt gezet die verwijst naar de pagina op de site met de informatie van je kunstwerk, de kunstenaar en hoe je het kunstwerk kan aankopen.

Suppoosten.

Het is de bedoeling dat kunstenaars die meedoen, ongeacht of je in het Markiezenhof hangt of alleen in de galerie exposeert, dat je zover mogelijk meewerkt aan het suppoosten.
Separaat is er daarnet een uitnodiging via Datumprikker van de galerie werkgroep gestuurd, die je de mogelijkheid geeft om je op te geven.

Nu kan je wachten totdat je weet wanneer je kunstwerk in de galerie hangt, (voor Markiezenhof is suppoosten niet nodig, wel gewenst dat kunstenaars die daar komen te hangen af en toe daar aanwezig zijn, eigen initiatief) maar dat wordt pas een paar dagen voor de opening duidelijk. Dus kijk sowieso of je al een keer de galerie wil bezetten.

De galerie is, zoals bekend, open op vrijdag en zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur. Hij is ook op koopzondagen open. (Dit is meestal de laatste zondag van de maand). Gedurende vastenavond weekend is hij op zaterdag gesloten. (2 maart) In principe kan je inschrijven op het eerste of het laatste deel van de middag. Hele middag mag natuurlijk ook.

Overigens is het in overleg mogelijk ook op andere momenten open te gaan, dan wel mensen specifiek uit te nodigen.

Voor toegang tot de galerie heb je een App nodig op een smartphone waarmee je het elektronische slot kan ontgrendelen en ook weer sluiten. Diegene die zich opgeven als suppoost krijgen hierover tijdig apart instructie.

OPENING

Alle deelnemers zijn uitgenodigd voor de opening. Dit wordt NIET door Arsis georganiseerd en dus moet je je zelf aanmelden via de link zoals hieronder is te zien. Wij hebben ook geen verdere informatie over tijden etc.
Save the date.indd

Bij onduidelijkheid...

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Tot zover deze nieuwsbrief. Als er weer eea te melden is, krijgt u de volgende.

Vorige nieuwsbrieven (Alle, ook niet voor dit project) vindt u hier.

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.

Bij Arsis zijn 45 kunstenaars aangesloten.

Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet