Arsis

Sonn Franken zal meer vertellen over zijn schrijversachtergrond en met name ingaan op het ontstaan van zijn laatste boek: “Dossier Doel”.

Kometenlaan 38 Bergen op Zoom
Donderdag 10 januari 2019
Aanvang 20.00 – inloop vanaf 19.30 uur

Dossier-Doel-PB006max

Presentatie


Op de tweede donderdagavond van januari 2019, 10 januari aanstaande, zal Sonn Franken meer vertellen over zijn schrijversachtergrond en met name ingaan op het ontstaan van zijn laatste boek: “Dossier Doel”.

Sonn Franken, geboren (1962) en getogen te Bergen op Zoom, bracht in 2013 zijn eerste publicatie uit: “De Oversteek”. Het bleek het eerste deel van wat een Fantasy drieluik moet worden. Inmiddels heeft ook deel II, “Bleke Demonen’, het levenslicht gezien.
‘De Oversteek” viel op bij Cultureel Brabant, waar ze de vergelijking met werken van Tolkien trokken.
Sonn richt zich duidelijk ook op maatschappelijke onderwerpen, zoals de oorlogsroman “In de schaduw van de Waarheid”, waarin hij beschrijft hoe mensen uit West Brabant door de Duitsers worden weggevoerd gedurende de tweede Wereld Oorlog om voor hen te werken. Het boek is gebaseerd op de overleveringsverhalen van Nederlanders en Duitsers.
Ook “Dossier Doel is zo’n maatschappelijk geëngageerd boek. Het zoomt in op alle perikelen en incidenten rondom de kerncentrales te Doel, België. Behalve een spannende thriller biedt de schrijver de lezer tevens inzicht op alle feitelijke incidenten die er met de Belgische kerncentrales gemoeid zijn.
Zowel de oorlogsroman, als wel de thriller, mogen ondertussen genieten van vijfsterren recensies.

Naast het schrijven van boeken houdt Sonn Franken zich ook bezig met de het vangen van momenten in woord en beeld, zoals hij dat zelf zegt. De eigen gemaakte foto’s worden voorzien van gedichten. Zo komt op 10 februari aanstaande alweer de derde bundel foto’s / gedichten van zijn hand uit. Eerder publiceerde hij namelijk al “Scherm, mijn Venster” en “Voorbij de Einder”.
Losse gedichten en korte verhalen van zijn hand zijn inmiddels al in een dertigtal bundels in Nederland en België opgenomen.

Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.Cover-DOSSIER-DOELv3

Over Arsis....

Wat is Arsis kunst en sociëteit

Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie, Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.
Ook treft u ons op Arsis Facebook en via Arsis Galerie en voor belangstellenden is er de website van de door de aan M5 deelnemende kunstenaars ingestuurde kunstwerken. Bergenopzoom.art

facebook website
Uitschrijven | Abonnement beheren
Secretariaat: Guido Gezellelaan 387
4624 GL Bergen op Zoom
MailPoet