Dit project wordt ondersteund en gefaciliteerd door Arsis. De initiatiefnemers zijn allen bij Arsis aangesloten en ook tijdens de acties zijn bij Arsis aangesloten kunstenaars actief. Meer informatie op de website hierbegintdezee.info

U kunt ons steunen door een donatie van € 5,-  of een hoger bedrag naar keuze aan ons over te maken. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor onze boekhouding.

Bedrag

In totaal is onderstaand bedrag al opgehaald:

€ 75,00

Arsis heeft de ANBI status en dat houdt in dat u onder bepaalde voorwaarden bijdragen en schenkingen kan aftrekken van uw inkomstenbelasting. Informeer zo nodig bij uw belastingadviseur.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!