Noot van de redactie 2022.
Deze bijdrage is meer dan 20 jaar oud, dus de inhoud is een teken van de tijd waarin het geschreven is. 

Maar vanuit historisch perspectief is deze bijdrage uit de begintijd van Arsis belangrijk.

________________________________________________________________________________________________________________

 

OPHEF

e-mailbulletin een uitgave van

 

 

 

 

kunst en sociëteit

 

bulletin nummer 2

De Ballo-test

Het betere balloteren begint met de beroerdste vragen. Dat moet ons lukken, dacht de redactie. Balloteert u even mee voor de ballo vragen? Of heeft u nog suggesties voor andere, betere, gevoeligere, ballorigere ballovragen? Want een kunstenaar kan meer vragen dan een Kunstenaar kan beantwoorden. Je kunt dan wel schilder zijn, ben je dan ook kunstenaar?

 1. Rembrandt van Rijn leefde van:
  a) 1666 Р1702b) 1606– 1669

  c) in de 17e eeuw

  !cid_002101c63917$f798b8d0$2fac833e@DCXP0G1J

 2. de juiste schrijfwijze is:
  a) vermiljoenb) vermiljoen

  c) een miljoen

  d) velmilioen

 3. een ceseel is een:
  a) oosterse kalligrafie penb) soort getande beitel

  c) kamelenharen kwast

  !cid_002201c63917$f798b8d0$2fac833e@DCXP0G1J

 4. een sleper is een:
  a) langharig penseelb) kunstenaar die met werk leurt

  c) een soort kruiwagen om schilderijkisten mee te verplaatsen

 5. de achternaam van Michel Angelo luidt:
  a) Branduardib) Buenarotti

  c) Angelo

  !cid_002301c63917$f798b8d0$2fac833e@DCXP0G1J

 6. de term ‘vernieuwing’ roept bij mij op:
  a) vernieling?b) sinds de vorige Documenta ( http://www.documenta.de )

  c) sinds 2003

 7. als ik voor Arsis een abonnement mocht kiezen …
  a) ophef!b) Donald duck

  c) metropolis m

  d) knoeien met macramee omdat………………………………………………………………………..

  !cid_002401c63917$f798b8d0$2fac833e@DCXP0G1J

 8. Morandi
  a) was een slechte componistb) was een goede schilder

  c) was een matig beeldhouwer

 9. Man Ray
  a) was een fotograaf en meer dan datb) uitvinder van de zonnebril en meer dan dat

  c) een café in New York waar de nihilisten kwamen

  !cid_002501c63917$f798b8d0$2fac833e@DCXP0G1J

 10. Chagall was een autodidact …
  a) juistb) onjuist

  c) fuck Chagall

 11. In ‘La Coupole’ in Parijs kun je
  a) copulerenb) bier drinken

  c) beiden

  d) geen van beiden

  !cid_002601c63917$f798b8d0$2fac833e@DCXP0G1J

 12. de uitvinding van de verftube kan in verband gebracht worden met:
  a) hobby-isme: de leek hoeft niet zelf haar verf te makenb) impressionisme: de schilder neemt zijn verf mee naar buiten zonder dat het uitdroogt

  c) communisme: in zijn vijfjarenplannen liet Stalin de staalindustrie overmatig veel tubes produceren.

Klik…

Een nieuwe rubriek. Gezien het medium geen overdonderend nieuwe gedachte: “wat heb jij bij jouw favorieten staan? Stuit je bij het surfen op iets grappigs, onbegrijpelijks of prachtigs of iets waarvan het vermoeden rijst dat het hier om een kunstuiting gaat?” Stuur op die link !

Zoals zo vaak op het internet: schuif, klik en probeer (en zet het geluid aan):

<<< Opmerking: Deze links kunnen niet goed meer werken… >>>

http://www.ctrlaltdel.org/t__e__l__e__a__c/NOT/traber073.html

Ook met geluid: http://www.mouchette.org/fly/index.html

!cid_002801c63917$f798b8d0$2fac833e@DCXP0G1J

agenda

Op vrijdag 12 juli om 18.50 uur is de opening van de zomertentoonstelling 2002 “Kunst & Kermis” in het centrum voor beeldende kunst van het genootschap Kunstliefde in Utrecht. De tentoonstelling is een onderdeel van het zogenaamde Maliebaanfestival dat dit jaar voor de 15de keer wordt gehouden. Tijdens dit festival is er niet alleen kermis maar worden er ook enkele tentoonstellingen gehouden. Bergen op Zoom speelt hier een bescheiden doch opvallende rol. Het Markiezenhof heeft materiaal en kunstwerken in bruikleen gegeven voor een tentoonstelling over de geschiedenis van de kermis, georganiseerd door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Het genootschap Kunstliefde organiseert een expositie met rond het thema “kunst en kermis” gemaakt werk van leden en een aantal gasten, waaronder de Arsis-kerngroepleden Jeroen van der Ham, Auke van der Heide, Jan Nederveen, Aagje Pel, Ron Scherpenisse en Henk Watzeels.

