Op donderdag 11 augustus is officieel door Wethouder Ad Coppens de jubileum tentoonstelling van Arsis geopend.
Bij de opening is door onze voorzitter Maarten van ’t Hof de volgende welkoms tekst uitgesproken:

Goede avond

Welkom bij de 3de jubileum tentoonstelling van Arsis. Fijn dat u met meer dan 110 personen hier bent gekomen om dit jubileum van Arsis met ons te vieren.
Ik mag hier staan als voorzitter van Arsis die trots is op de inzet en passie van een grote groep kunstenaars die het mogelijk maakt om ook nu weer om uit te pakken met een fraaie jubileum tentoonstelling. Want het is een goede gewoonte geworden elke 5 jaar iets dergelijks te organiseren. De eerst keer was ook in het Markiezenhof, de tweede in de gebouw T en nu zijn we weer terug in het Markiezenhof.

We bestaan dus 15 jaar, want in januari 2001, zo blijkt uit de stukken, staken Auke van de Heide, Frits Sonnenberg, Jos Steegstra, Jan Wessendorp en Mark van de Weyden de koppen bij elkaar om te komen tot wat later Arsis is geworden . Dit team werd later aangevuld met Marja Dullaart als Penningmeester en Aad van ’t Hoff  voor het secretariaat. ( Jan Wessendorp en Frits Sonnenberg zijn nog steeds lid van Arsis. En gemeld moet worden dat Frits ook actief heeft meegewerkt aan o.a. het inrichten van deze tentoonstelling.)

Uiteindelijk na de nodige vergaderingen, werd dan op 1 juni de stichting Bozaar Kunstensocieteit opgericht. We waren juridisch gezien geboren.
Overigens was er een probleem met de naam, er was nog een club die een naam had die hier op leek, dus in september van 2001 werd de naam omgezet naar Arsis.

Ik zal u niet verder vermoeien met een lang verhaal over onze geschiedenis. Op onze site hebben we dat al kort beschreven, dus voor de historici onder u, daar te vinden.

Echter bij een jubileum ontkom je niet helemaal aan wat beschouwingen.
Zoals gezegd, in 2001 gestart en in juli van dat jaar werd er al over Arsis geschreven in BN/De stem. Daaruit blijkt ook dat er met betrekking tot doelstelling en richting niet veel veranderd is. Ook toen werd gebruik gemaakt van de stichting Kunstwerk voor het krijgen van ruimte, ( deze relatie staat nog steeds als een huis), werden er tentoonstellingen georganiseerd en waren er bijeenkomsten in een sociëteit setting.

Leuke opmerking in het artikel van juli 2001 over het organiseren van tentoonstellingen: ik citeer “Als het ware als concurrentie met en tegelijkertijd als aanvulling op het Markiezenhof”.

En dat is dan ook nog steeds actueel. Want we zijn nu tenslotte te gast in het Markiezenhof, niet meer als concurrent, (dat willen we ook niet meer) maar als aanvulling op het Markiezenhof. En dat bevalt prima, de afgelopen weken is op uitstekende wijze samengewerkt om tot deze tentoonstelling te komen. Het smaakt naar meer. En de komende tijd moeten we maar eens goed gaan kijken hoe we met elkaar de al tijden levende wens voor een permanente tentoonstellingsplek gestalte kunnen geven.
Want een dergelijk platform heeft ook voor Bergen op Zoom vele voordelen.
Niet alleen kunst uitwisseling met andere kunst organisatie’s in den lande (en daarbuiten ?) wordt dan mogelijk, maar het kan ook een mooi platform voor onze kunstenaars zijn, en ook verlevendiging van de binnenstad, een belangrijk project van de gemeente. Verder betere mogelijkheden voor kunst educatie, iets wat op onderwijs ministerie niveau ook weer duidelijk op de kaart staat. We zullen als Arsis de komende tijd hier zonder meer verder aan werken.

Arsis staat lang niet altijd trommelroffelend vooraan, maar overal in Bergen op Zoom en omgeving zijn constant Arsis kunstenaars actief om het kunstklimaat in Bergen op Zoom te ondersteunen.
De komende 4 weken kunt u genieten van de kunstuitingen van onze kunstenaars en de jonge gast kunstenaars hier in het Markiezenhof. Maar dat is de komende periode niet het enige. Veel van onze kunstenaars doen zoals elk jaar mee met kunst in de monumenten, (ooit gestart als een Arsis initiatief) zijn er eind augustus rond hoeve Hildernisse diverse kunstenaars actief met kunst in de open ruimte onder de vlag Heerlijke Kunst en participeren Arsis kunstenaars in de beeldentuin van het ABG onder de vlag van Expo Thuis.

