Arsis
Beste belangstellende voor het M5 project,

2e Pinksterdag is de laatste dag dat de Lage landen expositie nog te bezoeken is in het Markiezenhof. Ook onze parallel tentoonstelling daar is dan voor het laatst te bekijken.
2e Pinksterdag is de toegang trouwens gratis tot alle exposities. De galerie is bij uitzondering dan ook open vanaf ca 14:00.

Exposanten van kunstwerken in het Markiezenhof krijgen dit weekend bericht hoe zij hun kunstwerken op kunnen halen.

In de Galerie is de laatste van 4 deel exposities nog tot het einde van de maand te bezoeken.

Hoe nu verder.

Arsis gaat met o.a. Markiezenhof, M5 organisatie en gemeente deze eerste samenwerking evalueren.
Wij houden iedereen die zich als belangstellende heeft gemeld of heeft deelgenomen op de hoogte. Mocht u geen informatie meer willen, onder aan deze mail vind u een link om zich uit te schrijven.

Wij streven er naar om ook voor de volgende expositie van het M5 project, Koele Wateren, weer een parallel expositie te organiseren.

Voor Bergen op Zoom is de expositie datum daarvan 8-11-2020 t/m 7-3-2021.
We hebben dus een 1 jaar en 4 maanden om dan eea weer te organiseren, dus zullen voor de herfst duidelijk moeten hebben of en hoe we weer een expositie gaan organiseren.
Er zijn namelijk ook de nodige onzekerheden. O.a. expositieruimte beschikbaarheid is een aspect. Onze galerie is beschikbaar in het kader van leegstandsbeheer en dus geen vaste factor. De ruimte in het Markiezenhof is ook voor vele doeleinden in gebruik en het is dus niet zeker of we daar weer kunnen exposeren. Kortom er zijn nog genoeg organisatorische uitdagingen.

Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.

Tot zover deze nieuwsbrief. Als er weer eea te melden is, krijgt u de volgende.

Vorige nieuwsbrieven (Alle, ook niet voor dit project) vindt u hier.

Mocht u verder nog vragen hebben: m5expositie@arsis-boz.nl.
Wie is Arsis kunst en sociëteit
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar.
Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.

Bij Arsis zijn 45 kunstenaars aangesloten.

Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website.

Meer van ons weten....

facebook website 
MailPoet