zomertentoonstelling 2002 “Kunst & Kermis”

40 beeldend kunstenaars exposeren & De geschiedenis van de relatie kunst en kermis.

van 12 juli t/m 11 augustus

in genootschap Kunstliefde – centrum voor beeldende kunst

Nobelstraat 12a Utrecht

openingstijden: op kermisdagen van 13.00 tot 18.00 uur

donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur

gevraagd + aangeboden

(Dé verplichte rubriek zonder welk een huisorgaan geen huisorgaan is.)

gevraagd: Nette vrndlk. man/vrouw met gev. v. verantw. voor beheer sociëteit. Horeca pap. niet verpl.

gevraagd: ARSIS sociëteit zoekt koelkast (tafelhoog) aangeboden: Koelk. (beh. oud) gratis op te halen.

gevraagd: Sjouwers + vervoer koelk. Staat op zolder.

reacties en nieuw ‘vraag en aanbod’ richten aan << Door redactie verwijderd >>

verzoek

U ontvangt dit bulletin omdat de redactie toevallig over uw e-mailadres beschikt. Kent u mensen in uw omgeving waarvan u vermoedt dat zij ongelukkigerwijs ontbreken in het OPHEF e-mailbulletinadressenbestand en die deze uitgave daarom node moeten missen. Maak dan een eind aan deze onverdragelijke situatie en stuur het nieuwe adres naar < door redactie verwijderd > En overigens – zoals reeds in nummer 1 gemeld – indien u deze post als “spam” ervaart, is een bericht naar voornoemd adres voldoende om te worden verwijderd uit ons bestand.

colofon

Hoe ARSIS is georganiseerd?

De Stichting Arsis Kunst en Sociëteit bestaat sinds 6 september 2001. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van een professioneel kunstenklimaat in de gemeente Bergen op Zoom, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur bestaat uit: Marianne Brouwers, voorzitter, Lya Hazen, penningmeester, Aad van ’t Hoff, secretaris, Auke van der Heide, lid Frits Sonnenberg, lid Jan Wessendorp, lid

Als klankbord voor het bestuur functioneert een zogenaamde kerngroep. Naast de in het bestuur zitting hebbende kunstenaars zijn dat op dit moment: Yvette Bakker, Madeleine Benjert, Govert van Dijck, Mart Franken, Jeroen van der Ham, Louis Jansen, Herman van der Meer, Frans Mink, Jan Nederveen, Aagje Pel, Don van Rooy, Ron Scherpenisse, Christine Veraart, Henk Watzeels, Gerrit Westerveld, Mark van der Weyden, Peter van Zielst, Marcel van Zijp,

Er wordt gewerkt aan uitbreiding van de kerngroep.

Ondersteunende activiteiten worden verricht door: Ad van de Bulck, Yvonne Buriks, Marja Dullaart

Wilt u nadere inlichtingen over Arsis-zaken of wilt u donateur worden? Schrijf dan naar het secretariaat.

Aan dit bulletin werkten mee: Jeroen van der Ham, Jan Wessendorp, Auke van der Heide,

tijdelijk redactieadres:

La Coupole

102, Boulevard du Montparnasse

75014, Parijs

Tel: +33 (1) 43 27 56 00

!cid_002901c63917$f798b8d0$2fac833e@DCXP0G1J

 

ARSIS ondervindt medewerking en ondersteuning van de volgende bedrijven en instellingen:
de Gemeente Bergen op Zoom,
Brouwers Management Consultancy,
Ecopoint,
ETI installatiebedrijf,
Jos Krijger Schilder- en afwerkingbedrijf,
uitgeverij Kleinood & Grootzeer,
Stichting Kunstwerk,
Gemeentemuseum Het Markiezenhof,
Prins Bernhard Cultuurfonds,
Worknet Personeelsdiensten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.