Bijzondere en succesvolle thema avond met Carine Elion-Valter

Onze thema avonden hebben in het algemeen direct te maken met kunst en cultuur. Deze thema avond had een geheel andere invalshoek en ging over de zeggingskracht van kunst in het algemeen en de literatuur in het bijzonder voor politici en juristen.

De basis van deze avond was het proefschrift “De burger als ongelovige Thomas, geloofwaardigheid, legitimiteit en dialoog” van Carinne Elion-Valter.

Dat de aanwezigen geïnteresseerd waren in de inhoud van deze avond bleek ook wel uit de discussies tijdens en de levendige gesprekken na de presentatie. Zaken als censuur, social-media, ‘fake news’, het belang van kunst en de overeenkomsten en verschillen tussen wet en literatuur kwamen allemaal ter sprake.

Een uitgebreid verslag van de avond kunt u weer lezen in Bergen-op-Zoom.nieuws.nl

Arsis presenteert Willem Beerman

Het woord is aan Willem Beerman

Kometenlaan 38 Bergen op Zoom – 22 03 2018
U bent van harte welkom bij zijn presentatie
Aanvang 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur

Willem Beerman komt uit Nijmegen, een stad met in de omgeving veel en afwisselende natuur, wat ongetwijfeld van invloed is geweest op zijn latere werk. Op de middelbare school groeide zijn belangstelling voor het kunstambacht, vooral door het culturele klimaat van de stad. Allereerst door het grote aantal beeldende kunstenaars in de regio, maar ook door de regelmatige tentoonstellingen en kunstmarkten. Veel indruk maakten op hem o.a.: Klaas Gubbels en Flip van der Burgt. 

Voor zijn beroepsopleiding viel de keuze op de 5-jarige dagopleiding van de Tilburgse Academie. Op deze Academie werd een gedegen brede vakopleiding gegeven, waarbij de voorbeelden van klasgenoten vaak belangrijker waren dan de inbreng van de docenten. Hij  kreeg les van o.a. Molenkamp, Ru van Rossem, Pierre Janssen en Theo van Velzen.

Na deze opleiding bleek een groot aantal Brabantse tekenleraren, afkomstig van de Tilburgse Academie, ontevreden over de gebrekkige voorbereiding op de lespraktijk. Zij besloten een groep op te richten om deze achterstand gezamenlijk te corrigeren: Kring Zuid. De resultaten waren zo verbluffend dat zij spoedig tot voorbeeld voor Nederland golden.

De lespraktijk van Willem Beerman, gestart in 1965 op Roncalli, begon door deze contacten met collega’s steeds duidelijker te verbeteren. De aktiviteiten op Roncalli hadden ook grote invloed op zijn werk.

Daarnaast was hij betrokken bij de organisatie van de eindexamens Tekenen op MAVO, HAVO en VWO. Ook aan de opzet van de Nieuwe Lerarenopleiding Tekenen heeft hij kunnen bijdragen. Na 10 jaar Roncalli werd hij docent en later hoofddocent aan de Opleiding voor Tekenleraren te Delft, en na fusie bij Hogeschool Rotterdam.

Naast zijn werkzaamheden bleef hij doorgaan met tekenen, schilderen en grafiek. In de vakanties kon hij veel werk maken waardoor hij van tijd tot tijd kon exposeren. Geleidelijk aan stopte hij met etsen, omdat het een te grote aanslag op zijn gezondheid was. Na zijn pensionering, in 1998, had hij dagelijks gelegenheid de tijd in te halen die hij eerder tekort was gekomen. In de winter, als het licht slechter is, houd hij zich bezig met linosnijden, in de resterende tijd aquarelleert hij graag. Landschap is het favoriete onderwerp van Willem Beerman.  (red. E.W. van Doorn)

Willem Beerman is sinds 2017 aangesloten bij Arsis.

Website Willem Beerman

Facebook Stichting Arsis

Facebook Galerie Arsis

Arsis thema-avond met Carinne Elion-Valter

Op 8 maart a.s. geeft Carinne Elion-Valter een lezing over literatuur als kritisch onderzoek over geloofwaardigheid en vertrouwen.

Zij promoveerde op 8 mei 2017 aan Tilburg University

Kometenlaan 38 Bergen op Zoom – 8 mrt 2018
U bent van harte welkom bij deze lezing
Aanvang 20.30 uur. De zaal opent om 19.30 uur

 

Carinne Elion-Valter vertelt over haar proefschrift “De burger als ongelovige Thomas, geloofwaardigheid, legitimiteit en dialoog”.

Een toelichting:

Heeft beeldende kunst politici iets te zeggen? In mijn proefschrift heb ik geen beeldende kunst besproken, maar diverse romans en gedichten. Voor de vraag of kunstenaars politici iets te zeggen hebben, maakt dat niet zoveel uit. Een van de door mij gelezen auteurs vond dat zijn romans een onderzoek naar de mens waren en naar de erbarmelijke omstandigheden van zijn tijd, de 19e eeuw. Die auteur was Victor Hugo, nog altijd bekend als schrijver van Les misérables. Een andere auteur vond de oorlog geen omgeving voor dichters, maar hij schreef er toch een mooi verhaal over. Mijn onderzoek wees uit dat, of een schrijver nu een maatschappelijk doel heeft, of niet, zijn werk toch interessant kan zijn voor politici en juristen. Maar om dat te zien, moet je de boeken wel op een bepaalde manier lezen.

Wat betekent dit voor beeldend kunstenaars? Is ieder beeldend werk maatschappelijk te lezen of toch niet? Sommige kunstenaars laten zich inspireren door politiek en maatschappij. Andere kunstenaars willen juist geen geëngageerde kunst maken, maar willen iets uitdrukken over hun onderwerp of over hoe zij dat onderwerp ervaren. Het schilderij van nar Erik dat in ’t Vierkantje hing, drukt vooral de kracht en persoonlijkheid van nar Erik uit. Althans zo lijkt het. Toch drukt dit schilderij ook iets uit over wat het betekent een nar te zijn, degene die anders is en daardoor zowel de criticus als de vriend kan zijn van de koning, of prins. Kortom, de vraag voor vanavond is wat de zeggingskracht kan zijn van literatuur en kunst voor politici en juristen. En vervolgens waarvan die zeggingskracht dan afhangt, van de manier waarop het kunstwerk in elkaar zit of toch vooral van de blik waarmee je ernaar kijkt.

U bent welkom bij Stichting Arsis kunst en sociëteit West-Brabant op 8 maart 2018.
De zaal gaat open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.30 uur

Over het proefschrift van Carinne Elion-Valter

Facebook Arsis

Opening Maart expositie Gido Hommes

Gido Hommes presenteert in maart 2018 zijn recente werk.

Zaterdag 3 maart werd de maart expositie in galerie Arsis geopend door Albert Hagenaars. Onder zeer ruime belangstelling werd er door Albert gesproken over 4 associaties die het werk van Gido bij hem opriep.

De tekst hiervan is hier terug te lezen…

Een mooie algemeen verslag met foto impressie vindt u op de site van Bergen op Zoom nieuws.

De tentoonstelling is nog de hele maand maart te zien in Galerie Arsis aan de St. Annastraat in Bergen op Zoom centrum. De galerie is open op vrij- en zaterdagen van 12:00 tot 17:00 uur en op koopzondagen van 12:00 tot 17:00 uur.

De kunstwerken zijn ook te koop.

BKC Afscheidsexpositie – Nieuw begin expositie – Maart 2018

Zaterdag 3 maart om 15:00 uur is de afscheidsexpositie van BKC geopend in de Sfeerhaven te Roosendaal.

Meer dan 20 jaar was het Beeldend Kunstenaars Collectief (BKC) actief in Roosendaal. Maar tijden veranderen. BKC leden hebben besloten samen te gaan met Stichting Arsis, Kunst en Sociëteit West Brabant. Samen kunnen we meer bereiken en meer doen voor de kunstenaars in West Brabant. 

Dus het is tijd voor een afscheid expositie. We herdenken BKC en starten met een nieuw begin onder de vlag van Arsis.

De expositie wordt gehouden in “De Sfeerhaven”, West Havendijk 10A te Roosendaal.

We openden zaterdag 3 maart om 15:00 met een blik terug en vooruit.

Daarna kunt u de tentoonstelling gedurende de maand maart bezoeken, elke woensdag t/m vrijdag van 15:00 tot 17:00 en op elke zaterdag van 12:00 tot 15:00.

Zie artikel in BNdeStem

Maart expositie in Galerie Arsis, Gido Hommes 2-31 maart 2018


Arsis biedt in galerie Arsis van 2 t/m 31 maart 2018 gastvrijheid aan Gido Hommes.

De schilderijen van Gido Hommes gaan over begrippen als leven-dood-liefde en strijd, aloude begrippen modern verbeeld.

Hommes raakt met zijn poëtische manier van schilderen deze begrippen in hun kern.

Het zijn schilderijen, die alle franje achtergelaten hebben en zijn geworden tot de essentie van wat hij schildert.

Als een kalligraaf wandelt hij over het doek en laat slechts essentiële sporen na.

De Japans-Chinese manier om de kern van een onderwerp te zoeken en weer te geven is door hem op een puur westerse en eigen manier verbeeld.

Altijd licht van tekening en kleur zijn zijn doeken met hun voortdurende beweging een uitnodiging om telkens opnieuw en intenser te kijken.

Zijn schilderijen geven niet a la minute alles prijs, ze vragen van de toeschouwer aandacht, de wil om te kijken en de transparante wereld van deze doeken/tekeningen te ervaren.

Opening

De opening is op zaterdag 3 maart om 16:00 uur en wordt gedaan door Albert Hagenaars.

Arsis presenteert Clemens Lankreijer

Het hoe? en waarom? van Clemens Lankreijer

Kometenlaan 38 Bergen op Zoom – 22 02 2018
U bent van harte welkom bij zijn presentatie
Aanvang 20.00 uur. De zaal opent om 19.30 uur

 

HOE is het allemaal zo gekomen? Wat maakt hij, WAAROM en….HOE.

