Vanaf 03 april 2022 t/m 24 juli 2022 is in het Markiezenhof de expositie “Hoge Luchten, schatten uit het Rijks” te zien.

Dit is de derde expositie in deze reeks. Alle keren organiseert Arsis een hierop aansluitende expositie, deels in het Markiezenhof, deels in onze eigen ruimte.
Daarnaast heeft kunstenaarsgroep DAAN zich hierbij aangesloten met een eigen expositie in de Bibliotheek van Bergen op Zoom.

Arsis heeft aan 4 personen die ervaring en kennis hebben van kunst en cultuur gevraagd ons te helpen om uit de 130 ingezonden kunstwerken een selectie te maken om te komen tot een expositie die verdeeld wordt over 3 voor ons beschikbare locaties. Dit selectie comité bestond uit:

Mevr. Margriet Burgers
Mevr. Liesbeth Geerts-Bogers
Mevr. Johanna Jacobs,
Dhr. Gerard de Kleijn

Deze hebben een waardering gegeven aan de aangeleverde kunstwerken waarmee Arsis vervolgens 3 exposities heeft ingedeeld.

De verdeling van de kunstenaars over de diverse locaties kunt u uit onderstaande folder halen.

Geschiedenis van M5, Schatten uit het Rijks

In 2016 sloegen 5 stadsmusea (M5) in Nederland de handen ineen om gezamenlijk tentoonstellingen te gaan maken. Het werd een reizende tentoonstelling. De gedachte was om te putten uit het rijke Nederlandse kunstbezit.

Als gemeenschappelijke invalshoek kozen de musea voor de vier elementen:

Aarde, water, lucht en vuur.

Deze elementen staan in relatie tot de mens die daarin woont en leeft.

  • 2018 Lage Landen en de boeren
  • 2020 Koele Wateren en de vissers 
  • 2022 Hoge Luchten en de burgers die in de steden wonen.
    De mens is naar de stad getrokken waar men werk zocht. De stad werd het centrum van handel, scholen, ontwikkeling, vrijheid.
  • 2023 Hete Vuren waarbij verschillende elementen aan bod komen zoals het romantische haardvuur, de ambachten waarbij het vuur een rol speelt, de oorlogen, de branden.

M5 Hoge Luchten in Bergen op Zoom van 2 april tot 24 juli 2022

Hoge luchten is de huidige tentoonstelling in het Markiezenhof en in de Galerie Arsis. Het is de 3e keer dat Arsis aanhaakt met een eigen expositie.

Jurering

De Stichting Arsis benoemde een jury uit het beroepsveld die geheel los stond van de Stichting Arsis en dus geheel onafhankelijk zijn taak kon uitvoeren.

Meer algemene informatie over het project: https://schattenuithetrijks.nl

Voor vragen, opmerkingen etc is de werkgroep bereikbaar via het volgende email adres: m5expositie@arsis-boz.nl

Verdere plannen.

Wij willen toegroeien naar een 2 jaarlijkse steeds bredere kunstmanifestatie. Uiteindelijk een Biënnale van Bergen op Zoom.

Wij richten ons nu op de editie van 2022.

Zie M6 Hete Vuren voor nadere informatie over de expositie in 2023.