Geschiedenis van M5-M6, Schatten uit het Rijks

In 2016 sloegen 5 stadsmusea (M5) in Nederland de handen ineen om gezamenlijk tentoonstellingen te gaan maken. Het werd een reizende tentoonstelling. De gedachte was om te putten uit het rijke Nederlandse kunstbezit. Inmiddels doen nu 6 musea mee zodat het nu M6 heet.

Als gemeenschappelijke invalshoek kozen de musea voor de vier elementen:

Aarde, water, lucht en vuur.

Deze elementen staan in relatie tot de mens die daarin woont en leeft.

 • 2018 Lage Landen en de boeren
 • 2020 Koele Wateren en de vissers 
 • 2022 Hoge Luchten en de burgers die in de steden wonen.
  De mens is naar de stad getrokken waar men werk zocht. De stad werd het centrum van handel, scholen, ontwikkeling, vrijheid.
 • 2023 Hete Vuren waarbij verschillende elementen aan bod komen zoals het romantische haardvuur, de ambachten waarbij het vuur een rol speelt, de oorlogen, de branden.

Hete Vuren

Als je als kunstenaar wil inzenden, dan zal je kunstwerk moeten voldoen aan onderstaande omschrijving. De jury zal tzt daar op selecteren.

Op alle uit het Rijksmuseum geselecteerde kunstwerken zal ‘vuur’ te zien zijn. De meeste kunstwerken worden gerekend tot zg genrestukken. Deze keer dus geen landschappen, zeegezichten of stadsgezichten, maar meer taferelen binnenskamers. Vuur als bron van warmte, licht, gezelligheid, huiselijkheid, gemeenschappelijkheid. Kaarsen, kampvuur, barbecue.

Vuur brengt ons bij de sociale dimensie van de Nederlandse identiteit. Nederland is niet alleen een stuk grond in Europa, een delta (ruimtelijke dimensie), een rechtstaat met burgerlijke rechten (normatieve dimensie), ook een gemeenschap, een geheel van verenigingen, belangenorganisaties, ondernemingen (sociale dimensie).

Met het element ‘vuur’ in de vierde aflevering wordt de focus geplaatst op de ‘gemeenschap’. Anders dan de elementen aarde, water en lucht is ‘vuur’ veel minder ruimtelijk en minder zichtbaar. Geen landschappen, zeegezichten en stadsgezichten, maar mensen in hun sociale omgeving worden in deze laatste aflevering getoond. Lag in de vorige drie aflevering de focus op respectievelijk gelijkheid, maakbaarheid en vrijheid, bij Hete Vuren zal de focus liggen op de gevoelsgemeenschap, de saamhorigheid, de solidariteit, de gezelligheid. De verbindende kracht van vuur. 

Specifiek voor Bergen op Zoom komt nog als sub-thema de geschiedenis van het ambachtelijk vuur van pottenbakkers en het muzikale vuur van singer songwriters.

Al deze elementen zullen tzt bij de selectie voor de diverse ruimten een rol spelen.

Hete Vuren staat gepland van 22 april 2023 t/m 3 september 2023 in het Markiezenhof.


Wij gaan er vanuit dat Arsis daar weer de ruimte krijgt zoals ook de voorgaande jaren. Ook hopen wij dan nog een galerie te hebben. Wij hebben inmiddels de mogelijkheid vastgelegd om in de maand april en mei in onze Sint Gertrudiskerk aan de Grote Markt ook te exposeren. Dat zal een uitdaging worden maar we gaan ervoor.
Na afloop van de huidige expositie in juli gaan we met partijen verder om de tafel zitten om e.e.a. te organiseren.


Kunstenaars kunnen zich nu al opgeven via onderstaand formulier als geïnteresseerd om mee te doen kunnen uiteraard al aan de slag. Het is voor je het weet weer april 2023.

Reglement voor de expositie M5 2022.
Voor M6 2023 komt een nieuw reglement, maar die zal in hoofdlijnen gelijk zijn aan deze, vandaar dat wij dat vast publiceren.

 • Deelname staat open voor iedereen;
 • Twee dimensionaal werk: maximaal 2 kunstwerken. Ieder kunstwerk mag niet meer dan 175 cm hoog en 175 cm breed zijn; 
 • Geen series;
 • Zorg voor goed ophangsysteem aan kunstwerk, niet ingelijste werken kunnen eventueel gespijkerd worden;
 • Drie dimensionaal werk: grondoppervlak maximaal 65×65 cm en het moet verplaatsbaar zijn. Eigen sokkel meebrengen. Is het werk groter, dan kan het niet geplaatst worden in het Markiezenhof. In de Galerie wel. Vooraf overleggen met de organisatie is noodzakelijk; 
 • Meeleveren: degelijke (retour)verpakking met naam en titel erop;
 • Bij inlevering wordt kunstwerk door organisatie en kunstenaar gecontroleerd. Eventuele beschadigingen worden genoteerd en foto gemaakt.
 • Kunstwerken die niet voldoen aan de voorgeschreven regels, worden niet geaccepteerd. Bij twijfel overleg met ons.
 • Kunstwerken kunnen niet door de organisatie verzekerd worden.
 • Deelname houdt ook in dat u toestemming geeft tot het publiceren van een of meer afbeeldingen van het ingeleverde kunstwerk, een omschrijving en gegevens over de kunstenaar op een website en andere media.
 • Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 • De voorlopige planning is dat het werk op of rond 1 maart (2023) moet worden ingeleverd. De jurering vind aansluitend plaats. Werk dat niet geëxposeerd wordt moet daarna weer worden opgehaald. Uiteraard komt er nadere informatie en planning. Hangt ook af van de Covid situatie op dat moment.

Meer algemene informatie over het project: https://schattenuithetrijks.nl

Voor vragen, opmerkingen etc is de werkgroep bereikbaar via het volgende email adres: m5expositie@arsis-boz.nl

Verdere plannen.

Wij willen toegroeien naar een 2 jaarlijkse steeds bredere kunstmanifestatie. Uiteindelijk een Biënnale van Bergen op Zoom.

Indien u overweegt deel te nemen aan Hete Vuren, kunt u via onderstaand formulier uw belangstelling aangeven. U krijgt dan na de zomer de nieuwsbrief speciaal voor potentiële deelnemers. De deelname is pas definitief op het moment dat de deelnemer een kunstwerk inlevert.

Formulier om belangstelling voor deelname aan te geven voor de 2023 expositie.

Door inschrijven geeft u toestemming dat wij u opnemen in een speciale mailgroep en dat wij u hiermee kunnen benaderen. Ook geeft u toestemming dat wij uw gegevens delen met andere deelnemers en dat wij tzt bepaalde gegevens, o.a. uw naam en website in media uitingen gebruiken rond deze expositie. Uw mailadres wordt alleen gebruikt vanuit Arsis voor dit project. Ook wordt u opgenomen in de mailgroep waarmee wij met u communiceren over voortgang, nieuwtjes, "dienstmededelingen" etc. Vergeet niet op de knop hieronder te klikken en de instructies in de bevestigingsmail te volgen.