In het kader van onze tentoonstelling hier de komende 4 weken wil ik aandacht vragen voor onze woensdagavonden waarop allerlei activiteiten worden ontplooid en de toegang gratis is. Ook zijn er op bepaalde momenten kunstenaars aanwezig om toelichting te geven maar ook om samen met u kunst te maken. Zie onder andere onze website voor het programma.

Kunst en cultuur is goud waard en dat willen we graag symbool maken voor deze tentoonstelling. Er zijn nog andere overwegingen die we bij de ingang hebben weergegeven.

Het is in deze olympische periode misschien wat afgezaagd, maar we gaan ook voor goud. Dus op naar ons toekomstige gouden jubileum. Op weg daar naartoe zullen wij nadrukkelijk blijven ijveren voor een goed en gezond kunst klimaat in onze mooie stad en omgeving en hopen wij onze inwoners met grote regelmaat te mogen verblijden met mooie kunst uitingen.

Dit alles in goed harmonie met allen die kunst een warm hard toedragen en natuurlijk niet in het minst samen met de gemeente. Want wij hebben ook daarin elkaar nodig.
Een goed voorbeeld is het ter beschikking stellen door de gemeente van leegstaande gebouwen voor onze sociëteit maar ook als atelier. Lang zaten we aan de Rembrandstraat en nu aan de Kometenlaan. Dank zij dergelijke ter beschikking gestelde gebouwen (via de stichting Kunstwerk als beheerder) kunnen ook op dit moment 16 kunstenaars betaalbare atelier ruimte vinden.

We zijn dan ook blij dat wij nu het woord kunnen geven aan Wethouder Ad Coppens die namens de gemeente enige woorden zal spreken.

Toespraak Ad Coppens tgv 15 jarig bestaand van Stichting Arsis Kunst en Sociëteit.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders van harte gefeliciteerd met het vijftienjarig bestaan van Stichting Arsis Kunst en Sociëteit.

Goed om te zien dat we dit 15 jarig jubileum nu in ons mooie Stadspaleis het Markiezenhof kunnen vieren met deze overzichtstentoonstelling van de leden van jullie sociëteit.

Vijf jaar geleden op 27 oktober vierden we jullie 10 jarig bestaan in ons toen spik splinter nieuwe poppodium Gebouw-T. Een mooie happening waar we onder de bezielende regie van Cornald Maas een mooie avond beleefd hebben en waar nagedacht is over waar het naar toe zou moeten met moderne levende kunst en wat de plaats van moderne levende kunst in een gemeente als Bergen op Zoom zou moeten zijn. Vijf jaar geleden was die plaats vrij eng en beperkt.

Maar we zijn in beweging. Nu, vijf jaar verder is het goed te zien dat het Markiezenhof haar deuren geopend heeft en een breed podium wil zijn voor datgeen wat de gemeente op het gebied van kunst en cultuur beweegt. Ook met betrekking tot moderne kunst. De expositie Zientuigen van kunstenaars collectief Synapz, maar ook de recentelijke tentoonstelling van de prachtige fotoreeks van Jacques Bakker waren en zijn mooie voorbeelden van deze nieuwe koers.

En dan nu deze overzichtstentoonstelling.

Mooi te zien dat jullie alvast vooruit lopen op jullie vijftigjarig bestaan door het thema dat jullie voor deze expositie gekozen hebben. Dat thema is: Goud….

Goud dat niet alleen de waarde van jullie als collectief voor Bergen op Zoom symboliseert
Maar ook “Goud” als waarde van kunst en cultuur voor een samenleving als Bergen op Zoom.
Het is daarom ook goed te zien dat jullie in jullie 15 jarig bestaan ook veel aandacht geven aan nieuw talent en in deze jubileumperiode daar ook met regelmaat plaats voor inruimen.

Ik hoop dat deze jubileumtentoonstelling op grote belangstelling mag rekenen en ik reken erop dat jullie volop in beweging blijven en dat we in de toekomst met regelmaat van jullie kwaliteit mogen genieten.

Ik wens jullie heel veel succes.

 

Uitgesproken toespraken bij de opening van de jubileum tentoonstelling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.