De Stichting Arsis Kunst en Sociëteit bestaat sinds 6 september 2001 en is het initiatief van een groep kunstenaars uit Bergen op Zoom en omgeving die elkaar collegiaal willen ondersteunen in hun beroepsuitoefening.

De stichting wil een bijdrage leveren aan een professioneel kunstklimaat in Bergen op Zoom en omstreken. Arsis realiseert dit doel op diverse manieren.

Men is op het gebied van de kunsten in overleg met de overheid en andere organisaties. Maar vooral bundelt Arsis de artistieke krachten om zodoende een vruchtbare bodem te scheppen waaruit nieuwe ideeën en initiatieven kunnen ontstaan.

Kunstenaars

Binnen Arsis zijn enige tientallen beroepskunstenaars actief die in steeds wisselende groepjes initiatieven uitwerken en realiseren in de vorm van tentoonstellingen, lezingen, projecten in het onderwijs, poëziemiddagen enzovoorts.

Het bestuur van Arsis functioneert en faciliteert als een dagelijks stichtingsbestuur en verleent ( indien nodig) feedback. Arsis kent een horizontale organisatiestructuur wat betreft initiatieven en aansturing, de uitvoering, organisatie en fondswerving voor ideeën van kunstenaars binnen Arsis ligt daardoor grotendeels bij de kunstenaarsleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *