De projectgroep “Kunst in de Wijk” bestaat uit de kunstenaars Frank Beek, Addy van Kempen, Liesbeth de Waal en Elke Zimmerman . Deze kunstenaars zijn gebruikers van het voormalig wijkcentrum Oost aan de Kometenlaan 38 in Bergen op Zoom. De projectgroep valt onder de paraplu van de Stichting ARSIS in Bergen op Zoom.

N.a.v. de ingebruikname van het voormalig wijkgebouw aan de Kometenlaan 38 door Stichting Arsis en kunstenaars via Stichting Kunstwerk, is het idee ontstaan om de cohesie in de wijk te hervinden d.m.v. een kunstproject.

Kunst is bij uitstek een middel waarbij mensen in contact kunnen komen met elkaar. Vanuit kunst kunnen ideeën in beeld gebracht worden. Beeldende taal verstaat iedereen.

Na de sluiting van het wijkgebouw is er geen ontmoetingsplaats meer voor buurtbewoners. Veel jongeren hangen op straat en missen een centrale plek. Voor de jongste kinderen zijn er wel een aantal speelplekken in de buurt. Het pand aan de Kometenlaan wordt nu ruim twee jaar gebruikt door kunstenaars en er is regelmatig overlast.

Doel van het project.

Als gebruikers van het voormalig wijkcentrum willen wij iets terug doen voor de buurt en haar bewoners. Wij willen met buurtbewoners in contact komen en een onderling contact tot stand brengen. Door hen te activeren  en enthousiast te maken, hopen wij gebruik te maken van elkaars talenten voor het kunstproject in de wijk. Rekening houdend met achtergrond en de diverse culturen van de bewoners kun je een project opstarten waarbij de wensen van deze d.m.v. een kunstzinnige benadering ingevuld kunnen worden. Kunst als bijdrage aan het proces van verbinding maken. Kunst kan ideeën beeldend maken. Met als uiteindelijk doel vergroting van de participatie, vergroting van de sociale cohesie, meer saamhorigheid en verantwoordelijkheid in de buurt.

In de aanloop naar het uiteindelijke project hebben wij een aantal initiatieven ondernomen:
In de zomer van 2016 zijn wij een aantal keren de wijk ingegaan en hebben met stoepkrijt grote tekeningen gemaakt. Op die manier trokken wij de aandacht van buurtbewoners en konden we met hen in gesprek gaan.
Tevens hebben wij contact gezocht met “Bij Bosshardt”, ontmoetingsruimte aan het Zonneplein. 

Op woensdagmiddag 26 oktober 2016 hebben wij een kunst knutselmiddag gehouden voor de kinderen. 

Het thema van deze middag was  “Ik ben …. wie ben jij?”. Hierop kwamen ruim 30 kinderen af. De pers was ingegaan op onze uitnodiging en er is een fotoverslag opgenomen in de Bergen op Zoomse edities van “de Gazet” en “de Bode”.

In een eerder stadium is door een aantal kunstenaars al eens contact gelegd met leerlingen van een basisschool. Dit contact had als doel om kinderen te betrekken bij een kunstproject en meer begrip te kweken bij het werk van kunstenaars. Doordat het leerlingen van groep 8 betrof heeft dit geen concreet vervolg gekregen omdat de leerlingen afscheid van de basisschool namen. Uit de eerste verkennende fase bleek dat kinderen wel ideeën hadden om de wijk meer kleur te geven.

Voor 2018 wordt georiënteerd op nieuwe projecten. Zodra dit wat meer invulling krijgt zullen wij dat hier melden.