Arsis

Januari expositie in Galerie Arsis,

Els van der Meijden,

4 januari – 27 januari 2019.
Opening zaterdag 5 januari 15:00

Nieuwjaarsbijeenkomst Arsis

Voortgang M5 Project

Januari expositie in Galerie Arsis, Els van der Meijden, 4 januari - 27 januari 2019

Januari expositie in Galerie Arsis, Els van der Meijden, 4 januari - 27 januari 2019

Digitale beelden

U bent van harte uitgenodigd voor de opening op zaterdag 5 januari 2019 om 15:00 h. De opening zal verricht worden door middel van een act van Tom van Erp.
Van vrijdag 4 januari tot en met zondag 27 januari zullen verschillende kunstwerken van Els van de Meijden te zien zijn tijdens haar overzichtstentoonstelling in Galerie …
Meer lezen

Nieuwjaarsbijeenkomst zondag 6 januari vanaf 15:30, inloop 15:00.

Zoals elk jaar willen wij weer met elkaar toasten op het nieuwe jaar. U bent van harte welkom in de nu nog Arsis ruimte aan de Kometenlaan 38.
Inloop vanaf 15:00 uur, start 15:30.

Dit alles onder genot van hapje en drankje.

Voorgang M5 Project

Er is in de afgelopen weken wederom hard gewerkt aan de voorbereiding voor de grote expositie die in februari tot juni 2019 in het Markiezenhof wordt gehouden met o.a. 40 kunstwerken ter beschikking gesteld door het Rijksmuseum. Naast deze kunstwerken organiseert Arsis dus een parallel tentoonstelling over hetzelfde thema, Lage Landen.

Er is deze kerstweek veel werk verzet. Er is door de voorselectie jury flink doorgewerkt om de 200 !! kunstwerken van 64 kunstenaars te beoordelen. Er waren 89 belangstellenden om mee te doen en dus uiteindelijk hebben 64 kunstenaars kunstwerken ingeleverd. Als je de tijd had heb je de ingeleverde werken afgelopen weken kunnen zien.
Komende week zullen de kunstenaars de geselecteerde kunstwerken komen aanbieden aan ons voor de volgende ronde. Op verschillende middagen en een avond is de ruimte aan de Kometenlaan daarvoor open.

Arsis is heel blij met vele werk dat verricht is door de juryleden. Geen sinecure om alle 200 stuks te bekijken en een waardig oordeel te geven.

In de afgelopen 2 dagen zijn alle resultaten geanalyseerd. Er is overleg gevoerd over waar precies de grens lag voor al dan niet doorlaten. Uiteindelijk is er een selectie gemaakt en 73 kunstwerken hadden voldoende punten verzameld om te worden geëxposeerd.
Jullie kunnen op de speciale site zien welke kunstwerken geselecteerd zijn.


Expositie

Een deel van de ingezonden werken zullen als een samengesteld, bij elkaar passend geheel, in het Markiezenhof worden geëxposeerd. De overige werken worden in meerdere termijnen geëxposeerd in onze Galerie aan de St. Annastraat. De jury die dit gaat bepalen komt half januari bij elkaar.
Er komt naar verwachting ook een speciale stedenband Oudenaarde(B) en Bergen op Zoom expositie periode met werken door kunstenaars uit deze plaatsen. Dat is nog in ontwikkeling.

Er is op de Arsis-site een speciale pagina over dit project als u meer wilt weten.

Zuidwest TV besteed aandacht aan ons M5 project

Zuidwest TV, onze lokale omroep, besteedt in hun programma Podium, gericht op kunst en cultuur, regelmatig aandacht aan het M5 project. Hier de verschillende afleveringen waarin ons project wordt genoemd. Eerst uitzending van 28 september 2018. Vanaf ca 7:20 wordt aandacht besteedt aan Lage landen. Tweede uitzending van 26 oktober 2018. Vanaf ca 8:05 komt M5 weer aan de orde. …
Meer lezen

Over Arsis

Wat is Arsis kunst en sociëteit

Stichting Arsis bestaat sinds 2001 en is het initiatief van kunstenaars uit West-Brabant.
Stichting Arsis Kunst en Sociëteit draagt bij aan een levendig kunstklimaat in West-Brabant. Arsis bundelt de artistieke krachten en brengt professionele kunstenaars, amateurs en liefhebbers bij elkaar. Een en ander realiseert de Stichting door overleg met gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en culturele organisaties. Arsis schept zo een vruchtbare bodem waaruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Arsis organiseert groeps- en individuele tentoonstellingen in haar sociëteit en eigen galerie. Zij houdt lezingen, presentaties, discussie avonden etc.
Arsis kent verschillende werkgroepen die activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie over Arsis en onze activiteiten, de werkgroepen etc, zie onze website Arsis.
Ook treft u ons op Arsis Facebook en via Arsis Galerie

Meer van ons weten....

facebook website
MailPoet