U kunt ons steunen door een donatie van € 25,-  of een hoger bedrag (alles vanaf € 5,00 is overigens welkom) naar keuze aan ons over te maken. U kunt er ook voor kiezen jaarlijks dit bedrag aan ons te doneren. Daarmee ondersteunt u ons structureel. Regelmatig worden presentaties door kunstenaars, exposities, lezingen etc. georganiseerd. U wordt daarvoor als Vriend van Arsis middels een nieuwsbrief uitgenodigd. Een bijdrage steunt ook om de onkosten van onze galerie te ondersteunen. 

Bedrag

Arsis heeft de ANBI status en dat houdt in dat u onder bepaalde voorwaarden bijdragen en schenkingen kan aftrekken van uw inkomstenbelasting. Informeer zo nodig bij uw belastingadviseur.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!