Er waren altijd al een paar werkgroepen binnen Arsis. Inmiddels zijn werkgroepen de kern van de Arsis activiteiten.

Een Arsis werkgroep organiseert een bepaalde activiteit. Dat kan een eenmalige of repeterende zijn. Voor de repeterende activiteiten maken we gebruik van een permanente werkgroep.

Een werkgroep is op artistiek gebied in hoge mate autonoom. Natuurlijk blijft het bestuur wel verantwoordelijk, dus die bewaakt de kwaliteit, maar verder zijn de werkgroepen zelfstandig. Een werkgroep kan overigens ook praktisch zijn zoals het runnen van de bar of de galerie. Het bestuur faciliteert zoals financiën, publiciteit en bv contracten.

Inmiddels hebben we zo’n 8 permanente werkgroepen. En indien nodig kunnen er ook ad-hoc werkgroepen ontstaan zoals voor het organiseren van een expositie.

Permanente werkgroepen zijn o.a.:

Activiteiten
Bar
Blanco
Cumenu
Expo Thuis (voor meer info zie de Expo-Thuis website)
Galerie Arsis
Heerlijke Kunst (Voor meer info zie de Heerlijke Kunst website)
Kunst in de Monumenten