De galerie is geen galerie zoals men in het algemeen deze als kunstenaar ziet. Onze galerie moet gezien worden als een expositie ruimte die je huurt. Dat betekent dat de service verlening beperkt is, maar aan de andere kant dat wij verder geen kosten of provisie rekenen bij bijvoorbeeld verkoop. 

De galerie wordt beheerd door een commissie. Deze bestaat in 2021 uit Annemiek Hoek, Jodrike de Koning en Trudie Vrolijk.

De galerie-commissie is verantwoordelijk voor organisatie van de exposities. De kwaliteit van de exposities wordt door de commissie bewaakt.

Bij Arsis aangesloten kunstenaars zijn niet omdat ze aangesloten zijn per definitie geschikt om te exposeren. De commissie zal voor elke expositie beoordelen of de werken en de onderlinge verhouding tussen de kunstwerken klopt met het “beeld dat wij als Arsis willen uitdragen”.

Ook niet bij Arsis aangesloten kunstenaars kunnen op uitnodiging of na aanmelding in aanmerking komen om in de galerie te exposeren. Een expositie duurt in principe een maand. De exposant dient mee te betalen aan de onkosten van en investeringen in de galerie. 
Echter er wordt geen provisie gevraagd over eventuele verkochte kunstwerken. De opbrengst daarvan is voor 100% voor de exposerende kunstenaar. De commissie kan u daar nader over informeren.

Omdat de ruimte aan het Zuivelplein 5 ca 300 m2 groot is, is het zeker mogelijk om met meerdere kunstenaars delen van de galerie te gebruiken voor hun expositie. De kosten worden dan verdeeld evenredig naar het gebruik van de ruimte.

De exposant is primair verantwoordelijk voor het suppoosten en kan zo gewenst indien dat niet 100% lukt daarvoor gebruik maken van bij Arsis aangesloten kunstenaars in overleg met de commissie.

Wenst u zich aan te melden en/of meer te weten komen over exposeren in de galerie neem dan contact op met de galerie-commissie via galerie@arsis-boz.nl