In het voorjaar van 2022 hopen wij weer deel te nemen aan dit project.
Het is voor Bergen op Zoom gepland van 2-04-2022 tot 24-07-2022.

Kunstenaars die mee willen doen kunnen zich tot eind januari als potentiële deelnemer opgeven via formulier onderaan deze pagina. In de loop van de komende tijd krijgt u nadere informatie via een aparte nieuwsbrief.
Op deze pagina vind u verdere informatie, procedure, voorwaarden voor deelname etc.

Geschiedenis van M5, Schatten uit het Rijks

In 2016 sloegen 5 stadsmusea (M5) in Nederland de handen ineen om gezamenlijk tentoonstellingen te gaan maken. Het werd een reizende tentoonstelling. De gedachte was om te putten uit het rijke Nederlandse kunstbezit.

Als gemeenschappelijke invalshoek kozen de musea voor de vier elementen:

Aarde, water, lucht en vuur.

Deze elementen staan in relatie tot de mens die daarin woont en leeft.

 • 2018 Lage Landen en de boeren
 • 2020 Koele Wateren en de vissers 
 • 2022 Hoge Luchten en de burgers die in de steden wonen.
  De mens is naar de stad getrokken waar men werk zocht. De stad werd het centrum van handel, scholen, ontwikkeling, vrijheid.
 • 2023 Hete Vuren waarbij verschillende elementen aan bod komen zoals het romantische haardvuur, de ambachten waarbij het vuur een rol speelt, de oorlogen, de branden.

M5 Hoge Luchten in Bergen op Zoom van 2 april tot 24 juni 2022

Hoge luchten is de komende tentoonstelling in het Markiezenhof en in de Galerie Arsis. Het is de 3e keer dat Arsis aanhaakt met een eigen expositie.

Jurering

De Stichting Arsis benoemt een jury uit het beroepsveld die geheel los staat van de Stichting Arsis en dus geheel onafhankelijk zijn taak kan uitvoeren.

 • De jury beoordeelt op kwaliteit en of het werk in de filosofie van het thema past.
 • De jurering vindt anoniem plaats. Op het kunstwerk zelf dienen naam / initialen afgeplakt.
 • 1e jury selecteert kunstwerken die tentoongesteld worden in Het Markiezenhof, rekening houdend met de mogelijkheden van die locatie.
 • 2e jury kiest uit de overige kunstwerken en die worden in de Arsis Galerie tentoongesteld. 
 • De overgebleven kunstwerken worden door de eigenaars weer opgehaald.
 • De keuze van de jury staat niet ter discussie.

Reglement voor de expositie M5 2022

 • Deelname staat open voor iedereen;
 • Twee dimensionaal werk: maximaal 2 kunstwerken. Ieder kunstwerk mag niet meer dan 175 cm hoog en 175 cm breed zijn; 
 • Geen series;
 • Zorg voor goed ophangsysteem aan kunstwerk, niet ingelijste werken kunnen eventueel gespijkerd worden;
 • Drie dimensionaal werk: grondoppervlak maximaal 65×65 cm en het moet verplaatsbaar zijn. Eigen sokkel meebrengen. Is het werk groter, dan kan het niet geplaatst worden in het Markiezenhof. In de Galerie wel. Vooraf overleggen met de organisatie is noodzakelijk; 
 • Meeleveren: degelijke (retour)verpakking met naam en titel erop;
 • Bij inlevering wordt kunstwerk door organisatie en kunstenaar gecontroleerd. Eventuele beschadigingen worden genoteerd en foto gemaakt.
 • Kunstwerken die niet voldoen aan de voorgeschreven regels, worden niet geaccepteerd. Bij twijfel overleg met ons.
 • Kunstwerken kunnen niet door de organisatie verzekerd worden.
 • Deelname houdt ook in dat u toestemming geeft tot het publiceren van een of meer afbeeldingen van het ingeleverde kunstwerk, een omschrijving en gegevens over de kunstenaar op een website en andere media.
 • Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 • De huidige planning is dat het werk op 1 februari (2022) moet worden ingeleverd. De jurering vind aansluitend plaats. Werk dat niet geëxposeerd wordt moet de week daarna weer worden opgehaald. Daarover maken we aparte afspraken. Bij deelname graag deze datum reserveren en rekening houden met ophalen op 7, 8 of 9 februari. Uiteraard komt er nadere informatie en planning. Hangt ook af van de Covid situatie op dat moment.

Meer algemene informatie over het project: https://schattenuithetrijks.nl

Voor vragen, opmerkingen etc is de werkgroep bereikbaar via het volgende email adres: m5expositie@arsis-boz.nl

Verdere plannen.

Wij willen toegroeien naar een 2 jaarlijkse steeds bredere kunstmanifestatie. Uiteindelijk een Biënnale van Bergen op Zoom.

Wij richten ons nu op de editie van 2022.

Indien u wenst deel te nemen, kunt u via onderstaand formulier uw belangstelling aangeven. U krijgt dan de nieuwsbrief speciaal voor potentiële deelnemers. De deelname is pas definitief op het moment dat de deelnemer een kunstwerk inlevert.

Formulier om belangstelling voor deelname aan te geven.

Door inschrijven geeft u toestemming dat wij u opnemen in een speciale mailgroep en dat wij u hiermee kunnen benaderen. Ook geeft u toestemming dat wij uw gegevens delen met andere deelnemers en dat wij tzt bepaalde gegevens, o.a. uw naam en website in media uitingen gebruiken rond deze expositie. Uw mailadres wordt alleen gebruikt vanuit Arsis voor dit project. Ook wordt u opgenomen in de mailgroep waarmee wij met u communiceren over voortgang, nieuwtjes, "dienstmededelingen" etc. Vergeet niet op de knop hieronder te klikken en de instructies in de bevestigingsmail te volgen.