U kunt ons steunen door een donatie van € 25,-  of een hoger bedrag naar keuze aan ons over te maken. U kunt er ook voor kiezen jaarlijks dit bedrag aan ons te doneren. Daarmee ondersteunt u ons structureel. Regelmatig worden presentaties door kunstenaars, exposities, lezingen etc. georganiseerd. U wordt daarvoor als Vriend van Arsis middels een nieuwsbrief uitgenodigd.

Bedrag

Arsis heeft de ANBI status en dat houdt in dat u onder bepaalde voorwaarden bijdragen en schenkingen kan aftrekken van uw inkomstenbelasting. Informeer zo nodig bij uw belastingadviseur.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!