Van het prille begin tot nu. Daarover vertelt Clemens Lankreijer tijdens zijn presentatie.

Belangrijke inspiratie voor zijn werk zijn mensen en muziek. 

Wat muziek betreft in het bijzonder de jazz, Zijn geliefde stijlen zijn West-Coast, Cool Jazz uit de jaren 60, Mali blues, maar ook hedendaagse Jazz en muzikanten.

 

 


Het steeds weer een nieuw werk maken
is voor hem een zoektocht naar hoe in tekeningen en schilderijen niet alleen de mensen weer te geven maar ook de emotie, de sfeer en de beleving op te roepen.

Hij maakt zijn werken met diverse materialen zoals acrylverf, potlood, tekent met pennen in watervaste en niet-watervaste inkt. Ook werkt hij met rietpen, penselen, Oost-Indische inkt, bister, gouache verf, stabilo stift, water. Veelal meerdere materialen in één werk. Soms maakt hij digitaal werk op de tablet.

In al zijn werken spelen mensen een belangrijke rol. Daarom ontbreekt ook het portret niet, maar dan bij voorkeur niet echt geposeerd. 

Welkom bij de presentatie op 22 februari. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Om 20.00 uur start de presentatie. Wij stellen het op prijs wanneer u tijdig aanwezig bent.

Clemens Lankreijer is sinds 2017 aangesloten bij Arsis [Facebook]. 

Opening Galerie arsis tentoonstelling Victor van de Lande, februari 2018

Victor van de Lande presenteert in februari 2018 zijn werk.

Vrijdag 2 februari werd de februari expositie in galerie Arsis geopend. Victor nam zelf de opening voor zijn rekening.

Een mooie algemeen verslag met foto impressie vindt u op de site van Bergen op Zoom nieuws.

De tentoonstelling is nog de hele maand februari te zien in Galerie Arsis aan de St. Annastraat in Bergen op Zoom centrum. De galerie is open op vrij- en zaterdagen van 12:00 tot 17:00 uur en op koopzondagen van 12:00 tot 17:00 uur.

De kunstwerken zijn ook te koop.

Februari expositie in Galerie Arsis, Victor van de Lande 2-25 februari 2018

Arsis biedt in galerie Arsis van 2 t/m 25 februari 2018 gastvrijheid aan Victor van de Lande.

Victor van de Lande beschrijft zijn werk zelf :
Mijn schilderijen zijn expressionistisch te noemen. Ik schilder vanuit een innerlijke behoefte, en ben opzoek naar de juiste verbeelding van gevoel in materie. Dat klinkt een beetje zwaarwichtig – wat ik bedoel in mijn werk is moeilijk eenvoudig te zeggen.
Schilderen is het laten ontstaan van schilderachtige betrekkingen, die je kunt sturen net zolang tot er een boeiend, samenhangend geheel ontstaan is. Ik schilder het liefst vanuit een bepaalde aanwezigheid van dingen, een wit leeg vlak schrikt mij af, ik smeer het maar gauw vol en dan begint het proces van zelf.


De nadruk bij mijn schilderijen ligt op de schilderachtige betrekkingen binnen het schilderij, zaken zoals contrast, hoeveelheden, beweging, structuur, ritme etc.: Een zoektocht in verf die moet resulteren in een zuiver beeld waarin een balans gevonden is en een spanning die voelbaar is. Deze zoektocht leidt er dikwijls toe dat mijn schilderijen in meerdere lagen zijn opgebouwd, ik werk hierom graag met acrylverf vanwege de snelle droogtijd, waardoor ik snel en spontaan kan reageren op mijn eigen sporen in de verf.

Bent u benieuwd naar prijzen en afmetingen van zijn werk? Kijk dan op http://www.saatchiart.com/victorvandelande
Website: victorvandelande.tumblr.com

Arsis presenteert Carla STOUThArt

 


 

Een avond Carla STOUThArt bij Arsis

Kometenlaan 38 Bergen op Zoom – 25 januari 2018
U bent van harte welkom bij de presentatie

Aanvang 20.00 uur. De zaal opent om 19.30 uur

Carla STOUThArt leidt u in een korte (maar krachtige) sessie door haar leven, in het bijzonder hoe zij tot “kunst” is gekomen, wie en wat haar heeft geïnspireerd. Daarbij hebben haar roots een grote rol gespeeld en van daaruit heeft zij zichzelf ontwikkeld tot wat zij nu is: een kunstenares, edelsmid en schilder, die ook niet schuwt uit haar comfortzone te stappen en zich bezig te houden met andere projecten. Zo heeft zij in het kader van Heerlijke Kunst meerdere projecten gedaan, waaronder in 2016 “vreemde vogels” op Hoeve Hildernisse. In 2015 was zij een van de kunstenaars die in het Markiezenhof exposeerde op de tentoonstelling “van alle getijden-terug naar het weer” over de weervisserij.
 
U zult ook de gelegenheid krijgen haar werk te zien.

Links:

Carla StouthArt op het web

Arsis op Facebook

Stichting Arsis stelt het op prijs wanneer u tijdig aanwezig bent.
Namens de kunstenares welkom op 25 januari vanaf 19.30 uur.